SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

CENOVNIK OGLAŠAVANJA U „SRPSKOM PČELARU“

Aktuelni cenovnik oglasa u Srpskom pčelaru važi od martovskog broja časopisa za 2012. godinu, do danas.

 

1) Zadnja strana korica: 28.900 (21675 sa popustom)

2) Polovina zadnje strane korica: 16.500 (12375 sa popustom)

3) Unutrašnja strana zadnje korice: 23.600 (17700 sa popustom)

4) Polovina unutrašnje strane zadnje korice: 14.200 (10650 sa popustom)

5) Unutrašnja strana: 21.900 (16425 sa popustom)

6) Polovina unutrašnje strane: 12.400 (9300 sa popustom)

7) Trećina unutrašnje strane: 10.100 (7575 sa popustom)

8) Četvrtina unutrašnje strane: 7.700 (5775 sa popustom)

9) Osmina unutrašnje strane: 4.700 (bez popusta)

10) Cela strana u delu časopisa sa tekstovima: 29.500 (po principu ko se prvi javi, bez popusta)

11) Cela strana na prvoj unutrašnjoj strani časopisa (gde se nalazi sadržaj ili posle sadržaja): 35.400 (po principu ko se prvi javi, bez popusta)

12) Mali oglasi za članove SPOS-a:

– 70 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 700 dinara

13) Mali oglasi za organizacije, privrednike i ostale:

– 130 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 1.300 dinara

 

– Oglasi se primaju do 10. u mesecu.

– Popust od 25% se odobrava samo za oglase koji su uplaćeni unapred za 6 meseci.

– Svi oglašivači koji se reklamiraju na 6 i više meseci, dužni su da uplate oglas unapred, kao i ostali oglašivači, ili najmanje 50% od ukupnog iznosa fakture avansno, pre objavljivanja prve reklame, a ostalih 50% 15 dana nakon izlaska prve reklame.

– Za pojedinačne oglase objavljene u julu i novembru odobrava se specijalni popust od 20% (za male oglase – samo za članove SPOS-a, a za velike – za sve oglašivače).

– Za oglašivače iz inostranstva cene oglašavanja su veće za 50%.

– Oglašavanje na internet sajtu SPOS-a besplatno je za sve članove SPOS-a i proizvođače pčelarske opreme i repromaterijala.

U cilju zaštite interesa članova SPOS-a, određeni su i specijalni uslovi oglašavanja za pojedine kategorije oglašivača, koji moraju biti ispunjeni da bi oglas bio objavljen:

– Oglašivači satnih osnova i pogača za pčele ne mogu se reklamirati ako nisu pravna lica i nisu registrovani za takvu delatnost. Oni koji jesu, dužni su da uredniku dostave fotokopije odgovarajućih rešenja i dozvola, pisanu izjavu o poreklu voska i parafina (sa navođenjem zemlje porekla), kao i šećera koji se koriste u proizvodnji, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica (primer: vosak iz Srbije, vosak iz Kine, šećer od šećerne trske, šećer od šećerne repe…). I oglašivači polena su dužni da dostave dokaz ili izjavu o poreklu polena čiju prodaju oglašavaju, sa navođenjem zemlje porekla u oglasu. Oglašivači prohromske opreme moraju dostaviti sertifikat i pisanu izjavu da je proizvod izrađen od prehrambenog prohroma. SPOS će učiniti sve da proveri tačnost datih izjava i javno će objaviti imena onih čije izjave eventualno nisu tačne. Informacija o poreklu voska, parafina, polena i šećera mora biti i sastavni deo oglasa. Ako je u pitanju mali oglas, reči koje iznose ovu informaciju neće biti naplaćene, a urednik uređuje formu tog dela malog oglasa. 

 

Izrada sajta Tirien