SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SASTANAK U UPRAVI ZA VETERINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.164

5. februara održan je sastanak u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

Sastanku su u ime SPOS-a prisustvovali prof. dr Dušan Banjac, predsednik Komisije za zdravstvenu zaštitu pčela i dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a. Ispred Fakulteta veterinarske medicine prisustvovali su prof. dr Zoran Stanimirović i dr vet. med. Predrag Simeunović.

Ispred Uprave za veterinu prisustvovalo je više predstavnika, koji su bili predvođeno gospodinom Budimirom Plavšićem, načelnikom Odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja, i gospođom Sanjom Čelebićanin, načelnicom Veterinarske inspekcije Republike Srbije.

Sastanak je imao nekoliko tema, pa ćemo se ovde pojedinačno pozabaviti svakom od njih:

1) Pre izvesnog vremena, SPOS je Upravi za veterinu dostavio Nacrt projekta uvođenja pregledača pčela. SPOS-ov predlog oslikava dobronamernost i želju za saradnjom sa veterinarskom službom na višem nivou nego do sada, po principima savremenih trendova dobre veterinarske prakse. Od Uprave za veterinu traženo je da se nađe način da se pregledači inkorporiraju u zakonski okvir, i da budu od pomoći i pčelarima i veterinarima. Nakon duže diskusije, suštinski je usvojen predlog gospođe Čelebićanin, da se pregledači inkorporiraju u Vodič koji će pravno urediti samokontrolu u pčelarskoj proizvodnji, a u okviru nacionalnog saveza pčelara Srbije. Formirana je radna grupa, koju čine i predstavnici SPOS-a, a koja će u narednom periodu raditi na izradi i usvajanju Vodiča.

2) Druga važna tema bilo je obeležavanje pčelinjih društava. Kao što je poznato, krajem 2011. godine, SPOS je imao razgovore sa poslenicima Uprave za veterinu, gde su dogovorene izmene važećeg Pravilnika o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka (OVDE). Međutim, do danas taj pravilnik nije donet, te je pomenuti važeći pravilnik na snazi. Jasno nam je stavljeno do znanja da će se odmah krenuti sa njegovom primenom, a da će istovremeno biti pokrenuta nova procedura za izmenu spornih tačaka tog pravilnika, koje je Uprava za veterinu još tada prihvatila, ali prethodni ministar poljoprivrede taj pravilnik nikada nije potpisao. Obeležavanje košnica je i uslov za dobijanje subvencija koje je država uvela ove godine.

3) Razmatrana je i problematika po pitanju novog Programa mera zdravstvene zaštite pčela za 2013. godinu. Sastanku su prisustvovali i mr vet. med. Kazimir Matović iz Veterinarskog specijalističkog instituta iz Kraljeva, i dr vet. med. Zoran Raičević, iz Veterinarskog specijalističkog instituta iz Niša, koji su na sastanku, na zaprepašćenje delegacije SPOS-a, predložili da se ponovo uvedu pregledi pčela, što je ne samo suprotno veterinarskoj praksi u EU, već je i opasno. Veterinarskoj nauci je poznato da nozemoze ima u svakoj košnici. Prema tome, ako bi se radile analize, nozemoza mora da se nađe, i u laboratorijskom izveštaju mora da stoji da spora nozemoze ima. A ako stoji, nema selidbe pčela i prodaje meda, po našem Zakonu. To je jedan paradoks, koji je svet prevazišao na jedini mogući način, a to je što je ukinuo preglede pčela. U susednoj Hrvatskoj, koja je na pragu EU, pregledi su uknuti pre više godina, a kod nas pre dve godine, apsolutnim razumevanjem Uprave za veterinu savremenih saznanja u veterinarstvu. A sada je pred nama predlog dva veterinara, koji su još i pčelari i sve im je ovo dobro poznato, da se opet uvedu pregledi. SPOS će se suprotstaviti takvom predlogu i Upravi za veterinu i zvanično dostaviti predlog da sve ostane kako je i bilo u poslednje dve godine. Čak smatramo da Program mera treba i dalje ublažavati, i prilagoditi ga u potpunosti hrvatskom ili austrijskom modelu, koji je jedan od najmodernijih u Evropi.

Zahvaljujemo se poslenicima Uprave za veterinu na izuzetnom odnosu prema pčelarstvu, koji je iz dana u dan sve bolji, i nadamo se i daljoj uspešnoj saradnji, ispunjenoj dobrom voljom, dobronamernošću i razumevanjem sa obe strane. Posebnu zahvalnost upućujemo gospodinu Budimiru Plavšiću i gospođi Sanji Čelebićanin, na razumevanju za pčelarsku problematiku, i nadamo se da će se to razumevanje i dalje produbljivati i jačati sa obe strane, na korist srpskog pčelarstva i srpske poljoprivrede uopšte, koja bi bez pčela ostala bez najmanje 30% svojih prinosa.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien