SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KNJIGE O PČELARSTVU:

Ovde možete preuzeti pčelarske knjige koje su nam autori dostavili na javno besplatno objavljivanje. Zahvaljujemo im na ovom dragocenom poklonu:

1. SAVREMENI PRINCIPI PCELARENJA 1 (Autor: Dr med. Rodoljub Živadinović, 2000)
2. SAVREMENI PRINCIPI PCELARENJA 2 (Autor: Dr med. Rodoljub Živadinović, 2001)
3. PČELARENJE ZA BUDUĆNOST (Zbornik radova, 2002)
4. STANDARD KVALITETA „DOBRA PČELARSKA PRAKSA“ (Autori: Bioagricert, SPOS, 2014)
5. SA ZDRAVIM PČELAMA U XXI VEK (Autor: Jovo Kantar, 2013)
6. ZBORNIK RADOVA CELJE 2008 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2008)
7. ZBORNIK RADOVA CELJE 2009 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2009)
8. ZBORNIK RADOVA CELJE 2010 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2010)
9. ZBORNIK RADOVA CELJE 2011 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2011)
10. ZBORNIK RADOVA CELJE 2012 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2012)
11. ZBORNIK RADOVA CELJE 2013 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2013)
12. ZBORNIK RADOVA CELJE 2014 (Državni pčelarski sajam Slovenije, 2014)
13. PČELAR – NOVI PČELAR 1810-2010 (Autor: Avram Maksimović, 1810)
14. PČELARSTVO (Autor: Rajko Radivojac, 2010)