SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

CENOVNIK OGLAŠAVANJA U „SRPSKOM PČELARU“

 

 

Prethodni cenovnik oglasa u „Srpskom pčelaru“ važio je od martovskog broja časopisa za 2012. godinu, do danas, praktično 10 godina cene nisu menjane. Došlo je vreme za donošenje novog cenovnika koji će važiti od februarskog broja za 2022. godinu:

 

1) Zadnja strana korica: 37.570 (28.177 sa popustom)

2) Polovina zadnje strane korica: 21.450 (16.087 sa popustom)

3) Unutrašnja strana zadnje korice: 30.680 (23.010 sa popustom)

4) Polovina unutrašnje strane zadnje korice: 18.460 (13.845 sa popustom)

5) Unutrašnja strana: 28.470 (21.352 sa popustom)

6) Polovina unutrašnje strane: 16.120 (12.090 sa popustom)

7) Trećina unutrašnje strane: 13.130 (9.847 sa popustom)

8) Četvrtina unutrašnje strane: 10.010 (7.507 sa popustom)

9) Osmina unutrašnje strane: 6.110 (bez popusta)

10) Cela strana u delu časopisa sa tekstovima: 38.350 (po principu ko se prvi javi, bez popusta)

11) Cela strana na prvoj unutrašnjoj strani časopisa (gde se nalazi sadržaj ili posle sadržaja): 47.770 (po principu ko se prvi javi, bez popusta)

12) Mali oglasi za članove SPOS-a:

– 90 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 900 dinara

13) Mali oglasi za organizacije, privrednike i ostale:

– 170 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 1.700 dinara

 

– Oglasi se primaju do 10. u mesecu.

– Popust od 25% se odobrava samo za oglase koji su uplaćeni unapred za 6 meseci.

– Svi oglašivači koji se reklamiraju na 6 i više meseci, dužni su da uplate oglas unapred, kao i ostali oglašivači, ili najmanje 50% od ukupnog iznosa fakture avansno, pre objavljivanja prve reklame, a ostalih 50% 15 dana nakon izlaska prve reklame, ili se objavljivanje stopira.

– Za pojedinačne oglase objavljene u julu i novembru odobrava se specijalni popust od 20% (za male oglase – samo za članove SPOS-a, a za velike – za sve oglašivače).

– Za oglašivače iz inostranstva cene oglašavanja su veće za 50%.

– Oglašavanje na internet sajtu SPOS-a besplatno je za sve članove SPOS-a i proizvođače pčelarske opreme i repromaterijala.

U cilju zaštite interesa članova SPOS-a, određeni su i specijalni uslovi oglašavanja za pojedine kategorije oglašivača, koji moraju biti ispunjeni da bi oglas bio objavljen:

– Oglašivači satnih osnova i pogača za pčele ne mogu se reklamirati ako nisu pravna lica i nisu registrovani za takvu delatnost. Oni koji jesu, dužni su da uredniku dostave fotokopije odgovarajućih rešenja i dozvola, pisanu izjavu o poreklu voska i parafina (sa navođenjem zemlje porekla), kao i šećera koji se koriste u proizvodnji, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica (primer: vosak iz Srbije, vosak iz Kine, šećer od šećerne trske, šećer od šećerne repe…). I oglašivači polena su dužni da dostave dokaz ili izjavu o poreklu polena čiju prodaju oglašavaju, sa navođenjem zemlje porekla u oglasu. Oglašivači prohromske opreme moraju dostaviti sertifikat i pisanu izjavu da je proizvod izrađen od prehrambenog kiselo i bazno otpornog prohroma. SPOS će učiniti sve da proveri tačnost datih izjava i javno će objaviti imena onih čije izjave eventualno nisu tačne. Informacija o poreklu voska, parafina, polena i šećera mora biti i sastavni deo oglasa. Ako je u pitanju mali oglas, reči koje iznose ovu informaciju neće biti naplaćene, a urednik uređuje formu tog dela malog oglasa.