SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

JAVNO SAOPŠTENJE IO SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.359

Nakon brojnih neistina koje su se mogle čuti u javnosti u protekle skoro tri godine, a nakon ponovnog intenziviranja širenja tih neistina, IO SPOS-a je reagovao i jednoglasno usvojio ovo javno saopštenje, kako bi prekinuo blaćenje SPOS-a i njegovih organa, i javnosti pružio punu informaciju.

JAVNO SAOPŠTENjE IZVRŠNOG ODBORA SPOS-a

Februara 2010. godine, jedan od tadašnjih urednika internet foruma SPOS-a, Đoko Zečević, prema informaciji dobijenoj od tadašnjeg administratora foruma Saše Čolaka, piše u jednoj svojoj poruci na uredničkoj zoni foruma, što su videli i drugi urednici, da poseduje neke privatne poruke sa foruma. Administrator foruma poziva predsednika SPOS-a da mu kaže da se to dogodilo, da je time prekršen Pravilnik foruma, jer jedan od urednika foruma poseduje tuđe privatne poruke i uz to, onaj ko poseduje tuđe privatne poruke, ili se može smatrati osumnjičenim za izvršenje krivičnog dela jer se one mogu isključivo neovlašćeno nabaviti, ili se može smatrati osumnjičenim da prikriva krivično delo ako mu je neko prosledio privatne poruke, jer je svaki građanin valjda dužan da prijavi sumnju na izvršenje krivičnog dela istog trenutka kada za nju sazna. Predsednik SPOS-a onda saopštava administratoru foruma da od njega traži samo da poštuje Pravilnik do kraja kao što je uvek i radio, te da ga apsolutno podržava u njegovoj nameri da to čini bez izuzetaka, bez obzira o kome se radi jer je Pravilnik obavezujući za sve pošto su ga prihvatili učlanjivanjem na Forum, i on onda sklanja Đoku Zečevića iz uredništva Foruma. Odmah po ovom saznanju, SPOS prijavljuje sumnju na izvršenje krivičnog dela specijalnom delu policije koji se bavi sajber kriminalom, jer bi ćutanje o tome predstavljalo saučesništvo i prikrivanje eventualnog krivičnog dela, prema shvatanju i saznanju predsednika i tadašnjeg sekretara SPOS-a. Nakon toga, Đoko Zečević u jednoj poruci na javnom delu foruma doslovno citira deo jedne privatne poruke, čime ponovo krši Pravilnik, te ga administrator zbog toga, a shodno odredbama tadašnjeg Pravilnika, udaljava trajno sa Foruma 26. februara 2010. godine.
Znači, neko je neovlašćeno prisvojio tuđe privatne poruke, što može biti okarakterisano kao osnovana sumnja na izvršenje krivičnog dela. Niko ne kaže da je to uradio Đoko Zečević, ali je nepobitna činjenica da je priznao da ih poseduje i to dokazao javnim iznošenjem jedne od poruka. Uz to nije želeo da kaže ko mu ih je poslao. Na Forumu je i Živoslav Stojanović priznao da ima privatne poruke, da mu ih je neko poslao. U Društvu pčelara Užice je Milić Vukić privatne poruke pokazivao javno članovima udruženja, što znači da ih i on poseduje, bar nam je tako preneseno iz Užica. Sve ove informacije su prosleđene nadležnim organima. Nakon toga je SPOS-u dostavljen dopis policije u kome se traže dodatne informacije, ali mi smo još u prvom dopisu dali informacije da se svi podaci mogu uzeti od neposrednih svedoka, počev od Saše Čolaka, Đoke Zečevića, Milića Vukića i Živoslava Stojanovića, te nismo poslali odgovor, jer smo smatrali da nije posao SPOS-a da vodi bilo kakvu istragu, već da to treba da čine nadležni državni organi, a mi smo ukazali na ljude koji mogu sve objasniti nadležnima. Kako su nadležni dalje postupali sa svedocima i da li su postupali, nama nije poznato. Ali, što se tiče primene Pravilnika foruma, procedura njegove primene nema sa tim apsolutno nikakve veze. SPOS je prijavu policiji prosledio samo iz jednog razloga, a to je da sutra ne bi bio okarakterisan kao potencijalni saradnik u eventualnom izvršenju krivičnog dela, tj. da ne bi prikrivao saznanje o sumnji na izvršenje krivičnog dela.

Znači, ČINjENICE su sledeće:
1) Postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo;
2) Ne znamo ko ga je potencijalno izvršio;
3) Znamo koja trojica ljudi imaju privatne poruke, pa će objašnjavati onome kome treba otkud im, SPOS to ne zanima, SPOS-u je važno da je Pravilnik primenjen u potpunosti onako kako u njemu i stoji, i da niko ne može da kaže da je odluka administratora Foruma suprotna Pravilniku, jer to jednostavno nije;
4) To sve ne samo da je potencijalno krivično, nego je i nemoralno, jer zamislite da neko prisluškuje vaš intimni razgovor sa vašom suprugom u četiri oka, a onda ceo taj razgovor pušta u javnost. Privatnost je najviši standard slobode, čak i Zakon ne dozvoljava da supružnik svedoči protiv supružnika;
5) Razumemo bes Đoke Zečevića, ali ne treba da bude besan na SPOS, i ne sme još i da se hvali kako ima nečije privatne poruke u kojima je neko o njemu loše pisao. Privatna poruka na Forumu potpuno se ravna sa razgovorom dva čoveka u četiri oka i nije deo javne forumske tehnike. To je isto kao kada bi neko pročitao mejl upućen nekome, ili nekoga prisluškivao neovlašćeno, ili čitao tuđe pismo. Prema tome, privatne poruke su privatne po zakonu, i na njih se ne može odnositi Pravilnik o radu foruma, jer niko nema načina ni da sazna šta u njima piše, niti sme da tako nešto sazna. Đoko Zečević može privatno da se ljuti na one koji su o njemu valjda ružno pisali, a SPOS sa tim nema ništa. SPOS već duže vreme mora da gasi vatru, a upalio je neki prestupnik koji je neovlašćeno pročitao i razdelio drugima te poruke;
6) I na kraju, evo šta kaže Krivični zakonik Srbije o neovlašćenom pristupu elektronskim podacima:

Član 302

(1) Ko se, kršeći mere zaštite, neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(2) Ko snimi ili upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog člana,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

U više razgovora sa Đokom Zečevićem, predsednik SPOS-a mu je ukazivao da on treba, ako već nije učinio ništa loše, kako tvrdi, da kaže od koga je dobio privatne poruke, a da će predsednik SPOS-a izneti slučaj pred Izvršni odbor i predložiti da se donese zvanični zaključak na osnovu novih informacija, a sve u cilju otkrivanja krivca, dok bi se informacija o onome ko je to učinio dostavila nadležnima na dalje procesuiranje, a na njima bi bilo da otkriju na koji način se neovlašćeno došlo do tuđih privatnih poruka. Đoko Zečević je posle mnogo razgovora, to samo delimično prihvatio, i 29. jula 2010. godine, na internet diskusionoj grupi Apikult, navodi da ga je o porukama informisao «gospodin Vukić iz Užica», ali pošto nije stavio ime, ne može se ustanoviti o kom se Vukiću radi, jer ih u Užicu sigurno ima više, iako se može pretpostaviti, tako da je na tome sve stalo. Međutim, čak i da kaže ko je neovlašćeno širio tuđe privatne poruke, to ne opravdava Đoku Zečevića pravno gledano, jer se on pridružio daljem širenju tih poruka, pretpostavljamo u afektu, ali ipak ih je širio i time prekršio pre svega Pravilnik Foruma, za šta postoje nepobitni dokazi i brojni svedoci. Svako ko želi, može da se uveri lično u te dokaze, a ne da sluša neistinite insinuacije raznih osoba, koje smatraju da im je sve poznato, a u stvari im nije poznato skoro ništa, već slepo veruju čoveku koji je toliko neistina do sada izneo u javnost (i to čini i danas), da je apsolutno zaslužio da se nađe na Sudu časti SPOS-a, ali se to ne dešava samo zbog toga što ni članovi uredništva Foruma, ni Izvršni odbor SPOS-a, ni predsednik SPOS-a nikada nisu želeli da podižu tenzije. Ali, ako to bude neophodno, možda je najbolje da se ovaj problem i tako reši, da Sud časti SPOS-a lepo sasluša sve svedoke i stekne uvid u sve dokaze, pa da donese svoju konačnu odluku. Ipak, Izvršni odbor SPOS-a smatra da sve to nije neophodno, ali ako Đoko Zečević to želi, Izvršni odbor će mu izaći u susret, i slučaj proslediti Sudu časti SPOS-a.
Već skoro tri godine, Izvršni odbor SPOS-a ćutke je trpeo sve neistine koje je Đoko Zečević širio po ovom pitanju, jer nije želeo da podiže tenzije, smatrajući ceo slučaj potpuno jasnim, kao što to i jeste. Međutim, ovih dana je plasiranje neistina ponovo intenzivirano sa njegove strane, i IO SPOS-a je izdao ovo javno saopštenje, kako bi svima preneo informaciju da se radi o apsolutnim neistinama koje se u javnosti mogu čuti od strane Đoke Zečevića. Jer, stvari su dodatno kulminirale, kada je Đoko Zečević poslao dopis IO SPOS-a u kome je opet ponovio brojne neistine, i uz to izvređao sve članove IO SPOS-a, kao da su oni krivi zbog njegovih nepromišljenih radnji.
IO SPOS-a oštro osuđuje i sledeće uvredljive navode u tom pismu, kojim se Đoko Zečević obraća članovima IO SPOS-a, i između ostalog kaže:
«… da li iko od Vas razmišlja svojom glavom… i ima išta ljudsko u sebi da bar zatraži zvaničan dokument sa kojim sam ja okrivljen iliti dokaz da sam izvršio bilo kakvo krivično delo u SPOS».
Takođe, u istom pismu Đoko Zečević preti da će opet objavljivati neke nove privatne poruke, što očigledno govori da ne samo da nije svestan šta je učinio, već namerava da to dalje čini.
Zato je IO SPOS-a sagledao sve okolnosti koje su dovele do ovog slučaja i sastavio ovo saopštenje za javnost, i po tom pitanju tu više nema šta da doda, niti će se ubuduće dalje baviti ovim problemom, jer su stvari kristalno jasne. Ko god ima sumnju u istinitost navoda u ovom saopštenju, može da se pismeno obrati IO SPOS-a, i dobiće odobrenje da stekne lični uvid u sve dokaze.

Izvršni odbor SPOS-a,
Beograd, 16. decembar 2012. godine

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien