• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd spos.rs@gmail.com 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SUD ČASTI

Vukašin Milisavljević

Predsednik Suda časti SPOS-a
Jug Bogdanova 3
19350 Knjaževac
(019) 764-822
(061) 196-6278

Biografija

Rođen je 1938. godine, po zanimanju dipl. pravnik, sada u penziji. Pčelarstvo u njegovoj prodici ima vrlo dugu tradiciju, a pčelarstvom se bavi od malena.

Godine 1970. pokreće inicijativu za organizovanje pčelara u pčelarsku podružnicu u Knjaževcu, a koja je bila u sastavu društva pčelara Beograd. Godine 1974. osniva društvo pčelara ,,Lipa“ Knjaževac, koje i danas postoji.

Pčelari sa 75 DB košnica. Pčelari sa sinovima, koji samostalno imaju po 50 DB košnica, a unuk ima 70 DB košnica.

Za dosadašnji rad u znak priznanja za unapređenje i razvoj pčelarstva dobio je: Diplomu SPOS-a 1973, Pohvlanicu 2001, nosilac je priznanja ,,Zaslužni pčelar“ 2002, a diplomu ,,prof. Jovan Živanović“ dobio je 2010. godine.

Još uvek je aktivan u pčelarstvu u svom okruženju i udruženju. 

 

Nenad S. Trifunović
Član Suda časti SPOS-a
Tanaska Rajića 15/26
38220 Kosovska Mitrovica
(028) 423-316

(064) 868-9201
nenad.trifunovic.km@gmail.com

Biografija

Diplomirani pravnik, rođen 1961. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde i živi. Pčelarstvom se bavi od 2002. godine od kada je član SPOS-a i UP ,,Budućnost “ iz Lazarevca. Pčelari stacionarno u Zvečanu sa oko 20 košnica.

Čedomir Mladenović

Član Suda časti SPOS-a

Ul. Stevana Mokranjca br. 23

17500 Vranje

(063) 854-2898

ceda1947@gmail.com

Biografija

Rođen je 1947. godine, penzioner. Pčelarstvom se bavi od 1985. godine, kada se i prvi put učlanio u Savez Pčelarskih Organizacija Srbije.

Za dosadašnji rad u znak priznanja za unapređenje i razvoj pčelarstva dobio je pohvalnicu SPOS-a. Nosilac je priznanja „Zaslužni pčelar“ 2006. godine, a diplomu „Prof. Jovan Živanović“ dobio je 2008. godine. Predsednik društva pčelara „Matica“ Vranje sa trenutno 151. članom u SPOS-u. Aktivan u regionalnoj asocijaciji jugoistočne Srbije – Niš i dobitnik priznanja „Memorandum blagodarnosti“ za ostvarene visoke rezultate na povećanju rentabilnosti, racionalizaciji i profesionalizma i afirmaciji pčelarstva kao značajne privredne grane.   

I dan danas rado pčelari sa 73 L.R. košnice u Tesovištu, nedaleko od Vranja.

Goran Ilić

Član Suda časti SPOS-a

Selo Donje Suhotno

18210 Žitkovac

(065) 208-6264

gajde973@hotmail.com

Biografija

Rođen je u mestu Darkovcu opština Crna Trava. U Donjem Suhotnu živi od 1987. godine. Pčelarstvom se bavi od 2012 godine. Pčelari sa oko 60 DB-10 košnica. Po zanimanju je poljoprivredni tehničar.

Miladin Milosavljević

Član Suda časti SPOS-a

Ul. Vladimira Cvetkova br. 70

23000 Zrenjanin

(064) 240-3162

Biografija

Nema biografije

Izrada sajta Tirien