SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREDSEDNIK

Dr med. Rodoljub Živadinović
Ul. Dr Stojana Janićijevića br. 12
18210 Žitkovac
Republika Srbija

(060) 444-01-01
Skype: rodoljubz

http://www.spos.info/subpages/autorske_stranice/autorske_stranice.php?id=4
[email protected]

Biografija

Rođen je 20. februara 1973. u Aleksincu. Živi u Žitkovcu kod Aleksinca. Osnovnu školu je završio u Žitkovcu, a Gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Aleksincu. Medicinski fakultet je završio u Nišu. Specijalizaciju iz epidemiologije završio je jula 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, tj. Institutu za javno zdravlje. Završio je i Kurs iz apiterapije (mart 2007) u organizaciji Ministarstva zdravlja Bugarske i Balkanske pčelarske federacije.

 

Šef je Odseka za epidemiologiju Doma zdravlja u Aleksincu, i trenutni direktor Doma zdravlja Aleksinac od 31. decembra 2014. godine. Predsednik je Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Doma zdravlja Aleksinac. Rukovodilac je Savetovališta za odvikavanje od pušenja koje radi u okviru Odseka za epidemiologiju Doma zdravlja Aleksinac. Koordinator je poslova zaštite životne sredine Doma zdravlja Aleksinac i šef Tima za upravljanje medicinskim otpadom. Vođa je Tima za životnu sredinu u okviru procesa akreditacije Doma zdravlja Aleksinac, kao i Tima za rukovođenje. Volonterski je član Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Gerontološkog centra „Jelenac“, kao i Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Doma za odrasla lica „Kulina“. Rezervni je potporučnik Sanitetske službe Vojske Srbije od 2001. godine. Detaljniju biografiju po pitanju medicine pogledajte OVDE

 

 

Sa suprugom Tanjom ima dvoje dece, ćerku Mlađanu i sina Andriju.

 

Pčele gaji od 1992. godine. Pčelari Fararovim košnicama. Od 2013. godine vlasnik je Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva „Bosa“ (RPG 700991001137 ). Autor je četiri pčelarske knjige „Savremeni principi pčelarenja 1 i 2“ (2000, 2001), „Kako da izvučete profit iz pčelarstva“ (2002) i „Priručnik o dobroj pčelarskoj praksi“ (2007), u ukupnom tiražu od 5900 primeraka. Urednik je i koautor šest pčelarskih knjiga: «Propisi u pčelarstvu sa komentarima“ (2013), „Standard kvaliteta <Dobra pčelarska praksa>“ (2014), „Pčelarenje za budućnost“ (2002), „Zbornik radova sa Drugog kongresa pčelara Srbije“ (2002), „Zbornik radova sa Drugog državnog pčelarskog sajma“ (2010) i „Zbornik radova sa seminara <U susret pčelama i proleću> (2014)“, i koautor dve knjige iz pedijatrije „Pedijatrijska čitanka“ (2003) i „Neonatološki vodič“ (2008). Trenutno piše petu knjigu: „Nove metode pčelarenja“. Koautor je i dve popularne brošure za povećanje potrošnje pčelinjih proizvoda „Med – čudesna hrana i lek za zdraviji vek“ (2004) i „Medeno – ledeno“ (2005), koje su štampane u ukupnom tiražu od preko milion primeraka. Koautor je brošure „Efikasno suzbijanje varoe mravljom i oksalnom kiselinom“ (2003) u izdanju Veterinarskog specijalističkog instituta iz Niša. Koautor je i brošure „Pčelinji proizvodi – hrana i lek“ (1998). Do 5. oktobra 2016. godine održao je 406 pčelarskih predavanja na kojima ga je slušalo 32.310 pčelara (Srbija – 328, Bosna i Hercegovina – 30, Crna Gora – 16, Hrvatska (EU) – 17, Slovenija (EU) – 9, Makedonija – 5, Rusija -2).

Dvostruki je dobitnik Diplome profesora Živanovića (1999, 2002), najvećeg priznanja Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), nosilac Zlatne medalje i zvanja Zaslužni pčelar SPOS-a (2007). Dobitnik je i Povelje Saveza pčelarskih organizacija Srbije za razvoj pčelarstva sa statuetom (2007), a povodom proslave 110 godina od osnivanja Saveza. Dobitnik je i Memoranduma blagodarnosti Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije (2007). Dobitnik je i većeg broja priznanja od društava pčelara iz Srbije i inostranstva.

Odlikovan je od strane predsednika Republike Srbije Zlatnom medaljom za zasluge u pčelarstvu, 15. februara 2014. godine, i za sada je jedini u istoriji Srbije koji je odlikovan državnim odlikovanjem zbog zasluga u sferi pčelarstva.

Počasni je član Društva pčelara Matica iz Niša (2005). Bio je urednik pčelarskog časopisa Matica (oktobar 1998 – mart 1999), koji je izdavalo Društvo pčelara Matica iz Niša, kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Pčelar (mart 2004 – jul 2007) i v.d. urednik istog jula 2014. godine, koji izdaje SPOS, a u kome je od 1993. do danas objavio više od 80 tekstova. U ranijem periodu bio je i član redakcije časopisa Pčelar (januar 2001 – januar 2003). Supervizor je izrade časopisa Pčelar (sada Srpski pčelar) od marta 2008. godine. Član je redakcije slovenačkog pčelarskog časopisa „Slovenski čebelar“ od januara 2010. godine. Sarađuje ili je sarađivao sa drugim pčelarskim časopisima, kao što su Melitagora, Pčelarstvo, Hrvatska pčela i Beogradski pčelar. Sarađivao je i sa niškim Narodnim novinama (2002), kao i sa aleksinačkim dvonedeljnikom Reč radnika (od 2002), objavljivanjem tekstova iz pčelarstva.

 

Autor je scenarija DVD filma „Zdravlje iz košnice“ o upotrebi pčelinjih proizvoda u ishrani, prevenciji i lečenju bolesti, koji je 2009. godine izdao SPOS u 10.000 primeraka. Učestvovao je i u TV emisiji za popularizaciju pčelinjih proizvoda u svojstvu apiterapeuta, koju je na DVD-u svojim kupcima od 2007. poklanjala firma za otkup i preradu meda Cmana promet (sada Medino) iz Krnjeva.

 

Bio je stručni saradnik srpskog kompjuterskog časopisa Svet kompjutera (jul 1991 – maj 1993). Objavljivao je tekstove i u jedinom stručnom časopisu za zaštitu bilja u SR Jugoslaviji, Biljni lekar (1999) koji izdaje Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

 

Bio je i koordinator SPOS-a za saradnju sa državnim organima (2007), član Komisije za marketing SPOS-a (2004 – 2006), v. d. predsednik Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije (april 2004 – jul 2005), član Upravnog odbora Društva pčelara Matica iz Niša (mart 1998 – decembar 1999), predsednik Komisije za zdravstvenu zaštitu Društva pčelara Matica iz Niša (1997, 1998, i predsednik Komisije za zdravstvenu zaštitu pčela SPOS-a (2010). Bio je predsednik Organizacionog odbora Drugog kongresa pčelara Srbije (2002) i član istog na Trećem kongresu pčelara Srbije (2005). Bio je tehnički organizator 21 međunarodnog stručnog seminara (2002 – 2016) u organizaciji Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije. Bio je predsednik Organizacionog odbora Prvog (2009), Drugog (2010), Trećeg (2011), Četvrtog (2012), Petog (2013), Šestog (2014), Sedmog (2015), Osmog (2016) i Devetog (2017) državnog pčelarskog sajma sa međunarodnim učešćem u organizaciji SPOS-a. Bio je član zvanične delegacije SPOS-a na 39. (Dablin, Irska) i vođa delegacija na 41. (Monpelje, Francuska), 42. (Buenos Aires, Argentina), 43. (Kijev, Ukrajina) i 44. (Dežan, Južna Koreja) Kongresu međunarodne pčelarske federacije Apimondija. Bio je član posebnog Međunarodnog odbora za organizaciju 3. Međunarodnog Foruma Apimondije o apiterapiji i 2. Međunarodnog Foruma Apimondije o apikvalitetu, koji se održao u Sloveniji od 28. septembra do 2. oktobra 2010. godine. Bio je predsednik lokalnog organizacionog komiteta Simpozijuma svetske pčelarske organizacije Apimondije „APIECOTECH“, koji je 18. i 19. februara 2012. godine održan u Beogradu, u Sava Centru, u organizaciji Apimondije i SPOS-a. Bio je član Radne grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije (2013-2014).

Član je Pregovaračke grupe 12 (bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja) za pregovore Srbije sa Evropskom Unijom (2014-2017).

Član je Radne grupe 6 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračko poglavlje 8 „Politika konkurencije“ (2014-2017). 

Član je Operativnog štaba Vlade Republike Srbije za koordinaciju primene mera za suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa meda, preparata na bazi meda i drugih proizvoda pčela (2016-2017). 

Član je Komisije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za stručnu procenu posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i utvrđivanje ispunjenosti uslova za korišćenje oznake kvaliteta „Srpski kvalitet“ (2017). 

Član je Radne grupe Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za izmenu Pravilnika o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela (2017). 

 

 

Predsednik je Društva pčelara Aleksinac (od marta 2000). Stvaranjem odgovarajućih pozitivnih uslova uspeo je da višegodišnju želju pčelara svoje opštine pretvori u stvarnost. Opština Aleksinac je 14. novembra 2007. proglašena za Prvu pčelarsku opštinu u Srbiji. U 2014. godini, zajedničkim projektom Društva pčelara Aleksinac, opštine Aleksinac i opštinske turističke organizacije OTIS, ustanovio je prvi srpski „Put meda“ upravo na teritoriji opštine Aleksinac.

 

Potpredsednik je Regionalne asocijacije pčelara jugoistočne Srbije za obrazovanje i marketing (od jula 2005), potpredsednik Srpskog apiterapeutskog društva i član Stručnog saveta Srpskog apiterapeutskog društva (od 2007). Kao predsednik SPOS-a, mnogo je učinio u borbi za kvalitet meda na srpskom tržištu, od 2008. do danas. U borbi za kvalitet meda bio je izložen i pretnjama, ali je na kraju, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom unutrašnjih poslova, uspeo da se izbori 2011. godine čak i za zatvaranje firme Irikom iz Batajnice koja je na tržište stavljala med koji ne odgovara Pravilniku o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda. Ista firma je kasnije ponovo dobila dozvolu za rad, i putem tendera svoj med plasirala 2014. godine čak i u restorane Vlade Srbije i Skupštine Srbije, a nakon njegove prijave, utvrđeno je da je med opet neispravan i povučen je.

 

Zamenik je predsednika Savetodavnog poljoprivrednog udruženja Nišavskog okruga od decembra 2009. godine, a sada član Izvršnog odbora istog. Bio je marketing menadžer i ovlašćeni zastupnik za spoljnu i unutrašnju trgovinu Proizvodnog i trgovinskog privrednog društva Cmana Promet iz Krnjeva (oktobar 2007 – januar 2008).

 

Bio je član Radne grupe Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije za razmatranje statusa preparata iz grupe neonikotinoida za tretiranje semena suncokreta sa mandatom od jula do decembra 2008. godine.

 

Od februara 2008. godine predsednik je Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) u dva dvogodišnja mandata, od 2012. godine u trećem, četvorogodišnjem mandatu, a od 2016. godine u četvrtom, četvorogodišnjem mandatu.

 

Jedan je od 204 počasna dobitnika novog srpskog pasoša povodom 204 godine srpske državnosti (2008), zbog uspešnog predstavljanja srpskog pčelarstva u inostranstvu i kao najmlađi predsednik SPOS-a svih vremena.

 

USAID, nezavisna agencija Vlade SAD-a, izabrala ga je, u okviru oblasti „Poljoprivredne zadruge i udruženja“, kao jednog od deset najuspešnijih direktora zadruga, predsednika udruženja i predsednika Upravnih odbora iz oblasti poljoprivrede u Srbiji 2009. godine, i uputila ga na tronedeljnu stručnu obuku u SAD maja 2009. godine, koju je uspešno završio i dobio sertifikat.

 

LEDIB, danska organizacija za lokalni ekonomski razvoj Balkana, organizovala mu je obuku na tlu Danske 2010. godine, gde se upoznao sa savetodavnom poljoprivrednom službom Danske i njenim funkcionisanjem.

 

JICA, Japanska agencija za međunarodni razvoj, izabrala ga je kao jednog od pet predstavnika srpske poljoprivrede i u februaru i martu 2013. godine, organizovala obuku na tlu Japana, o tome kako funkcioniše japansko tržište i kako plasirati srpske poljoprivredne proizvode u Japan, u skladu sa njihovim zakonodavstvom. Nakon povratka, obučio je sve zainteresovane srpske pakere meda, i preneo im potrebna znanja za nastup na zahtevnom i specifičnom japanskom tržištu.

 

Nosilac je CISCO sertifikata (2009) o završenoj obuci u okviru kursa „iExec Business Essentials v.3.0“, koji je posvećen obuci za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i interneta u poslovanju, i efektivno i efikasno povezivanje u klastere.

 

Od 13. marta 2014. godine, prvi je zvanični savetodavac za pčelarstvo u Srbiji, u Savetodavnoj poljoprivrednoj službi Nišavskog okruga „Agrozem d.o.o.“.

 

Aprila 2012. godine završio je trening «LIDERSTVO I POSTIZANjE CILjEVA U VREME BRZIH PROMENA», LEADERSHIP 2 (Consulting/Training/Coaching), pod rukovodstvom menadžera iz SAD-a Milana Valčića.