SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KNJIGOVOĐA

Jagoda Milenković

(060) 444-0-124
(011) 6128-071
[email protected]

 

Član je Uslužnog centra SPOS-a, koji stoji na raspolaganju svim članovima SPOS-a za bilo koja pisana pitanja vezana za rad SPOS-a i davaće informacije odmah, a najvise u roku od dve nedelje od zahteva. Radno vreme Uslužnog centra (na telefonima: 011/6128-071, 060/444-0-121, 060/444-0-124, 060 444 0287 ) je od 9.00-13.00 sati. U naznačeno vreme na ove telefone će vam se uvek neko javiti i odgovoriti na vaša pitanja, sugestije i predloge. Inače, radno vreme zaposlenih u SPOS-u je od 7-15 sati. Subota i nedelja su neradni dani.

Biografija

Jagoda Milenković rođena je 4. septembra 1961. godine u Benkovcu, od oca Petra i majke Nade. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Benkovcu 1980. godine. Iste godine upisala je Višu ekonomsku školu u Beogradu, gde je i diplomirala marta 1983. godine i stekla stručno zvanje ekonomista. Radni odnos zasnovala je u Savezu pčelarskih organizacija Srbije septembra 1984. godine i to na radnom mestu knjigovođe-bilansiste, a jedno vreme i tehničkog sekretara (od 1991. do 1999. godine) – godine inflacija i sankcija. U svom radu koristi računar. Porodica njenog supruga aktivno se bavi pčelarstvom više od 30 godina. Broj društava sa kojima pčelare kreće se od 60 do 90 u LR košnicama. Pčele aktivno sele. Učesnici su izložbe na Tašmajdanu od 1992. godine.

Sistematizacija

 • Priprema i knjiženje svih poslovnih promena u poslovnim knjigama na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava.
 • Kompletno blagajničko poslovanje.
 • Vođenje analitike kupaca i dobavljača (analitika udruženja pčelara i kupaca za reklame i oglase).
 • Ispisivanje računa i staranje o naplati celokupne članarine od udruženja i naplati reklama i oglasa.
 • Obračuni (lični dohotci, autorski honorari, ugovori o delu, obračun putnih troškova) i podnošenje odgovarajućih prijava za svaki obračun Upravi prihoda i zakonska odgovornost za njihov tačan obračun pred nadležnim poreskim organima.
 • Obračun i uplata poreza.
 • Prijem izvoda iz banke u elektronskom obliku putem kompjutera.
 • Organizacija kompletnog elektronskog poslovanja.
 • Odlazak u poslovne banke po potrebi.
 • Izrada i podnošenje izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju SPOS-a jednom u četiri meseca, kao i na kraju poslovne godine, i zajedno sa predsednikom, izrada finansijskog plana za narednu godinu.
 • Obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava.
 • Izrada i dostavljanje Završnog računa nadležnim državnim organima u odgovarajućem zakonskom roku.
 • Povezivanje i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava na kraju poslovne godine.
 • Svakodnevna komunikacija, telefonom ili lično sa pčelarima i ostalima.
 • Javljanje na telefon od 1. januara do 31. decembra: 9 do 13 sati
 • Rad na organizaciji oko distribucije časopisa, njegovog prenosa i pakovanja za slanje (Bez angažovanja eksternih lica, uz ukupan rad na poslu pakovanja do 4 dana. U danima pakovanja smanjuje se javljanje na telefon samo na period od 7 do 9 sati, a informacija o tim danima se objavljuje na sajtu Saveza).
 • Pakovanje svog ostalog materijala koji se šalje članovima
 • Prijem i zavođenje pošte u delovodnik svakog parnog datuma tokom radnih dana u godini.
 • Knjigovođa knjigovodstvene poslove obavlja od 12 do 15 sati, a sve ostale poslove od 7 do 12 sati.
 • Rad u programima „Microsoft Office“ paketa (Word, Excel, Power Point), Corel, korišćenje interneta.
 • Svakodnevno praćenje internet sajta SPOS-a i upoznavanje sa sadržajima objavljenim na sajtu, radi pravilnog informisanja članstva.
 • Nabavka i organizacija posluženja na sastancima.
 • Održavanje osnovne higijene poslovnog prostora SPOS-a svakog parnog datuma tokom radnih dana u godini.
 • Obavlja i druge poslove u cilju funkcionisanja SPOS-a, a po nalogu predsednika.
 • Pauza je od 9.00-9.30 sati.