SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KURS ZA SAMOSTALNO UTVRĐIVANJE PRISUSTVA NOZEMOZEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.469

Regionalna asocijacija pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije i Udruženje pčelara Vlasotince, organizuju Kurs za samostalno utvrđivanje prisustva nozemoze, koji će se održati u Vlasotincu, 23. marta 2013. godine, u hotelu Gunjetinac, sa početkom u 11 sati.

  

REGIONALNA ASOCIJACIJA PČELARSKIH ORGANIZACIJA JUGOISTOČNE SRBIJE – NIŠ

UDRUŽENJE PČELARA VLASOTINCE

organizuju

 

KURS ZA SAMOSTALNO

UTVRĐIVANJE

PRISUSTVA

NOZEMOZE


Vlasotince, subota, 23. mart 2013, 11 sati, Motel Gunjetinac

 

(Motel Gunjetinac nalazi se na ulazu u Vlasotince,
s leve strane puta Leskovac – Vlasotince)

 

Teorijski deo:

 

11.00-11.10 Otvaranje kursa i uručenje priznanja Asocijacije za 2012. godinu

11.10-11.55 Nozemoza – podmukla bolest pčela (detaljne informacije o uzročniku, patoanatomskim promenama, kliničkoj slici, načinu širenja, dijagnozi)

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

11.55-12.20 Posledice neblagovremenog prepoznavanja i suzbijanja nozemoze

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

12.20-12.50 Suzbijanje nozemoze apitehničkim i drugim merama, bez upotrebe antibiotika

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

12.50-13.20 Nozemoza i virusne bolesti pčela

Dr vet. med. Predrag Simeunović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

 

Praktični deo (radionica):

 

13.20-13.50 Obrada pčela

13.50-14.00 Priprema preparata za posmatranje na mikroskopu

14.00-15.00 Praktično uvežbavanje prepoznavanja spora nozemoze na mikroskopu

 

Polaznici Kursa dobiće Svedočanstvo o završenom kursu.

Sva udruženja članovi Asocijacije, u dogovoru sa organizatorom, mogu da ponesu po jedan uzorak pčela iz jedne košnice, kako bi u praktičnom delu Kursa, samostalno utvrdili prisutnost spora nozemoze u sopstvenom uzorku.

Kotizacija za Kurs iznosi 150 dinara zasve članoveAsocijacijeu 2013. godini,imože se platiti isključivounapred (nasamomseminarusenemožeizvršitiuplata, već isključivo u banci!), na žiroračunAsocijacije 105-6847-52 (svrhauplate: Kotizacija za kurs).

ČlanoviAsocijacijesvojeAkreditacije za 2013. godinu (dokaz da su članovi) mogupreuzeti isključivokodsvogpredsednikadruštvapčelara, ranijeilinasamdanodržavanjaseminara, podogovorusanjim unapred. Na ulazu u salu pokazati Akreditaciju, i ovlašćenim licima predati original uplatnice na navedenu sumu.

Ostalizainteresovanimoguprisustvovati Kursu akouplatekotizaciju Asocijaciji,na isti žiro račun, uiznosuod550 dinara.Original uplatnice pokazati na ulazu u salu, kako biste dobili propusnicu.

Naučite da sami utvrdite prisustvo nozemoze na vašem pčelinjaku! Danas, kada su cene mikroskopa toliko pale da svako može da ih kupi, krajnje je vreme da naučimo kako se to radi.

Predsednik Asocijacije,
Ing. Vlastimir Spasić

Potpredsednik Asocijacije za obrazovanje,
Dr med. Rodoljub Živadinović

Predsednik Udruženja pčelara Vlasotince,
Staniša Stojanović

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE