• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd spos.rs@gmail.com 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SUD ČASTI

Vukašin Milisavljević

Član Suda časti SPOS-a
Jug Bogdanova 3
19350 Knjaževac
(019) 764-822
(061) 196-6278

Biografija

Rođen je 1938. godine, po zanimanju dipl. pravnik, sada u penziji. Pčelarstvo u njegovoj prodici ima vrlo dugu tradiciju, a pčelarstvom se bavi od malena.

Godine 1970. pokreće inicijativu za organizovanje pčelara u pčelarsku podružnicu u Knjaževcu, a koja je bila u sastavu društva pčelara Beograd. Godine 1974. osniva društvo pčelara ,,Lipa“ Knjaževac, koje i danas postoji.

Pčelari sa 75 DB košnica. Pčelari sa sinovima, koji samostalno imaju po 50 DB košnica, a unuk ima 70 DB košnica.

Za dosadašnji rad u znak priznanja za unapređenje i razvoj pčelarstva dobio je: Diplomu SPOS-a 1973, Pohvlanicu 2001, nosilac je priznanja ,,Zaslužni pčelar“ 2002, a diplomu ,,prof. Jovan Živanović“ dobio je 2010. godine.

Još uvek je aktivan u pčelarstvu u svom okruženju i udruženju. 

 

Nenad S. Trifunović
Član Suda časti SPOS-a
Tanaska Rajića 15/26
38220 Kosovska Mitrovica
(028) 423-316

(064) 868-9201
nenad.trifunovic.km@gmail.com

Biografija

Diplomirani pravnik, rođen 1961. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde i živi. Pčelarstvom se bavi od 2002. godine od kada je član SPOS-a i UP ,,Budućnost “ iz Lazarevca. Pčelari stacionarno u Zvečanu sa oko 20 košnica.

Miljko Šljivić
Član Suda časti SPOS-a
Globoder bb
37251 Globoder
(037) 681-126
(063) 809-3065
miljko_sljivic@yahoo.com

Biografija

Diplomirani ekonomista. 

 Pčelari od 1997. godine sa oko 100 košnica.

Član SPOS-a od 1989. godine.

Član IO SPOS-a od 1995. do 2002. godine.

Predsednik SPOS-a od 2002. do 2006. godine.

Pčelarski pisac.

Predavač SPOS-a sa održanih oko 450 predavanja iz oblasti pčelarstva.

Nenad Dinić
Član Suda časti SPOS-a
Miloša Obilića 16
19000 Zaječar
(019) 411-124
(064) 3005-163
lad25@open.telekom.rs

Biografija

Nenad Dinić, diplomirani inženjer mašinstva, rođen je 1967. godine u Zaječaru. Radi i živi u Zaječaru, oženjen je i otac dva sina, peta je generacija koja se bavi pčelarstvom u porodici Dinić.
Pčelari sa 80 Farar košnica, član SPOS-a od 1995. godine, bio je član Upravnog odbora Društva pčelara TIMOK u tri mandata – 12 god. od čega predsednik UO 4 god. (2008.-2011.god.) i predstavnik je DP Timok u Skupštini SPOS-a.
Za svoj rad dobio je priznanje Zlatna medalja i zvanje “Zaslužni pčelar” i pohvalnicu SPOS-a.

Napomena: Fotografija ja napravljena prilikom studijske posete pčelara Austriji – Grac, 17.11.2014. god.

Ismet Selmović
Član Suda časti SPOS-a
Veljka Vlahovića 18
36320 Tutin
(020) 810-670
(063) 658-373
selmovic@hotmail.com

Biografija

Rođen je 1966. godine po zanimanju privatni preduzetnik. Pčelarstvom je počeo da se bavi 1996 godine.

Pčelari sa 40 DB košnica na pokretnom pčelinjaku, pčelinjak se nalazi na nadmorskoj visini od 1100 metara. Od 2011. godine je predsednik udruženja pčelara ‚‚Pešterska Matica“ iz Tutina čiju funkciju obavlja i danas.

Aktivan član SPOS-a od 2003 godine.

Izrada sajta Tirien