SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZAMENA IZGUBLJENIH I NEISPRAVNIH ID KARTICA 

 

Pčelari koji izgube svoju ID karticu ili je oštete tako da postane neupotrebljiva, mogu dobiti novu.

Isto to mogu i pčelari čije kartice nisu ispravne iz nekog kardinalnog razloga čiji uzrok nije SPOS. Pošto postoje brojni razlozi neispravnosti ID kartica pčelara SPOS-a (unosilac podataka u bazu je uneo podatke bez srpskih slova, ili nije prethodne godine dobro uneo JMBG, ili su dati pogrešni podaci, ili je došlo do promene adrese i slično), nećemo u njih detaljnije ulaziti, već ćemo opisati proceduru zamene. 

 

PROCEDURA ZAMENE 

Neispravnost ili gubitak ID kartice treba prijaviti svom predsedniku lokalnog društva pčelara.
On popunjava zahtev za izradu nove kartice, koji možete preuzeti OVDE pod rednim brojem 28, i šalje ga SPOS-u mejlom ili poštom.

CENOVNIK

Na istom linku pod rednim brojem 29 nalazi se model popunjene uplatnice (upisana cena je stara, treba upisati 300 dinara). To je cena izrade sa isporukom na adresu predsednika Društva ili Udruženja, kod koga se kartica preuzima nakon pristizanja. 

Ako je pčelar izgubio karticu, sam uplaćuje sumu od 300 dinara i kopiju ili sliku uplatnice dostavlja SPOS-u uz Zahtev za izradu nove ID kartice. 

Ako se radi o zameni kadrinalno neispravne ID kartice, trošak izrade snosi odgovorno lice koje je grešku napravilo, ili lice koje menja podatke (promena adrese i slično), ili po njihovom dogovoru.

Celu proceduru izrade novih kartica vodi tehnički sekretar SPOS-a Svetlana Potkozarac (060 444 08 08, [email protected]), te se njoj obraćajte za dalja uputstva.