SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREDAVAČI SPOS-a

Godinama unazad SPOS praktikuje da objavljuje spisak pčelara, stručnjaka i naučnih radnika zvaničnih predavača SPOS-a. Ova lepa ustaljena praksa opravdala je osnovnu ideju i doprinela širenju pčelarskih znanja među pčelarima i građanima, ne samo Srbije, vec i okolnih zemalja.
Izbor predavača na osnovu konkursa svake godine vrši Komisija za obrazovanje i objavljuje u časopisu Srpski pčelar i na sajtu SPOS-a. 

Izvršni odbor SPOS–a poziva zainteresovana društva i udruženja pčelara da se najkasnije do 15. decembra u pisanom obliku prijave stručnoj službi SPOS-a sa izraženom željom kog predavača sa spiska predavača SPOS-a žele da im održi besplatno predavanje – bez naknade honorara (troškove putovanja predavača snose društva pčelara – organizatori predavanja) u predstojećem zimskom obrazovnom ciklusu 2018/2019. Nakon prijema zahteva društava za održavanje jednog besplatnog predavanja (u prijavi mora obavezno biti navedeno da li je društvo pčelara imalo besplatno predavanje dodeljeno od strane SPOS-a u prošlogodišnjem zimskom obrazovnom ciklusu) stručna služba SPOS-a će napraviti raspored predavanja i obavestiti društva. U pisanoj prijavi, pored već navedenog, obavezno navesti imena pet željenih predavača sa temama koje želite, a stručna služba će se truditi da maksimalno izađe u susret vašim željama. Nadamo se da će svako zainteresovano društvo dobiti jednog od navedenih pet predavača, a molimo za razumevanje ako to ne bude tehnički izvodljivo, kada ćemo vam uputiti predavača sa sličnom temom. Prijave šaljite na adresu: Savez pčelarskih organizacija Srbije, „Za besplatnog predavača“, Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd.
Po okončanju ciklusa predavanja, sva društva i udruženja pčelara su dužna da pošalju SPOS-u ocenu predavača koji je kod njih držao predavanje tokom obrazovne sezone. Društva pčelara koja ne pošalju pisanu ocenu dodeljenog predavača (od 1 do 5), u roku od mesec dana od održanog predavanja, naredne godine neće imati pravo na besplatnog predavača od SPOS-a!

Za IO SPOS-a, 
Komisija za obrazovanje, Prof. dr Jovan Kulinčević

 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2019-2020     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2018-2019     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2017-2018     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2014-2015     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2013-2014.     pdf     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2012-2013.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2011-2012.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2010-2011.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2008-2009.     pdf

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2007-2008.     pdf

Izrada sajta Tirien