SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NADZORNI ODBOR

RADOMIR RADOVANOVIĆ
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Ul. Prvomajska br. 57
11420 Smederevska Palanka

(060) 444-01-05
(026) 321-857
(063) 7330-095

Biografija

dipl. mašinski inžinjer. Rođen je 31. decembra 1940. godine u selu Miloševac, Velika Plana. Osnovnu škola završio je u Miloševcu, Srednju tehničko-mašinsku u Smederevu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Ljubljani 1965.  godine.

Radio je u ,,Goši’’ ceo vek, od projektanta preko direktora fabrika do podpredsednika cele korporacije.  Bio je i direktor Instituta ,,Goša“ u Beogradu.  Odbornik je bio u opštini Smederevo, član odbora Regionalne privredne komore u Požarevcu, predsednik odbora  privredne komore Srbije, član odbora privredne komore Jugoslavije. Bio je član više Saveta tehničkih fakulteta u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Za vreme embarga bio je zastupnik Goše za Češku, Slovačku i zapadne zemlje. Dobitnik je Ordena rada sa srebrnim vencem. Govori engleski, nemački, češki, slovački i slovenački jezik. Aktivan je član Savez potomaka ratnika 1912-1920. Godine.

Pčelari od 1974. Godine.  Počeo je sa Pološkama, a potom prelazi na LR. Sada pčelari sa kombinacijom DB/LR (35 košnica) jedna polovina pčelinjaka, a druga polovina AŽ-GROM (35košnica). Dugogodišnji je član  Nadzornog odbora SPOS-a.

Dobitnik je svih priznanja SPOS-a   

MILETIĆ MILISAV, 
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Jablanička 63/3
16240 Medveđa

(060) 444-1698
(016) 891-110
(064) 5278-471
[email protected]

Biografija

dipl. ekonomista, rođen 17. decembra 1943.god.

 Stručni poslovi

– finansijski knjigovođa, kontista, šef računovodstva, sekretar preduzeća, šef plansko- analitičke    –          

  službe, direktor u više preduzeća, inspektor finansijske policije

– predsednik privremenog organa u preduzeću (prinudna uprava)

                – sekretar SIZ-e za komunalnu privredu Opštine Medveđa

                – direktor Centra za razvoj opštine Medveđa

 

  1. Političke funkcije

    – predsednik SO-e Medveđa

                – predsednik OK SKS u Medveđi

                – potpredsednik Opštinskog veća (prinudne uprave) Opštine Medveđa

                – predsednik Izvršnog odbora SO-e Medveđa

                – narodni poslanik u Narodnoj skupštini Srbije (Veće udruženog rada)

                – osnivač i predsednik više udruženja građana u Medveđi (Pčelarsko društvo, Karate klub i dr.)

DEJAN STEFANOVIĆ
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Moše Pijade 52/21
12000 Požarevac

(060) 444-1697
(012) 213-169
(060) 828-0316
[email protected]

Biografija

dipl. pravnik, rođen je 21. septembra 1967. godne u Požarevcu gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu.

Pravni fakultet  završio je u Beogradu. Radio je kao volonter i pripravnik u Osnovnom sudu u Požarevcu.

Po polaganju pravosudnog ispita radio je u Osnovnom javnom pravobranilaštvu a sada je zaposlen u JP  

“Toplifikacija“Požarevac na mestu direktora sektora za opšte i pravne poslove.

Oženjen je Svetlanom sa kojom ima ćerku Jovanu i sina Jovana.

Potiče iz pčelarske porodice u kojoj su se generacijski pčelarstvom bavili i po očevoj i po majčinoj liniji.Pčelarstvom ga je zarazio deda „Jovča Singer“ iz Svilajnca.

Pčelari sa DB10 i DB12 košnicama i trenutno je hobista.

Izabran je 2012. godine na mesto sekretara Udruženja pčelara Požarevac.
Bio je delegat na Skupštini SPOS-a 2013. i 2014. godine.

Slavko Luković 

Ul. 12. Septembar br. 6A/2-8 

19300 Negotin 

063/481-430 

060/444-01-17 

[email protected] 

 

Biografija

Nema biografije

Svetomir Stamenković 

Ul. Cara Dušana br. 11/1 

32000 Čačak 

064/418-77-97 

[email protected] 

 

Biografija

Nema biografije