SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ELEKTRONSKA BAZA ZA UNOS PODATAKA O ČLANOVIMA SPOS-a STAVLJENA U FUNKCIJUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.552

Obaveštavamo vas da je 18. novembra 2012. godine završena kompletna procedura sa otvaranjem poddomena na sajtu SPOS-a, te da je elektronska baza za unos podataka o članovima SPOS-a za 2013. godinu proradila.

Sada je došlo vreme da svi predsednici društava ZVANIČNO, i to MEJLOM ([email protected]) ili PISMOM putem pošte, obaveste sekretara SPOS-a o licu koje će za njihovo društvo unositi podatke u bazu podataka o članovima društava i udruženja.

Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa svim unetim podacima.

Podsećamo na ono što je već napisano u časopisu Pčelar, a to je da se podaci o članovima NE MOGU uneti ako ne sadrže APSOLUTNO SVE tražene podatke. Kako bi bilo što manje problema na terenu, SPOS će uz decembarski broj, na omotnici časopisa, odštampati kompletan obrazac za učlanjivanje u SPOS. Dosadašnjim članovima ostaje samo da taj obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da učlani u SPOS, tj. unese ga u bazu podataka. Lice koje unosi podatke u elektronsku bazu, biće plaćeno od strane SPOS-a za taj posao, sa 30 dinara po unetom članu.

Ako neko društvo nema mogućnosti da u okviru društva, a ni van njega, nađe bar jedno jedino lice koje ume da radi sa kompjuterom i ima vezu sa internetom, onda će prikupljene obrasce SA SVIM PODACIMA, poslati SPOS-u na adresu: SPOS, Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. ALI, ako obrasci ne sadrže neko podatak, SPOS neće zvati društvo koje je dostavilo obrasce radi ispravljanja nedostataka, a taj član neće biti unet u bazu. Tu je sva odgovornost na licu koje te podatke šalje SPOS-u, jer kako smo i rekli, lice koje preuzima obrasce od članova, dužno je da proveri da li su svi traženi podaci uneti ili ne. Društva su dužna da ovaj obrazac iskopiraju za one članove koji se po prvi put učlanjuju u SPOS u 2013. godini (pa nisu mogli da obrazac dobiju uz časopis, jer nisu dobijali časopis), kako bi i oni popunili obrazac sa svim traženim podacima.

Prilikom prijavljivanja tog lica treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva/udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe.

Članovi SPOS-a mogu se unositi u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (sistem prihvata i unos podataka latiničnim pismom bez naših srpskih slova). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis Pčelar prilikom isporuke.
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme UNOS ČLANOVA.

Ovo je prvi put da SPOS na ovakav način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo će značiti za još bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva.

Pošto društva vode i svoju evidenciju članova, OVDE im prilažemo obrazac u EXCEL-u gde mogu unositi sve podatke o članovima za sopstvene potrebe.

Obrazac koji će biti odštampan u decembarskom Pčelaru možete preuzeti OVDE. On je pogodan za štampanje u A4 formatu, kao i fotokopiranje.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien