SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREDAVAČI SPOS-a

Godinama unazad SPOS praktikuje da objavljuje spisak pčelara, stručnjaka i naučnih radnika zvaničnih predavača SPOS-a. Ova lepa ustaljena praksa opravdala je osnovnu ideju i doprinela širenju pčelarskih znanja među pčelarima i građanima, ne samo Srbije, vec i okolnih zemalja.
Izbor predavača na osnovu konkursa svake godine vrši Komisija za obrazovanje i objavljuje u časopisu Srpski pčelar i na sajtu SPOS-a. 

Извршни одбор СПОС–а позива заинтересована друштва и удружења пчелара да се најкасније до 15. децембра 2022. године у писаном облику пријаве стручној служби СПОС-а са израженом жељом ког предавача са списка предавача СПОС-а желе да им одржи бесплатно предавање – без накнаде хонорара (трошкове путовања предавача сносе друштва пчелара – организатори предавања) у предстојећем зимском образовном циклусу 2022/2023. Након пријема захтева друштава за одржавање једног бесплатног предавања (у пријави мора обавезно бити наведено да ли је друштво пчелара имало бесплатно предавање додељено од стране СПОС-а у прошлогодишњем зимском образовном циклусу) стручна служба СПОС-а ће направити распоред предавања и обавестити друштва. У писаној пријави, поред већ наведеног, обавезно навести имена пет жељених предавача са темама које желите, а стручна служба ће се трудити да максимално изађе у сусрет вашим жељама. Надамо се да ће свако заинтересовано друштво добити једног од наведених пет предавача, а молимо за разумевање ако то не буде технички изводљиво, када ћемо вам упутити предавача са сличном темом. Пријаве шаљите на адресу: Савез пчеларских организација Србије, „За бесплатног предавача“, Ул. Др Агостина Нета бр. 30 А, 11070 Нови Београд. По окончању циклуса предавања, сва друштва и удружења пчелара су дужна да пошаљу СПОС-у оцену предавача који је код њих држао предавање током образовне сезоне. Друштва пчелара која не пошаљу писану оцену додељеног предавача (од 1 до 5), у року од месец дана од одржаног предавања, наредне године неће имати право на бесплатног предавача СПОС-а. 

ИО СПОС–а

 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2022-2023     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2021-2022     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2019-2020     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2018-2019     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2017-2018     word 

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2014-2015     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2013-2014.     pdf     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2012-2013.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2011-2012.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2010-2011.     word

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2008-2009.     pdf

 

Preuzmi spisak zvaničnih predavača SPOS-a za 2007-2008.     pdf