• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd spos.rs@gmail.com 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NADZORNI ODBOR

VUČKO JOVIČIĆ
Predsednik Nadzornog odbora SPOS-a
Ul. Avrama Lukića br. 7
32000 Čačak

(060) 444-0173

(032) 331-737
(032) 222-254
(064) 184-70-34
(062) 8894-019

Biografija

dipl. ekonomista. Rođen je  16. aprila 1941.god.  Završio je Osnovnu školu u Grabu i Srednju ekonomsku školu u Čačku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1965. godine.  

 Radio je na sledećim poslovima : Direktor ,,Grejanje’’, Čačak; Komercijalni  direktor ,,Putevi’’ Čačak; Komercijalni direktor ,,Niskogradnja’’, Čačak; Komercijalni direktor ,,Ugostiteljstvo’’, Čačak. Sada u penziji.

 Obavljao je i funkciju odbornika u Skupštini opštine Čačak, te je bio član komiteta za privredu Skupštine opštine Čačak. 

 Pčelari od 1972. godine, sa 65 DB košnica. Član je Društva pčelara ,,Čačanska pčela’’ iz Čačka. Predsednik je Nadzornog odbora SPOS-a od 2010. godine. Dobitnik  je svih prizanja u SPOS-u.

RADOMIR RADOVANOVIĆ
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Ul. Prvomajska br. 57
11420 Smederevska Palanka

(060) 444-01-05
(026) 321-857
(063) 7330-095

Biografija

dipl. mašinski inžinjer. Rođen je 31. decembra 1940. godine u selu Miloševac, Velika Plana. Osnovnu škola završio je u Miloševcu, Srednju tehničko-mašinsku u Smederevu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Ljubljani 1965.  godine.

Radio je u ,,Goši’’ ceo vek, od projektanta preko direktora fabrika do podpredsednika cele korporacije.  Bio je i direktor Instituta ,,Goša“ u Beogradu.  Odbornik je bio u opštini Smederevo, član odbora Regionalne privredne komore u Požarevcu, predsednik odbora  privredne komore Srbije, član odbora privredne komore Jugoslavije. Bio je član više Saveta tehničkih fakulteta u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Za vreme embarga bio je zastupnik Goše za Češku, Slovačku i zapadne zemlje. Dobitnik je Ordena rada sa srebrnim vencem. Govori engleski, nemački, češki, slovački i slovenački jezik. Aktivan je član Savez potomaka ratnika 1912-1920. Godine.

Pčelari od 1974. Godine.  Počeo je sa Pološkama, a potom prelazi na LR. Sada pčelari sa kombinacijom DB/LR (35 košnica) jedna polovina pčelinjaka, a druga polovina AŽ-GROM (35košnica). Dugogodišnji je član  Nadzornog odbora SPOS-a.

Dobitnik je svih priznanja SPOS-a   

DRAGOLJUB KRŽANOVIĆ
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Miodraga Rajića 24
12240 Kučevo

(060) 444-1695
(012) 852-255
(062) 326-546

Biografija

ekonomista. Rođen 10. decembra 1948. godine u selu Ševica kod Kučeva, živi u Kučevu.

Završio osnovnu i srednju školu u Kučevu i Višu ekonomsku u Beogradu.

Radio u UTP ,,Partizan“, Kučevo na poslovima: blagajnika, referenta plana i analize, komercijaliste i direktora preduzeća. Sada u penziji.

U udruženju pčelara ,,Pek“ Kučevo sekretar od 2007. godine, a član je Nadzornog odbora SPOS-a od 2010. godine.                                                                                                                                                                                 

MILETIĆ MILISAV, 
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Jablanička 63/3
16240 Medveđa

(060) 444-1698
(016) 891-110
(064) 5278-471
milisavmiletic@gmail.com

Biografija

dipl. ekonomista, rođen 17. decembra 1943.god.

 Stručni poslovi

– finansijski knjigovođa, kontista, šef računovodstva, sekretar preduzeća, šef plansko- analitičke    –          

  službe, direktor u više preduzeća, inspektor finansijske policije

– predsednik privremenog organa u preduzeću (prinudna uprava)

                – sekretar SIZ-e za komunalnu privredu Opštine Medveđa

                – direktor Centra za razvoj opštine Medveđa

 

  1. Političke funkcije

    – predsednik SO-e Medveđa

                – predsednik OK SKS u Medveđi

                – potpredsednik Opštinskog veća (prinudne uprave) Opštine Medveđa

                – predsednik Izvršnog odbora SO-e Medveđa

                – narodni poslanik u Narodnoj skupštini Srbije (Veće udruženog rada)

                – osnivač i predsednik više udruženja građana u Medveđi (Pčelarsko društvo, Karate klub i dr.)

DEJAN STEFANOVIĆ
Član Nadzornog odbora SPOS-a
Moše Pijade 52/21
12000 Požarevac

(060) 444-1697
(012) 213-169
(060) 828-0316
dekisingerr@gmail.com

Biografija

dipl. pravnik, rođen je 21. septembra 1967. godne u Požarevcu gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu.

Pravni fakultet  završio je u Beogradu. Radio je kao volonter i pripravnik u Osnovnom sudu u Požarevcu.

Po polaganju pravosudnog ispita radio je u Osnovnom javnom pravobranilaštvu a sada je zaposlen u JP  

“Toplifikacija“Požarevac na mestu direktora sektora za opšte i pravne poslove.

Oženjen je Svetlanom sa kojom ima ćerku Jovanu i sina Jovana.

Potiče iz pčelarske porodice u kojoj su se generacijski pčelarstvom bavili i po očevoj i po majčinoj liniji.Pčelarstvom ga je zarazio deda „Jovča Singer“ iz Svilajnca.

Pčelari sa DB10 i DB12 košnicama i trenutno je hobista.

Izabran je 2012. godine na mesto sekretara Udruženja pčelara Požarevac.
Bio je delegat na Skupštini SPOS-a 2013. i 2014. godine.

Izrada sajta Tirien