SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

 

STANDARD KVALITETA
„DOBRA PČELARSKA PRAKSA“

 

Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ razvijen je od strane SPOS-a, uz finansijsku podršku EU i ADA, i praćen je jedinstvenom teglom za med koju mogu koristiti samo članovi SPOS-a koji su pristupili standardu potpisivanjem Ugovora o licenci. 

Standard je potpuno besplatan za članove SPOS-a. 

Svrha standarda je primena adekvatnog stručnog rada sa pčelama od strane pčelara, koji se prati od strane SPOS-a, i izložen je u potpunosti uvidu javnosti, kako bi potrošači koji kupe med iz standarda bili sigurni da je pčelar preduzeo sve neophodne mere, kako bi zaštitio bezbednost proizvoda i sprečio svako moguće zagađenje (hemijsko, biološko ili fizičko). 

Tako se proizvodu daje dodatna vrednost, i stvara se sigurnost kod potrošača da su kupili zaista vrhunski i visokovredan proizvod. Kada SPOS bude završio svoj Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a (OVDE), med iz standarda biće plasiran i kroz trgovine, te će i tako biti dostupan potrošačima sa maksimalnim garancijama kvaliteta, kada će SPOS stati iza svake tegle analizama meda po najvišim svetskim standardima. Dotle, potrošači mogu nabaviti med iz standarda isključivo kod pčelara „na kućnom pragu“, koji po pravilima standarda DPP i Statutu SPOS-a rigorozno odgovaraju za kvalitet. 

Potrošači se mogu detaljnije informisati o načinima pravilne upotrebe meda, tako što će pogledati naš film „Zdravlje iz košnice“ (OVDE), koji je na datom linku podeljen na tri dela, a scenario za film mogu u celosti pročitati OVDE

Dodatak časopisa Pčelar za avgust 2014. godine bila je besplatna knjiga A4 formata za sve članove SPOS-a, pod nazivom STANDARD KVALITETA „DOBRA PČELARSKA PRAKSA“, koja obuhvata sve relevantne dokumente potrebne za pristup i održavanje standarda. Članovi SPOS-a knjigu su mogli od početka avgusta 2014. godine da preuzmu u štampanom obliku kod svog predsednika društva ili udruženja pčelara, a ovde je mogu u celosti preuzeti u digitalnom obliku. Dobra pčelarska praksa tekovina je projekta „Reka meda“, koji su većim delom finansirali Evropska Unija i Austrijska razvojna agencija ADA. 

Knjigu možete direktno preuzeti ovde: Knjiga DPP SPOS.

Eventualna pitanja postavljajte na: [email protected]

Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ je dobrovoljni standard Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

U knjizi su objavljeni svi uslovi za pristup standardu.

Ovo je novi način proizvodnje, plasmana i marketinga meda koji od 2014. godine stoji na raspolaganju svim zainteresovanim članovima Saveza pčelarskih organizacija Srbije, a od 2016. je zaživeo na celoj teritoriji Srbije uključujući i Kosovo i Metohiju, a apsolutno je primenljiv i na sve druge države planete za pčelare članove SPOS-a, na njihov zahtev. 

Za potrebe standarda, SPOS je razvio posebnu teglu jedinstvenog dizajna i SAMO u njoj se sme plasirati med iz standarda. 

Sertifikate o vrhunskoj bezbednosti nove tegle SPOS-a po pitanju zdravstveno-higijenske ispravnosti po najvišim trenutnim standardima, možete u celosti preuzeti OVDE

Dobro nam došli! 

Tegla livadski

Ovde možete pročitati sve operativne uslove za ulazak u standard i naručivanje tegli SPOS-a.

 

NARUČIVANjE TEGLI SPOS-a

 

 

CENA TEGLI, METALNIH POKLOPACA, ETIKETA I BANDEROLA

 

SPOS je do sada stavio u promet 323.366 tegli SPOS-a za med. 

Izvorna cena jedne tegle iznosi 18,52 dinara, na šta treba dodati 20% PDV, što je ukupno 22,22 dinara. To je trenutna povlašćena cena tegle koju će pčelari plaćati (SPOS neće imati bilo kakvu zaradu, zato i objavljujemo sve troškove javno da ne bi bilo nedoumica), a SPOS je imao i druge troškove nabavke tegli koji odlukom IO SPOS-a neće ući u cenu tegle za pčelare SPOS-a koji plaćaju povlašćenu cenu, ali su realan trošak i biće plaćeni sredstvima SPOS-a u svrhu promocije standarda kvaliteta DPP, a iz sredstava preostalih iz projekta „Reka meda“ (sve cene su izražene sa pripadajućim porezima):

 • Palete: 1,074 dinara po tegli;
 • Prevoz od proizvođača (Hum na Sutli) do centralnog skladišta: 3,074 dinara po tegli;
 • Prevoz od centralnog do regionalnih skladišta: do 2,605 dinara po tegli;
 • Špedicija: 0,337 dinara po tegli;
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti tegli: 0,056 dinara po tegli;
 • Kalup za izradu tegli: 1,285 dinara po tegli;
 • Prevoz kalupa zbog carinskih propisa: 0,361 dinara po tegli;
 • Troškovi izdavanja tegli: 1,58 dinara po tegli.

 

Prema tome, SPOS je učešćem kroz projekat „Reka meda“ smanjio cenu jedne tegle za pčelare za 1,646 dinara po tegli (stavke 6 i 7), a sopstvenim učešćem od sredstava preostalih od projekta „Reka meda“ smanjio je cenu tegle za dodatnih 8,726 dinara po tegli (ostale stavke), što ukupno iznosi 10,372 dinara po tegli manje od realnih troškova koliko bi morao da plati neko ko nije u SPOS-u, kada bi nabavljao i distribuirao potpuno isti tiraž tegli, poklopaca, etiketa i banderola.

 

Međutim, da bi tegla na tržištu bila uniformna kod svih pčelara, sa istim poklopcima sa istim motivima, i sa istom etiketom i banderolom, što je imperativ i obaveza shodno standardu kvaliteta DPP, SPOS je obezbedio njihovu nabavku pod najpovoljnijim uslovima, bez ikakve zarade za SPOS, već se prodaju po ceni koštanja, s tim što će etikete i banderole da se šalju pčelarima na kućnu adresu poštom, a poklopci će se preuzimati u regionalnim centrima, u trenutku kada se budu preuzimale i tegle.

 

Tegla SPOS-a: 22,22 dinara;

Cena specijalnog metalnog poklopca: 6,44 dinara;

Cena samolepljive etikete: 2,52 dinara;

Cena samolepljive banderole: 0,84 dinara;

Cena poštarine za etikete i banderole: 0,30 dinara.

 

Prema tome, ukupna cena tegle sa PDV za pčelare SPOS-a (tegla, metalni poklopac, samolepljiva etiketa i banderola) iznosi: 32,32 dinara po tegli.

 

Po ovoj ceni dobijate etiketu na kojoj postoji prazno polje za upis imena, prezimena, adrese i kontakt podataka pčelara. Preporučuje se da svaki pčelar izradi pečat veličine polja za upis podataka, te da tako upiše podatke, pre lepljenja etikete na teglu, jer je ručno pisanje izuzetno ružno. To iziskuje jednokratan trošak za pečat tako male veličine, koji danas uopšte nije skup. Što se tiče etiketa, čiji izgled je objavljen u knjizi o DPP, potrebno je i ovde naglasiti da su sve etikete identične, da su na svakoj navedene sve vrste meda, sa kvadratićem ispred, u kome treba upisati slovo X ispred vrste meda koju sipate u teglu. Pčelari koji žele i imaju uslove da med plasiraju u trgovine, mogu dobiti namenski odštampane etikete za svaku vrstu meda posebno, ali to je stvar posebnog dogovora sa sekretarom SPOS-a, i takve etikete imaju drugačiju cenu, zavisno od tiraža.

Ako pčelar želi da mu štamparija utisne navedene podatke na etiketu, i to je moguće, i za utiskivanje podataka na 1.000 i više etiketa, cena iznosi 2.400,00 dinara sa PDV, a za utiskivanje na 2.000 i više etiketa cena iznosi 3.360,00 dinara sa PDV. Ta doplata uplaćuje se direktno na račun štamparije virmanom (Kolor pres doo, Njegoševa 2, 34220 Lapovo, račun: 205-16735-32Komercijalna), a navedene podatke koji će se štampati na etiketu šaljete mejlom štampariji na: [email protected] Za sve nedoumice po ovom pitanju obratite se štampariji na telefon: Dragan Simić, 069/8222-405

 

 

PROCEDURA NABAVKE TEGLI, METALNIH POKLOPACA, ETIKETA I BANDEROLA (korak po korak)

 

 • Najpre se upoznajte sa pravilima standarda kvaliteta SPOS-a „Dobra pčelarska praksa“ u istoimenoj knjizi, od strane 5 do strane 10, koju vam je SPOS besplatno poslao avgusta 2014. godine (ako ste novi pčelar i nemate je, preuzmite je na sajtu SPOS: www.spos.info/standard-kvaliteta-dobra-pcelarska-praksa). Ako prihvatate pravila i možete ispuniti tražene uslove, najpre potpišite Ugovor o licenci u tri primerka (kopirajte ga iz knjige od strane 11 do strane 14). Sva tri primerka šaljete na adresu SPOS (Ul. Dr Agostina Neta br. 30A, 11070 Novi Beograd), a SPOS će vam vratiti vaš potpisan i overen primerak. 
 • Svi pčelari dužni su da SPOS-u pošalju Prijavu za uključivanje/obnovu registracije (strane 15 i 16 u knjizi), gde će sada, kada je poznata cena tegle, upisati i TAČAN broj tegli koje naručuju, a uz obrazac će priložiti i UPLATNICU za navedeni broj tegli (32,32 dinara puta broj tegli). Ako pošaljete bez uplatnice, smatraće se da niste naručili tegle. Uplatu izvršite na račun SPOS-a: 340-11000568-51, sa OBAVEZNIM POZIVOM NA BROJ (od 1001 do 1012) iz tabele distributivnih centara, i to stavite poziv na broj onog distributivnog centra u kome nameravate da preuzmete svoje tegle i poklopce. Ako ne upišete ovaj poziv na broj, ne možemo vam garantovati da neće biti većih ili manjih problema prilikom preuzimanja tegli. BROJ TEGLI KOJE NARUČUJETE MORA BITI DELjIV sa 121, zbog toga što toliko tegli ima u jednom redu paleta, a radi lakše podele tegli i metalnih poklopaca pčelarima u regionalnim distributivnim centrima. NAGLAŠAVAMO DA SE NARUČIVANjE TEGLI ZVANIČNO OBAVLjA JEDNOM GODIŠNjE, DO 15. APRILA, ALI JE IO SPOS DONEO ODLUKU DA SE, DO DALJEG, NARUČIVANJE I PREUZIMANJE TEGLI MOŽE OBAVLJATI TOKOM CELE GODINE. Etikete i banderole će pčelari dobiti na kućnu adresu bez ikakvog posebnog naručivanja, jedino ako žele da im se uštampavaju kontakt podaci na etiketi, onda se odmah nakon uplate moraju javiti štampariji, kada ona ovih dana bude izabrana. Pčelari koji su već dobili tegle koje su naručivali u prethodnom periodu, a sada naručuju još, dužni su da u navedenom obrascu upišu i broj tegli koji im je preostao iz ranijeg perioda. Preuzimanje tegli obavljaće se u regionalnim distributivnim centrima navedenim u donjoj tabeli. Pčelari će organizovano sa ostalim pčelarima ili sopstvenim prevozom otići sa odgovarajućom ambalažom do regionalnih distributivnih centara (prethodno se dogovorite za svaki slučaj telefonom o vremenu preuzimanja tegli), gde će preuzimati tegle i poklopce, a etikete će im se slati poštom na kućnu adresu koju su dali prilikom učlanjivanja u SPOS, odmah po pristizanju obrasca sa uplatnicom u SPOS. Oni koji žele uštampavanje imena od strane štamparije na etiketi, potrebno je da obavezno (na)jave štampariji radi dogovora jer ako im se pošalju etikete bez uštampanih podataka zato što se nisu pravovremeno javili, neće moći da im se posle pošalju druge etikete sa uštampanim podacima dok ne plate nove etikete, mada je pitanje da li će to uopšte posle i biti moguće. Evo spiska distributivnih centara sa kontakt podacima:

 

Ред. бр.
РЕГИОН Место складиштења Име држаоца тегли Адреса Место и поштански број Телефон
1. Београдски регион 1 и 2 Вранић Анђелко Броћиловић Чедомира Ђоинчевића бр. 26 11427 Вранић 063/301-201
2.
Шумадијско-Поморавски регион
Рача
Погон за откуп и паковање меда „Наш мед“ доо
Солунских ратника бр. 2 34210 Рача 064/6577-834
3. Рашко-Расински регион Велика Ломница Мирослав Василијевић Село Велика Ломница 37209 Велика Ломница 060/444-0116
4.
Подунавско-Браничевски регион
Дрмно Дејан Милошевић Село Дрмно 12208 Костолац 065/2215-011
5.
Нишавско-Топличко-Пиротски регион
Нишка Бања Небојша Виденовић насеље Требење бб 18204 Горњи Матејевац 065/9990-250
6.
Јабланичко-Пчињски-Косовско-Метохијски регион
Алакинце Ивица Костић Село Алакинце 17530 Алакинце
060/444-0106 060/670-1340
7. Борско-Зајечарски регион Неготин Славко Луковић 12. септембра бр. 6A/II-8 19300 Неготин 060/444-0117
8.
Мачванско-Колубарски регион и Срем
Ваљево Небојша Јевремовић Шабачки пут бб 14000 Ваљево 065/2366-900
9. Моравички регион Лучани Миљко Синђелић Дљин бб 32240 Лучани 062/8088-619
10. Златиборски регион Прибој Харис Ћелахметовић Прибојске чете бб 31330 Прибој 062/620-099
11. Банатски регион Јарковац Златомир Томић Трг Станислава Букурова бр. 3 23250 Јарковац
060/444-1693 069/1857-017
12. Бачки регион Апатин Раде Стевановић Сомборски пут бб 25260 Апатин
063/7799-008, 060/444-0126

 

 

PRIMER MOGUĆIH NARUDžBINA TEGLI

BROJ NARUČENIH TEGLI

CENA TEGLI ZA UPLATU (dinara)

121

3910,72

242

7821,44

363

11.732,16

484

15.642,88

605

19.553,60

726

23.464,32

847

27.375,04

968

31.285,76

1089

35.196,48

1210

39.107,20

1331

43.017,92

1452

46.928,64

1573

50.839,36

1694

54.750,08

1815

58.660,80

1936

62.571,52

2057

66.482,24

 

 

 • Pošto su pčelarski kontrolori u standardu DPP zapravo vaši predsednici društava i udruženja pčelara članica SPOS-a, neophodno je da oni u saradnji sa vama hitno popune (ako već nisu) obrazac Liste provere i izveštaj o kontroli (strane 17, 18 i 19 u knjizi o DPP), te i njega pošaljite na adresu SPOS-a. SPOS će kontrolorima za svakog pčelara koga su kontrolisali na ulasku u standard kvaliteta DPP, popunili navedeni obrazac od tri strane i poslali ga na adresu SPOS-a, isplatiti neto naknadu od 300 dinara, dok troškove upotrebe sopstvenog vozila do pčelinjaka snosi pčelar koji ulazi u sistem DPP.
 • Ponovo napominjemo da možete ući u standard DPP, a da ne naručujete tegle. OD OGROMNE JE VAŽNOSTI da svi pčelari SPOS-a budu u standardu i da proizvode med po pravilima navedenim u knjizi o DPP. Jer, već se lagano javljaju kupci koji žele med iz standarda, i kada bude bila ugovorena isporuka meda iz DPP, moći će da ga predaju na otkup samo oni pčelari koji već imaju potpisan Ugovor o licenci, jer se može prodati samo onaj med koji je vrcan isključivo nakon potpisivanja Ugovora o licenci. Takođe napominjemo da oni koji ne naruče tegle, a u standardu su DPP sa potpisanom licencom, ne smeju prodavati med u drugoj ambalaži a deklarisati ga kao med iz standarda DPP, jer je to krivično delo! Jedina ambalaža u koju se može sipati i kao takav deklarisati kao med iz standarda kvaliteta SPOS-a „Dobra pčelarska praksa“ i staviti na tržište, jeste upravo SPOS-ova tegla sa specijalnim metalnim poklopcem i samolepljivom etiketom i banderolom. Sve drugo je strogo zabranjeno u maloprodaji. Ako niste naručili tegle, med u maloprodaji smete prodavati kao i do sada, bez deklarisanja da je iz standarda. Jer, ako bi se dozvolila distribucija meda iz standarda u različitoj ambalaži, standard bi na tržištu izgubio smisao, a potrošači bi bili dovedeni u zabludu, i ceo sistem bi propao, što svakako nećemo dozvoliti, jer će svi prekršioci pravila standarda po ovom i drugim pitanjima, biti sankcionisani u skladu sa pravilima standarda i Statutom SPOS-a. 
 • Takođe napominjemo da svaki pčelar u standardu ima obavezu da jednom godišnje samostalno obavi unutrašnju, tzv. samokontrolu, popunjavanjem Liste provere sa strana 17, 18 i 19 (Prilog OP 3). Znači, jednom godišnje pčelar je popuni sam, bez kontrolora. Popunjenu Listu provere pčelar obavezno dostavlja SPOS-u, vlasniku standarda (u pisanom ili elektronskom obliku, tj. mejlom), najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pa molimo sve oni koji su pristupili standardu pre ovog datuma, da pošalju i traženi dokument. Svrha tog dokumenta je da SPOS ima uvid u eventualne promene uslova u kojima se radi, pošto će vas kontrolori redovno kontrolisati samo jednom u pet godina. 

 

Tegla

Tegla livadski

 

Izrada sajta Tirien