• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DEMANT KOMPANIJE DELTA AGRARDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.344

Kompanija Delta poslala SPOS-u demant vesti objavljene na našem sajtu, te ga ovde objavljujemo u celosti.

Tekst na koji je ovaj demant upućen možete pogledati OVDE

 

 

Poštovani gospodine Živadinoviću,

 

Želimo da Vam se obratimo iz razloga, što je bez ikakve naše krivice, došlo do neprijatne situacije nastale objavljivanjem na sajtu SPOS-a teksta, tačnije obaveštenja predsednika Udruženja pčelara „Pčelar“ iz Čelareva, a kojim je naneta šteta nama i našem Društvu i  DELTA Kompaniji, zbog narušavanja njihovog renomea i ugleda. 

Cilj našeg obraćanja je demantovanje činjenica navedenih u navedenom obaveštenju, a za to dajemo sledeće argumente:

Naše privredno društvo, a radi se o privrednom društvu PODUNAVLJE DOO ČELAREVO, a ne DELTA (kako je navedeno u predmetnom obaveštenju), nikada nije imalo bilo kakav nesporazum sa pčelarima sa kojima je sarađivalo, i to ne samo pojedinačno kao članovima udruženja nego samim udruženjima. U konkretnom slučaju nesporazum je nastao sa predsenikom gore navedenog Udruženja pčelara, koji je iz ne znamo kojih razloga, zanemarujući interese pre svega pčelara koje predstavlja i zastupa, prisvojio pravo da samovlasno odlučuje u ime članova Udruženja. Da je to tako potvrđuje činjenica da su nam se pčelari – članovi Udruženja pčelara „Pčelar“, koji poseduju oko 2000 košnica sa pčelama, samoinicijativno javljali i izrazili želju da i dalje sa nama sarađuju. Takođe, predsednik  je članove Udruženja pčelara, na sastanku na kojem je doneta odluka o prestanku dalje saradnje sa našim Društvom, obmanuo pčelare time što im je dao netačne i nepotpune informacije. Naime, na tom sastanku predsednik je obavestio pčelare-članove Udruženja da se naši voćnjaci tretiraju zaštitnim sredstvima u vreme oprašivanja, ali je prećutao da ta sredstva nisu štetna za pčele, a sam sastanak je završen tako što nikom od pčelara nije bila data mogućnost da bilo šta pita ili sugeriše. Nisu članovi Udruženja po svojoj volji doneli odluku o prekidu saradnje sa našim Društvom, nego im je ta odluka nametnuta od strane predsednika Udruženja. O svemu ovome dobili smo obaveštenja od samih pčelara, koji su nam se samoinicijativno javljali.  Da je predsednik Udruženja imao dobrih namera (a ne loših), pre svega prema članovima Udruženja, a i prema našem Društvu, koje sa Udruženjem sarađuje više od jedne decenije, pozvao bi i našeg predstavnika na sasatanak ili bi bar dao potpune i tačne iformacije članovima Udruženja.

Kao što smo gore naveli, sa navedenim Udruženjem sarađujemo više od jedne decenije, za to vreme nikom od pčelara nikada nije pričinjena bilo kakva šteta na pčelama. Prema pčelarima smo se uvek odnosili korekto, a ne bahato, ucenjivački i omalovažavajuće, kako je to predstavio predsednik tog Udruženja. Pčelarima je sa naše strane pružena puna logistička podrška i pomoć u pogledu prevoza, utovara, istovara, razmeštaja košnica i obezbeđeno  dvadesetčetvoročasovno čuvanje košnica. U tom pogledu, jedina tačna činjenica navedena u obaveštenju je da predsedniku Udruženja saopšteno da napusti sastanak na kojem je sa prestavnicima našeg Društva pregovarao o saradnji za 2020.godinu, a to mu je saopšteno zbog njegovog krajnje nekorektnog i neposlovnog pristupa tom sastanku, koje se ogledalo bahatosti i ucenjivačkom stavu, vređanju naših predstavnike, kao i neprimerenoj izjavi da niko od pčelara neće smeti svojim pčelama da vrši oprašianje u našim voćnjacima, što sve ne priliči jednom predsedniku udruženja građanja, kakvo je Udruženje pčelara.

Postupak predsednika Udruženja pčelara da objavi navedeno obaveštenje na Vašem sajtu, tj. sajtu SPOS-a, sam po sebi ukazuje na njegovu nekorektnost i neposlovnost, kao i nelogičnost i kontardiktornost cele situacije. Ako je već sve tako kako je napisano u obaveštenju, zašto predsednik  nije inicirao prekid saranje ranije, zašto je tolerisano tolike godine (na štetu pčelara) sve ono što je naveo u tom obaveštenju.

Neposlovnost i nekorektnost predsednik Udruženja ogleda se, pored navedenog, u širenju netačnih informacija među pčelarima, kao i njegovom javno izrečenom stavu da niko od pčelara ili drugih pčelarskig udruženja neće smeti da uđe u naš voćnjak.

Mi smo svesni da smo upućeni na pčelare i njihova Udruženja i trudimo se da se održimo korektne odnose sa njima. Neistiniti su navodi gospodina predsednika da smo davali obećanja da se voće neće prskati sredstvima za zaštitu i prihranu voćaka za vreme dok su pčele u voćnjaku. Uvek smo davali potpunu i tačnu informaciju: da li će se vršiti prskanje voćaka u tom periodu i kojim zaštitnim sredstvima, odnosno sredstvima za prihranu. Predsednik Udruženja pčelara je lično obavešten da li će se i kada vršiti prskanje voćaka i  upoznat je kojim sredstvima će se to vršiti, ali prema izjavi pčelara, tu informaciju predsednik Udruženja nije im prenosio, odnosno saopštavao. Nikada na pčelare sa naše strane nije vršen bilo kakav pritisak da sarađuju sa nama i prihvate naše uslove, svima je ostavljeno na volju da se u tom pogledu opredele. Posebno napominjemo da nikada, pa prema tome ni za vreme oprašivanja kada su pčele u voćnjaku, ne koristimo za prskanje sredstva koja su nedozvoljena, kao ni ona koja su štetna za pčele. Takođe, neistiniti su navodi da se neprimereno dugo kasnilo sa ugovorima sa pčelarima i plaćanjima pčelarima naknada za uslugu. Izrada ugovora zavisila je od dostave relevantne dokumentacije za pčelare, koju je od pčelara prikuplao i dostavljao nama predsednik Udruženja. Ugovori su izrađeni kada nam je dostavljena kompletna dokumentacija i predavani predsedniku Udruženja da organizuje potpisivanje od strane pčelara. Nikome od pčelara do sada naše Društvo nije ostalo dužno za izvršenu uslugu, a trudili smo se da im se naknada plati u što kraćem roku. Sa predsednikom Udruženja je dogovoren da iznos naknade/cena za usluge bude 8,00 EUR po košnici, ta cena je važila godinama unazad (prethodna cena je bila 6,00 EUR), pa nije jasno odkud sada insistiranje na ceni od 10,00 EUR.

Ovakvim, krajnje nekorektnim i neposlovnim postupkom presednika Udruženja pčelara „Pčelar“ iz Čelareva, u uslovima uvedenog vanrednog stanja i nepovoljnim vremenskim uslovima, naše Društvo je dovedeno u veoma tešku situaciju i može doći do nastupanja drastičnih štetnih i drugih negativnih posledica. Ovo pogotovo iz razloga, što smo do sada jedino i isključivo sarađivali sa Udruženjem pčelara „Pčelar“ iz Čelareva, to udruženje je imalo apsolutnu prednost i  zahtevi za saradnjom svih drugi pčelara, koji su nam se obraćali, a koji nisu članovi Udrženja, bili su odbijani. Iz tog razloga  se veliki broj lokalnih pčelara učlanio u navedeno Udruženje. Sada smo došli u situaciju da ne možemo obezbediti uslugu nijednog pčelara, tj. ne možemo obezbediti pčele za oprašivanje voćaka, čime je ugrožen ovosezonski rod u našim voćnjacima. Imajući u vidu navedeno, zamoljavamo Vas za pomoć i podršku, kako bi uz Vaše posredovanje na bazi fer pregovora došli do razumnog rešenja, od intersa za obe strane.

 

S poštovanjem,

 

U Čelarevu, 30.03.2020.godine 

PODUNAVLJE DOO ČELAREVO

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien