SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

 

STANDARD KVALITETA
„DOBRA PČELARSKA PRAKSA“

 

Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ razvijen je od strane SPOS-a, uz finansijsku podršku EU i ADA, i praćen je jedinstvenom teglom za med koju mogu koristiti samo članovi SPOS-a koji su pristupili standardu potpisivanjem Ugovora o licenci. 

Standard je potpuno besplatan za članove SPOS-a. 

Svrha standarda je primena adekvatnog stručnog rada sa pčelama od strane pčelara, koji se prati od strane SPOS-a, i izložen je u potpunosti uvidu javnosti, kako bi potrošači koji kupe med iz standarda bili sigurni da je pčelar preduzeo sve neophodne mere, kako bi zaštitio bezbednost proizvoda i sprečio svako moguće zagađenje (hemijsko, biološko ili fizičko). 

Tako se proizvodu daje dodatna vrednost, i stvara se sigurnost kod potrošača da su kupili zaista vrhunski i visokovredan proizvod. Od kada je SPOS završio svoj Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, med iz standarda se plasira u maloprodajama na tržištu (OVDE), te je i na taj način dostupan potrošačima sa maksimalnim garancijama kvaliteta, pošto SPOS stoji iza svake tegle analizama meda po najvišim svetskim standardima. Potrošači mogu nabaviti med iz standarda i kod pčelara „na kućnom pragu“, koji po pravilima standarda DPP i Statutu SPOS-a rigorozno odgovaraju za kvalitet. 

Potrošači se mogu detaljnije informisati o načinima pravilne upotrebe meda, tako što će pogledati naš film „Zdravlje iz košnice“ (OVDE), koji je na datom linku podeljen na tri dela, a scenario za film mogu u celosti pročitati na istom linku. 

Dodatak časopisa Pčelar za avgust 2014. godine bila je besplatna knjiga A4 formata za sve članove SPOS-a, pod nazivom STANDARD KVALITETA „DOBRA PČELARSKA PRAKSA“, koja obuhvata sve relevantne dokumente potrebne za pristup i održavanje standarda. Članovi SPOS-a knjigu su mogli od početka avgusta 2014. godine da preuzmu u štampanom obliku kod svog predsednika društva ili udruženja pčelara, a u ovoj vesti je mogu u celosti preuzeti u digitalnom obliku. Dobra pčelarska praksa tekovina je projekta „Reka meda“, koji su većim delom finansirali Evropska Unija i Austrijska razvojna agencija ADA. 

Knjigu možete direktno preuzeti ovde: Knjiga DPP SPOS. IO SPOS je nakon više od 6 godina primene standarda, na osnovu stečenih iskustava, uveo određena pojednostavljenja koja OBAVEZNO pročitajte OVDE

Eventualna pitanja postavljajte na: [email protected]

Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ je dobrovoljni standard Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

U knjizi su objavljeni svi uslovi za pristup standardu.

Ovo je novi način proizvodnje, plasmana i marketinga meda koji od 2014. godine stoji na raspolaganju svim zainteresovanim članovima Saveza pčelarskih organizacija Srbije, a od 2016. je zaživeo na celoj teritoriji Srbije uključujući i Kosovo i Metohiju, a apsolutno je primenljiv i na sve druge države planete za pčelare članove SPOS-a, na njihov zahtev. 

Za potrebe standarda, SPOS je razvio posebnu teglu jedinstvenog dizajna i SAMO u njoj se sme plasirati med iz standarda. 

Sertifikate o vrhunskoj bezbednosti nove tegle SPOS-a po pitanju zdravstveno-higijenske ispravnosti po najvišim trenutnim standardima, možete u celosti preuzeti OVDE

Dobro nam došli! 

 

КРАТКО УПУТСТВО ЗА УЛАЗ У ДПП

 

Будући да један број пчелара шаље некомплетну документацију за улаз у СПОС-ов стандард квалитета „Добра пчеларска пракса“ (ДПП), те им се мора враћати на допуну, самим тим се усложњава и њихов посао и посао стручне службе СПОС-а. Из тих разлога објављујемо врло једноставно и кратко упутство шта се тачно шаље СПОС-у:

 

1) Три примерка Уговора о лиценци – ОП1 (обавезно потписана сва три уговора)

2) Један примерак ОП2

3) Један примерак ОП3 (потписује контролор/председник удружења)

 

Пре него што попуните сва три обрасца, врло је битно да прочитате ЦЕЛУ брошуру стандард квалитета „Добра пчеларска пракса“, коју можете преузети на следећем линку: https://spos.info/wp-content/uploads/2014/11/Knjiga-DPP-SPOS.pdf

Сва три обрасца (ОП1, ОП2, ОП3) се налазе у наведеној електронској брошури, и можете их лако одштампати.

Потребну документацију послати на адресу: Ул. Др Агостина Нета 30а, 11070 Нови Београд.

Уколико ипак имате било какве недоумице позовите техничког секретара СПОС-а на број: 060/444-08-08 

 

 

_________________

ПОДСЕЋАМО да је улаз у СПОС-ов стандард квалитета ”Добра пчеларска пракса” потпуно БЕСПЛАТАН за чланове СПОС, а доноси вам већу цену меда у откупу! Ове године то је 10 евроценти више по килограму багремовог меда, а у будућности ће та разлика имати сталну тенденцију раста.

Тегле за мед из стандарда не морате набављати ако не желите самосталну продају на мало (продаја меда из ДПП у другим теглама је забрањена). 

_________________

 

ОСТАЛИ БИТНИ ДЕТАЉИ 

 

Стандард квалитета „Добра пчеларска пракса“ развијен је од стране СПОС-а, уз финансијску подршку ЕУ и АДА, и праћен је јединственом теглом за мед коју могу користити само чланови СПОС-а који су приступили стандарду потписивањем Уговора о лиценци.

Сврха стандарда је примена адекватног стручног рада са пчелама од стране пчелара, који се прати од стране СПОС-а, и изложен је у потпуности увиду јавности, како би потрошачи који купе мед из стандарда били сигурни да је пчелар предузео све неопходне мере, како би заштитио безбедност производа и спречио свако могуће загађење (хемијско, биолошко или физичко).

Додатак часописа Пчелар за август 2014. године била је бесплатна књига А4 формата за све чланове СПОС-а, под називом СТАНДАРД KВАЛИТЕТА „ДОБРА ПЧЕЛАРСKА ПРАKСА“, која обухвата све релевантне документе потребне за приступ и одржавање стандарда. Нови чланови је ОВДЕ могу у целости преузети у дигиталном облику. 

ИО СПОС је након више од 6 година примене стандарда, на основу стечених искустава, увео одређена поједностављења која ОБАВЕЗНО прочитајте ОВДЕ.

ОБРАЗАЦ ОП1 се налази на странама 11-14. 

ОБРАЗАЦ ОП2 се налази на странама 15-16. 

ОБРАЗАЦ ОП3 се налази на странама 17-19. 

Стандард је од 2016. заживео на целој територији Србије укључујући и Kосово и Метохију, а апсолутно је применљив и на све друге државе планете за пчеларе чланове СПОС-а, на њихов захтев.

Сертификате о врхунској безбедности нове тегле СПОС-а по питању здравствено-хигијенске исправности по највишим тренутним стандардима, можете у целости преузети ОВДЕ.

Поново напомињемо да можете ући у стандард ДПП, а да не наручујете тегле. ОД ОГРОМНЕ ЈЕ ВАЖНОСТИ да сви пчелари СПОС-а буду у стандарду и да производе мед по правилима наведеним у књизи о ДПП. Јер, цена меда из ДПП је већа у откупу од класичног меда. Али, моћи ће да га предају на откуп само они пчелари који већ имају потписан Уговор о лиценци, јер можете продати само онај мед који је врцан искључиво након потписивања Уговора о лиценци. Такође напомињемо да они који не наруче тегле, а у стандарду су ДПП са потписаном лиценцом, не смеју продавати мед у другој амбалажи а декларисати га као мед из стандарда ДПП, јер је то кривично дело! Једина амбалажа у коју се може сипати и као такав декларисати као мед из стандарда квалитета СПОС-а „Добра пчеларска пракса“ и ставити на тржиште, јесте управо СПОС-ова тегла са специјалним металним поклопцем и самолепљивом етикетом и бандеролом. Све друго је строго забрањено у малопродаји. Ако нисте наручили тегле, мед у малопродаји смете продавати као и до сада, без декларисања да је из стандарда. Јер, ако би се дозволила дистрибуција меда из стандарда у различитој амбалажи, стандард би на тржишту изгубио смисао, а потрошачи би били доведени у заблуду, и цео систем би пропао, што свакако нећемо дозволити, јер ће сви прекршиоци правила стандарда по овом и другим питањима, бити санкционисани у складу са правилима стандарда и Статутом СПОС-а. 

Све о начину наручивања тегли можете пронаћи OVDE