SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA 

 

Aktuelni Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela možete u celosti pročitati OVDE

 

 

SPOS ZA ČLANOVE
OBEZBEDIO NAJNIŽE
CENE ANALIZA MEDA

 

Kao što je poznato, SPOS redovno potpisuje ugovore za analize meda sa ustanovama koje ponude najpovoljnije cene za analize, isključivo za pčelare SPOS-a!

Te ustanove su ove godine Hemijski fakultet iz Beograda – Laboratorija InovaLab, Zavod za javno zdravlje Požarevac, Naučni institut za veterinarstvo Srbije iz Beograda, Institut za javno zdravlje iz Niša i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

Pažljivo pročitajte ponuđene uslove, i opredelite se za opciju koja vam više odgovara, zavisno od vama bitnih faktora (udaljenost, vreme…). 

Šta vam je sve po zakonu potrebno od analiza, kao i ostale uslove potrebne za legalni plasman meda pročitajte u knjizi u digitalnom obliku, koju će svi članovi SPOS u 2022. godini dobiti u štampanom obliku u vidu knjige na 28 strana (detaljnije OVDE). 

 

HEMIJSKI FAKULTET, BEOGRAD 
Laboratorija InovaLab 

 

Na osnovu ugovora potpisanog sa Hemijskim fakultetom tokom procesa akreditacije, kada je SPOS finansijski pomogao akreditaciju, članovi SPOS-a imaju trajan značajan popust na usluge laboratorije InovaLab. Analize po tačkama od 1 do 10 su akreditovane. Navedene cene su bez PDV: 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, POŽAREVAC

 

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

U okviru ovog cenovnika, Zavodsnosi i troškove slanja meda poštom na adresu Zavoda (paket do 2 kg, samo opcija danas za sutra),što je izuzetna pogodnost za pčelare.

 1. Kontrola kvaliteta meda: 4.300,00 dinara
 2. Ispitivanje prisustva rezidua antibiotika i sulfonamida – preliminarno: 1.100,00 dinara,
 3. Za uzorke za koje posle preliminarnog ispitivanja postoji sumnja na prisustvo rezidua antibiotika: 2.760,00 dinara
 4. Mikrobiološko ispitivanje: 1.330,00 dinara
 5. Kontrola kvaliteta preparata na bazi meda: 4.300,00 dinara
 6. Kontrola kvaliteta polena: 810,00 dinara
 7. Kontrola kvaliteta propolisa: 510,00 dinara
 8. Kontrola kvaliteta mleča: 820,00 dinara
 9. Polenska analiza monoflornih vrsta meda: 2.500,00 dinara

 

Procedura je sledeća: Pčelar najpre izvrši uplatu Zavodu za javno zdravlje iz Požarevca, ul. Jovana Šerbanovića br. 14, 12000 Požarevac, na žiro račun: 840-53667-50, svrha uplate: Analiza meda SPOS.

Važno: Zavod nije obveznik PDV-a i cene su konačne, tj. gornji iznosi se unose na uplatnicu u zavisnosti od izbora analiza.

Zatim treba upakovati:

–       Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide i mikrobiološko ispitivanje po uzorku po 0,5 kg meda u dve plastične tegle,

–       Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide bez mikrobiološkog ispitivanja po uzorku po 0.5 kg meda u jednu plastičnu teglu

Staviti u paket, priložiti original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilokom pakovanja tegle, teglu dobro umotajte u kesu ako slučajno dođe do curenja meda. Najbolje da med sipate u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da curi. Zatim se isključivo poziva neka služba BRZE POŠTE, kod kojih se navede da poštarinu plaća primalac pošiljke i pošalje se na gore navedenu adresu. U slučaju da postoji sumnja na prisustvo antibiotika i sulfonamida vlasnik se obaveštava da je potrebno dodatno ispitivanje koje se nastavlja nakon uplate 2.760,00 din. Nakon završenih analiza rezultati se šalju poštom o trošku Zavoda na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Napomena: za polensku analizu monoflornih vrsta meda potrebno je da se pošalje još 0,5 kg, da se med uzme sa dna bureta, ako je stajao mesec ili više dana. Pre slanja uzorka za ovu specifičnu vrstu analize obavezno pozvati dole navedene kontakt osobe. Kontakt osobe u Zavodu su: dr Saša Dražilović tel. 064/873-4038 i dr sc. Zoran Pavlović 064/873-4025, e-mail je:[email protected]

 

NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJE, BEOGRAD

 

 

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

–   Ukupna cena ispitivanja kvaliteta meda iznosi 4.019,33 dinara sa obračunatim PDV-om.

–   Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida obračunava se po ceni od 1940,40 dinara sa PDV-om,      

– Ukupna cena za kvalitet meda i rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri iznosi 5.848,08 dinara sa PDV-om;

–   Mikrobiološka ispitivanja meda obračunavaće se po ceni od 1.094,54 dinara sa PDV-om;

–  Ukupna cena za kvalitet meda, rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri i mikrobiološka ispitivanja meda iznosi 6.942,61 dinara sa PDV-om.

Cene ispitivanja za pojedinačne parametre kvaliteta:

     – dijastaza: 1.697,00 dinara sa PDV-om,

     – HMF: 1.057,98 dinara sa PDV-om,

     – voda: 45,15 dinara sa PDV-om,

     – redukujući šećeri i/ili sahroza: 1260,00 dinara sa PDV-om,

     – kiselost: 522,90 dinara sa PDV-om,

     – mineralne materije: 393,75 dinara sa PDV-om.

 

Cene ispitivanja proizvoda od meda:

   – polen (suva materija): 749,28 dinara sa PDV-om,

   – propolis (materije koje se ekstrahuju u alkoholu): 522,90 dinara sa PDV-om,

   – mleč (voda): 630,00 dinara sa PDV-om,

   – mešavine (suva materija): 749,28 dinara sa PDV-om.

 

Troškove poštarine za slanje (brzom poštom) uzoraka meda (do 2kg)SNOSI PČELAR. Procedura je sledeća: pčelar najpre treba da izvrši uplatu NIVS-u (Naučni Institut za veterinarstvo Srbije iz Beograda), ul. Auto put br. 3, 11070 Novi Beograd, na tekući račun 205-119923-92, svrha uplate: Analiza meda SPOS. Zatim treba da upakuje 0,5 kg meda u plastičnu ili staklenu teglu, po uzorku, stavi u paket, priloži original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod Vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilikom pakovanja tegle dobro umotati u kese, da ne bi došlo, slučajno, do curenja meda. Najbolje je med sipati u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da iscuri. Zatim pošaljite paket o Vašem trošku, na gore navedenu adresu. Napomena: Za kompletnu analizu meda potrebno je do 1 kg meda. Ukoliko se radi samo jedna od analiza dovoljno je 0,5 kg meda. Za analizu propolisa potrebno je do 40 g, propolis kapi do 20 ml (2 bočice) uz obaveznu specifikaciju. Za sve mešavine meda (med sa propolisom, matičnim mlečom i sl.) obavezno dostaviti specifikaciju. Nakon završene analize, rezultati se šalju poštom o trošku Instituta na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Eventualno ako imate bilo kakvu nedoumicu ili problem obratite se na telefon 011/71 91 273 ili na mejl [email protected][email protected], tražite vet. spec. Svetlanu Vuković.

(NAPOMENA Instituta: priložene cene važe isključivo za članove SPOS-a)

 

 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, NIŠ

 

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

–   Ukupna cena ispitivanja kvaliteta meda iznosi 4.202,00 dinara sa obračunatim PDV-om.

–   Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida obračunava se po ceni od 1557,00 dinara sa PDV-om,      

– Ukupna cena za kvalitet meda i rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri iznosi 5758,00 dinara sa PDV-om;

–   Mikrobiološka ispitivanja meda obračunavaće se po ceni od 1260,00 dinara sa PDV-om;

–  Ukupna cena za kvalitet meda, rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri i mikrobiološka ispitivanja meda iznosi 7019,00 dinara sa PDV-om.

Cene ispitivanja za pojedinačne parametre kvaliteta:

     – dijastaza: 1.100,00 dinara sa PDV-om,

     – HMF: 550,00 dinara sa PDV-om,

     – voda: 169,00 dinara sa PDV-om,

     – redukujući šećeri i/ili sahroza: 1.269,00 dinara sa PDV-om,

     – kiselost: 169,60 dinara sa PDV-om,

     – električna provodljivost 300,00 dinara sa PDV-om

 

Cene ispitivanja proizvoda od meda:

   – polen (suva materija): 856,32 dinara sa PDV-om,

   – propolis (materije koje se ekstrahuju u alkoholu): 597,60 dinara sa PDV-om,

   – mleč (voda): 748,00 dinara sa PDV-om,

   – mešavine (suva materija): 748,00 dinara sa PDV-om.

 

Troškove poštarine za slanje (brzom poštom) uzoraka meda (do 2 kg) SNOSI PČELAR. Procedura je sledeća: pčelar najpre treba da izvrši uplatu IZJZNIS (Institut za javno zdravlje Niš), ul. Bulevar Zorana Đinđića 50, matični broj 07199520 , na tekući račun 840605677, (ili na blagajni Instituta) svrha uplate: Analiza meda SPOS. Zatim treba da upakuje 0,5 kg meda u plastičnu ili staklenu teglu, po uzorku, stavi u paket, priloži original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod Vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilikom pakovanja tegle dobro umotati u kese, da ne bi došlo, slučajno, do curenja meda. Najbolje je med sipati u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da iscuri. Zatim pošaljite paket o Vašem trošku, na gore navedenu adresu. Napomena: Za kompletnu analizu meda potrebno je do 1 kg meda. Ukoliko se radi samo jedna od analiza dovoljno je 0,5 kg meda. Za analizu propolisa potrebno je do 40 g, propolis kapi do 20 ml (2 bočice) uz obaveznu specifikaciju. Za sve mešavine meda (med sa propolisom, matičnim mlečom i sl.) obavezno dostaviti specifikaciju.

–          Takođe uz uzorak je potrebno dostavi i zahtev Republičke veterinarske inspekcije za ispitivanje u kojem će inspektor definisati zahtevana ispitivanja;

Nakon završene analize, rezultati se šalju poštom o trošku IZJZ Nis na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Eventualno ako imate bilo kakvu nedoumicu ili problem obratite se na telefon 018/4204013 ili na mejl [email protected].

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE „TIMOK“ ZAJEČAR

UPOREDNI CENOVNIK USLUGA ANALIZA MEDA

                                                  Redovna cena / Cena za članove SPOS:

1. Ispitivanje kvaliteta meda:    5.520,00        4.250,00

2. Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida:    2.170,00        1.450,00

3. Ukupna cena za kvalitet meda i rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri:    7.690,00        5.700,00

4. Mikrobiološka ispitivanja meda:    1.970,00        1.250,00

5. Ukupna cena za kvalitet meda, rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri i mikrobiološka ispitivanja meda:
   9.660,00        6.950,00

 

Procedura:

Procedura je sledeća: Pčelar najpre izvrši uplatu Zavodu za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, ul. Sremska br. 13, 19000 Zaječar, na žiro račun: 840-250667-7, svrha uplate: analiza meda SPOS, sa naznakom imena i prezimena uplatioca (pčelara).
Važno: Zavod nije obveznik PDV-a i cene su konačne, tj. gornji iznosi se unose na uplatnicu u zavisnosti od izbora analiza.
Zatim treba upakovati:
– Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide i mikrobiološko ispitivanje po uzorku po 0,5 kg meda u dve plastične tegle,
– Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide bez mikrobiološkog ispitivanja po uzorku po 0.5 kg meda u jednu plastičnu teglu.
Staviti u paket, priložiti original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod uplatioca kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilikom pakovanja tegle, teglu dobro umotajte u kesu ako slučajno dođe do curenja meda. Najbolje da med sipate u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da curi. Paket možete poslati bilo kojom službom brze pošte, usluge slanja plaća pošiljalac. Uzorak možete doneti i lično u prostorije ZJZ „Timok“ Zaječar, ul Sremska br. 13. Nakon završenih analiza rezultati se šalju poštom o trošku Zavoda na adresu sa koje je poslat paket sa medom.
Napomena: za polensku analizu monoflornih vrsta meda potrebno je da se pošalje još 0,5 kg, da se med uzme sa dna bureta, ako je stajao mesec ili više dana. Pre slanja uzorka za ovu specifičnu vrstu analize obavezno pozvati dole navedene kontakt osobe. 
Kontakt osobe u Zavodu su: Dragan Paunović, tel. 062/284-588 i Miona Veličković, tel. 064/8765-639, e-mail je: [email protected] 

 

ANA LAB doo PANČEVO 

 

Po pitanju ispitivanja autentičnosti meda u mogućnosti smo da detektujemo prisustvo industrijskih šećernih sirupa poreklom od C4 biljaka (kukuruz ili šećerna trska), ali i od C3 industrijskih biljaka kao što su šećerna repa, pšenica, pirinač, krompir, ječam i druge žitarice.

EIM-IRMS metoda je jedina metoda u svetu koja može da utvrdi prisustvo šećernih sirupa poreklom od C3 industrijskih biljaka u medu. To ne može nijedna druga laboratorija u Srbiji (druge laboratorije mogu da detektuju samo prisustvo šećera poreklom od C4 biljaka, što je sada već i prevaziđena praksa, jer su svi sada uglavnom prešli na korišćenje invertnih sirupa poreklom od C3 vrsta biljaka, jer imaju istu d13C vrednost kao i šećeri iz cvetnog nektara i onda ispitivanje samo na d13C neće detektovati prisustvo C3 industrijskih šećera).

EIM-IRMS metoda takođe može da detektuje i prisustvo viših šećera, oligosaharida i dekstrina u medu, a kojih takođe ne bi trebalo da bude u medu.

 

Urađene su sveobuhvatne validacije metode, do sada smo uradili preko hiljadu uzoraka medova iz čitavog sveta (u okviru HORIZON projekta koji smo dobili sa 11 medjunarodnih partnera), a uradjene su i uporedne validacione studije na uzorcima meda koji su paralelno ispitivani u nemačkim laboratorijama (QSI, Eurofins i Intertek). Rezultati dobijeni EIM-IRMS metodom su upoređivani sa rezultatima svih metoda koje se u ovim laboratorijama koriste za utvrđivanje autentičnosti meda. EIM-IRMS je bio upoređivan sa sledećim metodama: NMR Proffiling, LC-HRMS, EA-IRMS, HPLC-IRMS. Pored toga uradjeno je i utvrđivanje prisustva industrijskih enzima koje smo isto uspešno otkrili u pojedinim uzorcima meda. Tako da EIM-IRMS daje istu informaciju koja se dobija korišćenjem više vrlo skupih metoda u еvropskim laboratorijama.

EIM-IRMS metoda može detektovati prisustvo industrijskih šećera u odnosu na šećere iz cvetnog nektara bez obzira da li je u pitanju indirektno (korišćenjem prihrane u košnicama i davanje sirupa pčelama) ili direktno namešavanje meda sa sirupom.

Pored utvrđivanja botaničkog porekla šećera takodje radimo i utvrđivanje industrijskih enzima u medu (invertaza i amilaza).

 

Cena pojedinačnih analiza ispitivanja meda:

 • d13C u medu i proteinu meda (prisustvo šećera od C4 industrijskih biljaka): 10.200,00 RSD sa PDV,
 • dDnI i dDnII vrednosti u etanolu iz fermentisanog meda (Prisustvo šećera od C4 i C3 industrijskih biljaka i prisustvo oligosaharida i dekstrina u medu): 19.280,00 RSD sa PDV
 • Aktivnost dijastaze: 1.320,00 RSD sa PDV;
 • Invertazni broj: 1.800,00 RSD sa PDV;
 • Hidroksimetilfurfurol: 984,00 RSD sa PDV;
 • Određivanje količine sadržaja šećera (glukoza + fruktoza) i saharoze: 1.440,00 RSD sa PDV;
 • Vlaga: 132,00 RSD sa PDV;
 • Slobodna kiselost: 300,00 RSD sa PDV;
 • Sadržaj prolina u medu: 1.620,00 RSD sa PDV
 •  

Takođe imamo i paket AUTHENTIC MEDO na ispitivanje autentičnosti meda sa cenom od 24.732,00 RSD sa PDV, a koji uključuje:

 • d13C u medu i proteinu meda (prisustvo šećera od C4 industrijskih biljaka);
 • dDnI i dDnII vrednosti u etanolu iz fermentisanog meda (Prisustvo šećera od C4 i C3 industrijskih biljaka i prisustvo oligosaharida i dekstrina u medu);
 • Aktivnost dijastaze;
 • Invertazni broj

 

Vreme završetka analiza i izdavanja rezultata je 8-10 dana od prijema uzorka u laboratoriju.

Na ovaj paket odobravamo i količinski popust na broj uzoraka od:

 • od 7 do 10 uzoraka: 5%
 • od 11 – 14 uzoraka: 10 %
 • preko 15 uzoraka: 15 %

Više o analizama (na engleskom): OVDE

Obim akreditacije ANA LAB doo kod Akreditacionog tela Srbije: OVDE

Kontakt: Ivan Smajlović, direktor, Dositeja Obradovica 8K, 26000 Pancevo, +381(13)2580196 ; +381(13)2580169, +381637539144,  [email protected]

www.ana-lab.rs

 

 

Vaš SPOS