SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

APEL IZ NIŠA ZA USVAJANJE DEKLARACIJE PROTIV GMODatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.807

Udruženje pčelara „Niš“ iz Niša, koje je sa 245 članova drugo po broju članova u Srbiji u 2012. godini i koje je sa preko 3000 košnica značajan proizvođač zdrave hrane na području Grada Niša i značajan faktor očuvanja životne sredine, na sednici održanoj 6. februara 2013. godine, usvojilo je Apel za usvajanje Deklaracije o zabrani korišćenja, uzgoja i prometa GMO na teritoriji Grada Niša.

 

APEL ZA USVAJANJE DEKLARACIJE

 O ZABRANI KORIŠĆENJA, UZGOJA I PROMETA, GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA (GMO) NA TERITORIJI GRADA NIŠA

 

1.- Udruženje pčelara “Niš” iz Niša podržava “Deklaraciju mi ne želimo GMO na našoj teritoriji“ , koja je usvojena na redovnoj sednici Skupštine SPOS-a održanoj 2. februara 2013. godine u Beogradu i daje punu podršku Savezu pčelarskih organizacija Srbije u programima i aktivnostima protiv genetski modifikovanim organizmima na nacionalnom nivou.  

2.-  Udruženje pčelara „Niš“ se obavezuje da će dosledno poštovati Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 41/2009;  u daljem tekstu: Zakon o GMO), zahteva njegovu doslednu primenu na teritoriji Republike Srbije i protivi se njegovoj promeni.

3.  Udruženje pčelara „Niš“ u okviru zakonskih i svojih organizacionih mogućnosti i kadrovskog potencijala u vezi sa korišćenjem ili upravljanjem prirodnim i drugim proizvodnim resursima i organizovanjem poljoprivredne i proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda, zalagaće se da se ne dozvoli i dopustiti uzgajanje i širenje GMO u Republici Srbiji.

4.  Udruženje pčelara „Niš“ se obavezuje da će preduzeti sve odgovarajuće mere, kao što su stručna predavanja i drugi programi obrazovanja za pčelare, poljoprivrednike i druge učesnike u organizovanju proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda, kako se ne bi odlučili za nelegalno uzgajanje i promet genetički modifikovanih organizama (u daljem tekstu GMO) i proizvoda od GMO.

5.  Udruženje pčelara „Niš“ zahteva i očekuje od Gradonačelnika, Skupštine i svih organa Gradske uprave Grada Niša, političkih stranaka, pokreta i NVO da se zalažu za doslednu primenu Zakona o GMO i odgovarajućih podzakonskih akata, i da se onemogući nedozvoljeno gajenje i promet GMO i moguće štetne posledice GMO i proizvoda od GMO na zdravlje stanovništva i pčela, kao i zagađivanje prirode, meda i drugih pčelinjih proizvoda u Republici Srbiji.

6. Udruženje pčelara „Niš“ očekuje od regionalnih i lokalnih sredstava informisanja da redovno i objektivno informišu javnost o primeni Zakona o GMO i o rezultatima istraživanja u svetu o štetnim posledicama gajenja i upotrebe GMO i proizvoda od GMO na pčele, proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

7.  Udruženje pčelara „Niš“ poziva ostale pčelarske organizacije u Republici Srbiji da podrže i usvoje Deklaraciju SPOS-a, kao i da se založe argumentima i autoritetom da i njihove lokalne samouprave donesu sličnu Deklaraciju.

 

Niš, 6. februara 2013. godine

P R E D S E D N I K

                                                                                                               Milorad Novković

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien