• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd spos.rs@gmail.com 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ŠTA JA IMAM OD SPOS-a?

Ovo je najčešće pitanje onih koji nisu članovi SPOS-a, kada ih upitate zašto nisu članovi najjače branšne organizacije poljoprivrednika Srbije, a to je Savez pčelarskih organizacija Srbije, sa svojih 9308 članova, 223 lokalnе pčelarskе organizacijе, i najboljom teritorijalnom i organizacionom infrastrukturom u svetu srpskih poljoprivrednih organizacija. Oni koji su članovi, odavno znaju razlog za učlanjivanje, i ovde vam predstavljamo te razloge.

 

SPOS svojim članovima obezbeđuje:

– Stručni časopis Pčelar, koji je jedan od kvalitetnijih u svetu po pitanju apitehnike. Jedini je časopis na teritoriji bivše Jugoslavije, koji izlazi sa 12 brojeva godišnje (bez dvobroja). Svakog meseca izlazi na 64 strane, a na godišnjem nivou on predstavlja vrednu knjigu od 768 strana. Štampa se i šalje sa uklonjivom omotnicom, na kojoj se lepi adresa, kako se časopis ne bi oštetio;

– Podršku u plasmanu meda na veliko (marketing srpskog meda u inostranstvu na sajmovima; ugovori sa firmama za otkup meda; Berza meda na sajtu SPOS-a; organizacija međunarodnih promotivnih skupova – Simpozijum Apimondije…);

– Podršku u plasmanu meda na malo (Besplatni promo sajt svakog člana SPOS-a na sajtu SPOS-a sa ponudom proizvoda na prodaju; od 2014. godine se u promet stavlja i posebna tegla za med članova SPOS-a gde će se med otkupljivati od članova po ceni većoj za 20 evrocenti nego što vlada na tržištu; promotivne brošure; od ove godine tu je dodatni sajt za promociju prodaje meda na malo na jedan sasvim novi način sa vođenjem evidencije o kupcima – za članove SPOS-a po simboličnoj ceni, deset puta manjoj od tržišne…);

– Organizaciju Državnog pčelarskog sajma, koji je najveći sajam na Balkanu po broju posetilaca. Članovi SPOS-a ostvaruju pravo na besplatan ulaz, dok nečlanovi plaćaju jednokratne ulaznice. Organizuje se u februaru ili martu, na Beogradskom sajmu, sa oko 100 izlagača, u idealnim uslovima (grejanje…), sa pratećim stručnim predavanjima, sajamskim popustima…;

– Konkurisanje za dobijanje projekata od raznih donatora (EU i drugi), projekat tegle je već dobijen i u toku je njegova realizacija, a pripremljen je i projekat za sopstveni pogon za pakovanje meda, čeka se odgovarajući konkurs…;

– Saradnja sa državnim institucijama u pripremi i usklađivanju zakonskih propisa u sferi pčelarstva. U proteklom periodu presudno smo uticali na izmenu sledećih propisa i stvaranje odgovarajućih povoljnosti za pčelare: Zakon o sredstvima za zaštitu bilja; Zakon o stočarstvu; Pravilnik o uslovima higijene hrane; Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela; Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela; Pravilnik o veličini zaštitnog pojasa oko centra za selekciju pčelinjih matica, posebnim uslovima prometa i selidbe pčela i pčelarskog priplodnog materijala, kao i posebnim uslovima gajenja pčela u zaštitnom pojasu. Učestvujemo u izradi Programa mera zdravstvene zaštite pčela i sprečavamo uvođenje nepovoljnih rešenja za pčelarstvo; prihvaćen je naš zahtev da se veterinarska zaštita pčela obavlja pod uslovima veoma sličnim kao u EU, što je prosečno za više hiljada dinara po pčelaru smanjilo nepotrebne troškove; prihvaćene su naše sugestije oko preobimne papirologije za podnošenje zahteva za subvencije, pa je Ministarstvo 2014. godine izmenilo Pravilnik i potpuno uklonilo obavezu pribavljanja dokumentacije o kojoj država već ima evidenciju, a pčelarima je predstavljala dodatni nepotrebni, a značajan, trošak, kao i gubitak vremena; prihvaćene su naše sugestije oko registracije namenskih pčelarskih vozila pa je sada jeftinije i znatno manje komplikovano obaviti atestiranje vozila i registraciju… Godišnje uštede za svakog pčelara po svim ovim pitanjima prelaze desetine hiljada dinara;

– Svaki član SPOS-a u 2013. godini (kao i prvih 830 novih članova u 2014. godini) dobio je knjigu «Propisi u pčelarstvu sa komentarima» besplatno;

– Svaki član SPOS-a u 2014. godini dobiо је knjigu «Dobra pčelarska praksa» besplatno, koja predstavlja osnovu SPOS-ovog standarda Dobre pčelarske prakse, koji je neophodno poštovati, da bi se steklo pravo nabavke posebne SPOS-ove tegle za med (sa posebnom etiketom), i plasmana meda u njoj od aprila 2015. godine;

– SPOS je registrovao privrednu delatnost avgusta 2012. godine i time otvorio niz novih mogućnosti za unapređenje svojih aktivnosti i proširenje delatnosti;

– SPOS je od 2013. godine član Privredne komore Srbije što je takođe otvorilo nove aspekte rada SPOS-a, i novi uticaj na kreiranje privrednih tokova u Srbiji, povezanih sa pčelarstvom;

– SPOS je od 2013. godine član NALED-a, što mu omogućuje lakši i brži pristup svim fondovima i institucijama;

– Informisanje u trenutku putem internet sajta SPOS-a i internet foruma SPOS-a (najvažnije operativne informacije od kraja 2014. godine nisu dostupne nečlanovima, već isključivo članovima SPOS-a koji se na sajt loguju sa šifrom i kontrolnim brojem sa ID članske karte SPOS-a);

– Svaki član SPOS-a dobija ID karticu kojom će moći da ostvaruje sva svoja prava (pristup svim pogodnostima koje SPOS obezbeđuje članovima, besplatan pristup svim sadržajima internet foruma SPOS-a, besplatan pristup svim sadržajima sajta SPOS-a, besplatan ulaz na Državni pčelarski sajam, besplatni oglasi na internet sajtu SPOS-a, ostvarenje odgovarajućih realnih popusta kod raznih privrednih subjekata sa kojima SPOS sarađuje…);

– Sistematizovanje svih podataka o članstvu putem nove elektronske baze članova SPOS-a;

– Promocija potrošnje pčelinjih proizvoda u medijima (odlična saradnja SPOS-a sa skoro svim medijima u Srbiji, sufinansiranje izrade emisija na RTS…);

– Izlaganje na Državnom pčelarskom sajmu sa kotizacijom nižom za 66,6% od redovne, tako da pčelar član SPOS-a plaća svega 33,3% pune cene;

– Po­pust za članove za ogla­ša­va­nje u Pče­la­ru u jul­skom i no­vem­bar­skom Pče­la­ru od 20%;

– Trodelni zidni kalendar za članove SPOS-a;

– Besplatno isticanje aktivnosti društava i udruženja pčelara na sajtu SPOS-a;

– Besplatna najava skupova za sva društva i udruženja članove SPOS-a jednom godišnje u časopisu Pčelar na petini strane;

– Besplatna objava izveštaja sa skupova u rubrici Povodi u časopisu Pčelar;

– Mobilni telefoni sa plaćenim računom u poznatom iznosu, za predsednike društava;

– Svako društvo ili udruženje pčelara ima pravo na jedno besplatno predavanje godišnje;

– SPOS pruža organizacionu pomoć svojim pčelarskim organizacijama, radi unapređenja njihovog rada, organizacionog jačanja i spremnosti za sprovođenje svih planiranih zadataka;

– SPOS pruža mogućnost besplatnih predavanja kao i finansijsku pomoć za određene aktivnosti svojim pčelarskim organizacijama;

– SPOS u cilju podsticanja pčelara – pojedinaca, društava (udruženja) pčelara, organa i radnih tela Saveza, preduzeća, preduzetnika, državnih organa i organizacija i udruženja građana na veće pregalaštvo radi razvoja i unapređenja pčelarstva u Republici Srbiji, dodeljuje priznanja.

– Preko internet foruma SPOS-a, pčelari članovi SPOS-a mogu direktno da postavljaju pitanja predsedniku SPOS-a i drugim poslenicima Saveza, i da dobiju brze odgovore;

– Članovima SPOS-a na raspolaganju svakog radnog dana stoji i stručna služba SPOS-a. Period kada će vam se neko javiti na telefon 011/6128-071 je od 9 do 13 sati svakog radnog dana (ne zovite van tog perioda). Najbolji način za kontaktiranje stručne službe pogledajte OVDE

Izrada sajta Tirien