SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODBOR ZA ZAŠTITU PČELA

SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE 

 

 

Savez pčelarskih organizacija Srbije, suočen sa brojnim nerešenim trovanjima pčela od strane nadležnih organa, doneo je, na osnovu zaključaka sa Sabora predsednika društava i udruženja članica SPOS-a održanog u Kragujevcu 29. septembra 2015. godine, da osnuje posebno radno telo koje će se baviti rešavanjem ovog problema i saradnjom sa nadležnim državnim organima i njihovim animiranjem korektnom saradnjom i javnim pritiskom, da pravovremeno i adekvatno procesuiraju svako trovanje pčela. 

Odbor za zaštitu pčela SPOS-a osnovan je oktobra 2015. godine, a Fondacija „Sačuvajmo pčele Saveza pčelarskih organizacija Srbije“ juna 2016. godine. 

U dosadašnjem periodu, Odbor za zaštitu pčela sproveo je veliki broj kvalitetnih akcija i značajno animirao državu da adekvatno i pravovremeno reaguje u slučajevima trovanja pčela. 

 

Još jednom upućujemo apel pčelarima da poštuju utvrđene procedure prijavljivanja trovanja pčela, koje su detaljno obrađene u brošuri „Izborimo se sa trovanjem pčela“ koju je SPOS poslao svakom svom članu na kućnu adresu, a danas se može preuzeti na sajtu SPOS-a u PDF formatu (OVDE). 

 

Dana 4. marta 2018. godine je izrađeno i preciznije operativno uputstvo vezano za postupak obezbeđivanja dokaza o trovanju pčela, koje pročitajte OVDE

 

Predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a je dipl. inž. zaštite bilja Miloš Bogdanović iz Galibabinca kod Svrljiga (OVDE) (‎061 192 9013, 060 444 0183, [email protected]), koga uvek možete kontaktirati shodno proceduri iz pomenute brošure. 

 

Odbor za zaštitu pčela uradio je i poster za borbu protiv trovanja pčela (OVDE), koji je odštampan u 3000 primeraka februara ove godine i podeljen svim društvima i udruženjima članicama SPOS-a. 

Redovno se održavaju i zajedničke konferencije za štampu sa Upravom za zaštitu bila Ministarstva poljoprivrede (OVDE), koje imaju veliki značaj u obaveštavanju javnosti o značaju pčela kao i aktuelnostima po pitanju trovanja pčela. Konferencije su značajno unapredile odnos sa nadležnom inspekcijom, i podigle nivo međusobnog razumevanja na značajan nivo. 

Koliko se daleko stiglo u odnosima sa Ministarstvom poljoprivrede po pitanju suzbijanja trovanja pčela i saniranja posledica, najbolje govori slučaj poslednjeg velikog trovanja koje se dogodilo u Bačkoj Topoli (OVDE), gde je brzom reakcijom Ministarstva utvrđen počinilac, kojeg će država goniti, a u međuvremenu će država nadoknaditi štetu pčelarima od trovanja (OVDE). Ovakva odluka ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića predstavlja apsolutni presedan u dosadašnjoj praksi po pitanju šteta od trovanja pčela, jer se tako nešto do sada nikada nije dogodilo! Ministar je time i delima potvrdio ono što je izjavio i za medije, a to je da će se „prema počiniocu postupiti najdrastičnije, jer su pčele osnov za život u prirodi“ (OVDE). SPOS se zahvaljuje i svima ostalima iz Ministarstva poljoprivrede i Uprave za zaštitu bilja koji su učestvovali u sagledavanju ovog trovanja, kao i predsedniku Odbora za zaštitu pčela SPOS-a Milošu Bogdanoviću, kao i čitavom Odboru, posebno advokatskoj kancelariji SPOS-a (OVDE), na pregalačkom zalaganju od avgusta do novembra 2017. godine da se ovaj problem svestrano obradi i reši. 

U međuvremenu je izmenjen i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji je doneo nova rešenja i čija primena kreće do kraja ove godine, detaljnije pogledajte OVDE

 

 

PRIRUCNIK-TROVANJE-PCELA