SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

REFERENT ZA EKONOMSKO-ADMINISTRATIVNA PITANJA

Dipl. ekon. Mast. inž. menadžm. Milena Stevanović

Ul. Dr Agostina Neta 30 a

11070 Novi Beograd

060 444 02 87 

[email protected]

 

Član je Uslužnog centra SPOS-a, koji stoji na raspolaganju svim članovima SPOS-a za bilo koja pisana pitanja vezana za rad SPOS-a i davaće informacije odmah, a najviše u roku od dve nedelje od zahteva. Radno vreme Uslužnog centra (na telefonima: 011 6128 071, 060 444 0121, 060 444 0124, 060 444 0287) je od 9 do 13h (detaljnije OVDE). U naznačeno vreme na ove telefone će Vam se uvek neko javiti i odgovoriti na Vaša pitanja, sugestije i predloge. Radno vreme zaposlenih u SPOS-u je od 7 do 15h. Subota i nedelja su neradni dani.

 

 

Biografija

Završila je srednju školu smer Ekonomski tehničar, i bila je đak generacije.

Završila je državni Ekonomski fakultet, modul Poslovno upravljanje, smer Međunarodni menadžment, sa prosečnom ocenom 9,22.

Završila je master studije na smeru za Međunarodni projektni menadžment i preduzetništvo sa temom master rada ,,Odnosi s javnošću u internet okruženju“.

Pohađala je veliki broj tematskih treninga, obuka i seminara.