SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONSULTANT ZA PRAVNE I RAZVOJNE POSLOVE

Nenad Portić

060/444-07-07

[email protected]

Biografija

Rođen je 1984. godine u Peći. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, sa zvanjem diplomiranog pravnika. Pred polaganjem je pravosudnog ispita. Koautor je i autor nekoliko istraživačkih radova u oblasti antikorupcije u Srbiji i regionu. Učestvovao je kao organizator i predavač na nizu seminara i radionica iz oblasti antikorupcije. Učesnik je mnogobrojnih javnih rasprava u oblasti antikorupcije, suzbijanja trgovine ljudima i besplatne pravne pomoći. Stručno se usavršavao na sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije u Ajovi i Ilinoisu u SAD, 2010. godine. Odlično govori engleski jezik, a služi se nemačkim i ruskim. Oženjen je i živi u Beogradu.