SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS UČESNIK JAVNOG SLUŠANJA O GMO U SKUPŠTINI SRBIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.807

Kao što smo već najavili, u Skupštini Republike Srbije održaće se Prvo javno slušanje o uticaju GMO na životnu sredinu i zdravlje, na kome će govoriti i predsednik SPOS-a.

Javno slušanje je pravni institut predviđen Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije kao jedan od oblika rada skupštinskih odbora, pored sednica odbora.

Ovom javnom slušanju prisustvovaće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Goran Knežević, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, gospodin Rasim Ljajić, ministarka zdravlja, gospođa Slavica Đukić Dejanović, predsednik Agrarnog saveta Zaharije Trnavčević, pomoćnik ministra zdravlja, gospođa Dubravka Šaranović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, gospođa Tatjana Knežević, zatim prof. dr Miladin Ševarlić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu (kome se posebno zahvaljujemo na svesrdnom angažovanju da pčelarska organizacija Srbije uzme učešće u ovom javnom slušanju), kao i mnogi drugi pozvani učesnici.

Odluku o ogranizovanju javnog slušanja donosi Odbor. Tom prilikom se određuje tema javnog slušanja, vreme i mesto javnog slušanja i utvrđuje se lista pozvanih učesnika. Ovo javno slušanje održaće se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 13. novembra 2012. godine, sa početkom u 11 časova.

Na održavanje javnog slušanja, po analogiji se primenjuju odredbe poslovnika koje se odnose na sednice odbora, kada su u pitanju osnovna proceduralna pitanja: vođenje javnog slušanja i davanje reči.

Javno slušanje vodi predsednik Odbora. Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine je gospođa Milica Vojić Marković. Predsednik odbora daje reč pozvanim svedocima (to je naziv koji se u pravnoj teoriji koristi za lica koja su pozvana na javno slušanje kako bi dala svoje izjave o temi javnog slušanja, bilo da su predstavnici stručne javnosti, predstavnici izvršne vlasti ili predstavnici civilnog društva), prema redosledu koji će biti utvrđen u Programu javnog slušanja (Agendi). Svedoci će imati do 10 minuta da iznesu svoj stav o pitanju koje je tema javnog slušanja. Smisao javnog slušanja je da, na taj način, slušanjem izjava svedoka o temi javnog slušanja koja se tiče nekog od pitanja koja su u delokrugu rada Odbora, članovi Odbora steknu jasniju sliku o tom pitanju. Akcenat je na prikupljanju informacija koje mogu da pruže predstavnici civilnog društva, a koje bi pomogle boljem razumevanju teme članovima Odbora, koji, u krajnjoj liniji, kada se u skupštinskoj proceduri nađe predlog zakona o ovom pitanju, mogu da o njemu diskutuju argumentovanije, zato što su i na ovaj način dobili relevantne informacije.

Ovo je Prvo javno slušanje na ovu temu i Odbor će organizovati još javnih slušanja na ovu temu, pa će oni učesnici koji eventualno ne budu imali priliku da učestvuju u raspravi sada, dobiti priliku tada.

Javno slušanje ne podrazumeva javnost u najširem smislu, da može da prisustvuje ko poželi, već se na javno slušanje dolazi isključivo po pozivu Odbora. Biće prisutni i predstavnici medija. Direktnog prenosa nema, jer je predviđen samo za sednice Narodne skupštine, već će prisutni novinari napraviti prilog za svoje medijske kuće.

Po održanom javnom slušanju, biće sastavljena Informacija o javnom slušanju, u kojoj će biti navedena imena učesnika javnog slušanja i izneti stavovi ukratko preneti. Ta informacija se dalje dostavlja svim članovima Odbora, predsedniku Narodne skupštine i svim učesnicima javnog slušanja.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien