SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ŠTA JA IMAM OD SPOS-a? 

 

Ovo je najčešće pitanje onih koji nisu članovi SPOS-a, kada ih upitate zašto nisu članovi najjače branšne organizacije poljoprivrednika Srbije, a to je Savez pčelarskih organizacija Srbije, sa najboljom teritorijalnom i organizacionom infrastrukturom u svetu srpskih poljoprivrednih organizacija. Oni koji su članovi, odavno znaju razlog za učlanjivanje, i ovde vam predstavljamo te razloge.

 

SPOS svojim članovima obezbeđuje:

– Stručni časopis „Srpski pčelar“, koji je jedan od najkvalitetnijih u svetu po pitanju apitehnike. Jedini je časopis na teritoriji bivše Jugoslavije, koji izlazi sa 12 brojeva godišnje (bez dvobroja). Svakog meseca izlazi na 64 strane, a na godišnjem nivou on predstavlja izuzetno vrednu knjigu od čak 768 strana. Štampa se i šalje sa odvojivom omotnicom, na kojoj se lepi adresa, kako se časopis ne bi oštetio. Od 2024. godine izlazi i u digitalnom obliku; 

– Besplatni pravni saveti i pravna zaštita za svakog pojedinačnog člana, a o svemu detaljnije pročitajte OVDE;

– Povlašćene cene za analize meda i drugih pčelinjih proizvoda samo za članove SPOS-a, detaljnije OVDE

– Borba za što veće subvencije u pčelarstvu, jer bez borbe SPOS-a za uvođenje subvencija, subvencija nikada ne bi ni bilo, a danas podrška države pčelarstvu prelazi 7 miliona evra godišnje! Prosečan pčelinjak kod članova SPOS-a od ove godine broji 69,5 košnica, što znači da svaki član prosečno od države dobije 55.200 dinara samo za subvencije po košnici, plus ostale subvencije; 

– Preko Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „NAŠ MED“ doo, koji je u vlasništvu SPOS-a, članovi dobijaju najbolje moguće otkupne cene meda, što je postignuto time da se med prodaje direktno bez posrednika, odnosno bez zarade za SPOS; 

– Podršku u plasmanu meda na malo (Besplatni sopstveni promo sajt svakog člana SPOS-a na sajtu SPOS-a sa ponudom proizvoda na prodaju; od 2016. godine je u promet stavljena i posebna tegla za med članova SPOS-a koja ih izdvaja na tržištu (OVDE); promotivne brošure…);

– Organizaciju Državnog pčelarskog sajma, koji je najveći sajam na Balkanu po broju posetilaca. Članovi SPOS-a ostvaruju pravo na besplatan ulaz, dok nečlanovi plaćaju ulaznice (jedan ulaz za nečlanove je 450 dinara). Organizuje se u februaru ili martu, na Beogradskom sajmu, sa preko 110 izlagača, u idealnim uslovima (grejanje…), sa pratećim stručnim predavanjima, sajamskim popustima…;

– Od 2021. do 2023. godine vlasnici PLATINASTE i PLATINASTE PLUS kartice lojalnosti imali su 30% popusta na račun u kafiću na državnom sajmu, a pripremamo i nove pogodnosti…;

– Organizaciju Pčelarskog sajma jugoistočnog Balkana u Vranju u drugoj polovini septembra, gde je ulaz takođe besplatan;  

– Podrška u borbi protiv trovanja pčela preko Odbora za zaštitu pčela SPOS-a, detaljnije OVDE;

– Podrška u borbi protiv krađe pčela, preko Operativnog tima SPOS-a za suzbijanje krađa pčela, detaljnije OVDE;

– Konkurisanje za dobijanje projekata od raznih donatora (EU i drugi), projekat „Reka meda“ je već dobijen i sproveden, standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ i prateća jedinstvena tegla samo za pčelare SPOS-a su već na tržištu, projekti oko zaštite pčela od trovanja sa USAID, NALED, GIZ, projekti sa Hemijskim fakultetom koji su doveli do opremanja najsavremenije laboratorije za med u Srbiji u kojoj pčelari SPOS-a imaju ogroman popust na analize…;

– Uvek sveže informacije o objavljenim konkursima, načinu i proceduri konkurisanja na sve državne konkurse i konkurse raznih organizacija i fondacija, proceduri podnošenja zahteva za subvencije, redovno obaveštavanje o izmenama propisa u realnom vremenu na sajtu SPOS-a;

– Saradnja sa državnim institucijama u pripremi i usklađivanju zakonskih propisa u sferi pčelarstva. U proteklom periodu presudno smo uticali na izmenu sledećih propisa i stvaranje odgovarajućih povoljnosti za pčelare: Zakon o sredstvima za zaštitu bilja; Zakon o stočarstvu; Pravilnik o uslovima higijene hrane; Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela; Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, za pčelarsku opremu i za mlade poljoprivrednike; Pravilnik o veličini zaštitnog pojasa oko centra za selekciju pčelinjih matica, posebnim uslovima prometa i selidbe pčela i pčelarskog priplodnog materijala, kao i posebnim uslovima gajenja pčela u zaštitnom pojasu. Učestvujemo u izradi Programa mera zdravstvene zaštite pčela i sprečavamo uvođenje nepovoljnih rešenja za pčelarstvo; prihvaćen je naš zahtev da se veterinarska zaštita pčela obavlja pod uslovima veoma sličnim kao u EU, što je prosečno za više hiljada dinara po pčelaru po košnici smanjilo nepotrebne troškove; prihvaćene su naše sugestije oko preobimne papirologije za podnošenje zahteva za subvencije, pa je Ministarstvo 2014. godine izmenilo Pravilnik i potpuno uklonilo obavezu pribavljanja dokumentacije o kojoj država već ima evidenciju, a pčelarima je predstavljala dodatni nepotrebni, a značajan, trošak, kao i gubitak vremena; prihvaćene su naše sugestije oko registracije namenskih pčelarskih vozila te očekujemo izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja kojom će ingerencije po tom pitanju biti prebačene ministru poljoprivrede, uspeli smo da se izborimo da i pčelarstvo uđe u Pravilnik o o dodeli bespovrtanih sredstava u okviru projekta za konkurentu poljoprivredu, po kome pčelar može da dobije 20.000 evra bespovratno (Pravilnik poznat kao 50:40:10, gde je učešće države i Svetske banke 50%, učešće pčelara 10% a kredit pčelara još 40%) već od 2022. godine… Godišnje uštede za svakog pčelara po svim ovim pitanjima prelaze desetine hiljada dinara;

– Svaki član SPOS-a u 2013. godini (kao i prvih 830 novih članova u 2014. godini) dobio je knjigu «Propisi u pčelarstvu sa komentarima» besplatno. Oni koji su se nakon toga učlanili, mogu je dobiti besplatno u PDF formatu u zaštićenom delu sajta namenjenom samo članovima SPOS-a (OVDE);

– Svaki član SPOS-a u 2014. godini dobiо је knjigu «Dobra pčelarska praksa» besplatno, koja predstavlja osnovu SPOS-ovog standarda Dobre pčelarske prakse, koji je neophodno poštovati, da bi se steklo pravo nabavke posebne SPOS-ove tegle za med (sa posebnom etiketom). Oni koji su se nakon toga učlanili, mogu je dobiti besplatno u PDF formatu (OVDE);

– Svaki član SPOS-a u 2022. godini dobio je knjigu „Vodič za plasman meda na veliko i malo“ u kome možete pročitati kako da legalno plasirate med direktno u trgovine bez otvaranja firme, da registrujete prostorije u domaćinstvu, koju možete i u digitalnom obliku preuzeti OVDE

– SPOS je registrovao privrednu delatnost avgusta 2012. godine i time otvorio niz novih mogućnosti za unapređenje svojih aktivnosti i proširenje delatnosti;

– SPOS je od 2013. godine član Privredne komore Srbije što je takođe otvorilo nove aspekte rada SPOS-a, i novi uticaj na kreiranje privrednih tokova u Srbiji, povezanih sa pčelarstvom;

– SPOS je od 2013. godine član NALED-a, što mu omogućuje lakši i brži pristup svim fondovima i institucijama, kao i direktni uticaj na pisanje i donošenje propisa vezanih za pčelarstvo;

– Informisanje u trenutku putem internet sajta SPOS-a i internet foruma SPOS-a (najvažnije operativne informacije od kraja 2014. godine nisu dostupne nečlanovima, već isključivo članovima SPOS-a koji se na sajt loguju sa šifrom i kontrolnim brojem sa ID članske karte SPOS-a);

– Viber grupa SPOS-a za trenutno informisanje o svim aktivnostima Saveza (OVDE);

– Svaki član SPOS-a dobija ID karticu kojom će moći da ostvaruje sva svoja prava (pristup svim pogodnostima koje SPOS obezbeđuje članovima, besplatan pristup svim sadržajima internet sajta SPOS-a, besplatan ulaz na oba SPOS-ova pčelarska sajma, besplatan lični sajt na sajtu SPOS-a, besplatni oglasi na internet sajtu SPOS-a, značajan popust za analize meda, ostvarenje odgovarajućih realnih popusta kod raznih privrednih subjekata sa kojima SPOS sarađuje…);

– Sistematizovanje svih podataka o članstvu putem savremene elektronske baze članova SPOS-a;

– Promocija potrošnje pčelinjih proizvoda u medijima (odlična saradnja SPOS-a sa svim medijima u Srbiji…);

– Izlaganje pčelinjih proizvoda na Državnom pčelarskom sajmu u Beogradu i Pčelarskom sajmu jugoistočnog Balkana u Vranju sa kotizacijom nižom za 66,6% od redovne, tako da pčelar član SPOS-a plaća svega 33,3% pune cene;

– Po­pust za članove za ogla­ša­va­nje u časopisu „Srpski pčelar“ u jul­skom i no­vem­bar­skom broju od 20%;

– Zidni kalendar za članove SPOS-a;

– Besplatno isticanje aktivnosti društava i udruženja pčelara na sajtu SPOS-a;

– Besplatna najava skupova za sva društva i udruženja članove SPOS-a jednom godišnje u časopisu „Srpski pčelar“ na petini strane;

– Besplatna objava izveštaja sa skupova u rubrici „Povodi“ u časopisu „Srpski pčelar“;

– Svako društvo ili udruženje pčelara ima pravo na jedno besplatno predavanje godišnje;

– SPOS pruža organizacionu pomoć svojim pčelarskim organizacijama, radi unapređenja njihovog rada, organizacionog jačanja i spremnosti za sprovođenje svih planiranih zadataka;

– SPOS pruža mogućnost besplatnih predavanja kao i finansijsku pomoć za određene aktivnosti svojim pčelarskim organizacijama;

– SPOS u cilju podsticanja pčelara – pojedinaca, društava (udruženja) pčelara, organa i radnih tela Saveza, preduzeća, preduzetnika, državnih organa i organizacija i udruženja građana na veće pregalaštvo radi razvoja i unapređenja pčelarstva u Republici Srbiji, dodeljuje priznanja; 

– Preko internet foruma SPOS-a, pčelari članovi SPOS-a mogu direktno da postavljaju pitanja i da dobiju brze odgovore;

– Članovima SPOS-a na raspolaganju svakog radnog dana stoji i stručna služba SPOS-a. Najbolji način za kontaktiranje stručne službe pogledajte OVDE