SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a ZA 2013. GODINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.756

Obaveštavamo sve pčelare da je IO SPOS-a doneo odluku o članarini za 2013. godinu.

Sagledavanjem povećanih troškova, neočekivano velike inflacije (koja će po prognozama zvanično preći 10%), cene energenata na svetskom tržištu, kao i cene štampanja časopisa zbog porasta cena inputa, članarina je povećana za nužni procenat od 9% (200 dinara više nego u 2012. godini), što neće biti dovoljno za planirane aktivnosti SPOS-a, ali će IO morati da uloži napor da deo sredstava obezbedi iz drugih izvora. U donošenju ovakve odluke, IO SPOS-a imao je na umu tešku ekonomsku situaciju u zemlji, i očekuje razumevanje pčelara.

Puna članarina SPOS-a za 2013. godinu iznosi 2.400 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar). Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1650 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za svega 750 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 2.100 dinara). Porodična članarina je 700 dinara.

KAO I PROŠLE, I OVE GODINE, SVI ČLANOVI U 2012. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara pre Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, počev od februarskog, morate strogo ispoštovati navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. januara, a u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće februarski Pčelar na vreme.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. februara, a u pisanom obliku do 20. januara, dobiće februarski broj uz martovski Pčelar.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. marta, a u pisanom obliku do 20. februara, dobiće februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje.

Kad god bude bilo tehnički moguće, dešavaće se da isporuke časopisa budu i ranije od ovde obećanih, ali ni u kom slučaju kasnije.

 

VAŽNO!!!

SPOS čini napore da do 1. novembra uspostavi novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Ako u tome uspe, bićete obavešteni u novembarskom broju Pčelara za ovu godinu, te vas zato molimo da do 1. novembra ne šaljete spiskove članova za 2013. godinu. Novi sistem podrazumevaće da sva društva koja imaju tu mogućnost, sama ukucaju podatke o članovima preko interneta, kroz sasvim novu bazu na sajtu SPOS-a, a SPOS će taj trud predsednika društava (ili lica koja društva budu ovlastila) da plati 30 dinara po unesenom članu. Društva koja nemaju takvu mogućnost, moći će da šalju spiskove u pisanom obliku, ali bez naknade. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina slanja časopisa.

 

Preporučujemo slanje spiskova u elektronskom obliku putem interneta. Elektronski obrazac može da se popunjava i ćirilicom i latinicom, po želji, isključivo izborom pisma u tzv. language bar-u na kompjuteru. Prilikom narednih dopuna spiskova za 2013. godinu, ako ima ispravki bilo kog podatka sa ranije poslatih spiskova za 2013. godinu, dužni ste da tu ispravku posebno naglasite sekretaru u direktnom kontaktu, u suprotnom SPOS ne može biti odgovoran za eventualne probleme.

Spiskovi u pisanom obliku moraju da sadrže sve podatke kao i spiskovi u elektronskom obliku. Spiskovi moraju da sadrže sve propisane podatke kako bi mogli da se unesu u bazu podataka.

 

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2013. GODINI

(bez svih podataka NE MOŽETE postati član):

1)    Ime

2)    Prezime

3)    Ulica i broj

4)    Mesto

5)    Broj pošte

6)    JMBG

7)    Broj košnica po tipovima: DB (Dadan-Blatova), LR (Langstrot-Rutova), AŽ (Albert-Žnideršičeva), AŽG (AŽ Grom), FR (Fararova), POL (Pološka), RV (Rodna Voja), KU (Kunčara), NA (Najzer), AL (Alpska), KO (Kongresovka), TA (Tamaško), EV (Eko Voja), ĐE (Đerzonka), OST (ostale)

8)    Da li seli pčele ili ne

9)    Opština/opštine na čijoj teritoriji se nalazi zimovnik/zimovnici              

10)                       Naziv sela ili grada na čijoj teritoriji ili u blizini se nalazi zimovnik

11)                       Ukupan prinos po vrstama meda u 2012 (bagrem, bagremac, livadski, suncokret, lipa, cvetni, šumski, mešani, uljana repica): Upišite apsolutno tačne podatke, koji će biti tajni, oni ostaju SAMO za internu upotrebu u SPOS-u, jer bez njih teško možemo da tražimo kupce u inostranstvu i pravimo dugoročne planove

12)                       Vrsta članarine (uneti sumu, 2400, 1650 ili 700 – za porodičnu navesti i ime i prezime člana)

Podaci koji su više nego poželjni (jer ćete imati direktnih koristi ako ih date), ali nisu obavezni:

13)                       Fiksni telefon

14)                       Mobilni telefon

15)                       Mail

16)                       Broj poljoprivrednog gazdinstva

17)                       Broj katastarske parcele zimovnika

 

Inače, SPOS je obezbedio uslove da svi brojevi časopisa Pčelar od septembra 2012. godine, pa na dalje, stižu na adrese pčelara u Srbiji pre prvog u mesecu, tako da nikakvih kašnjenja više neće biti, ili će odgovorni biti kažnjeni.

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2400 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1650 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.

Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.

VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve spiskove članova (unete internetom ili poslate u pisanom obliku poštom), mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara dostavi spisak kome ne odgovara veličina uplate, niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja.

Cenovnik pretplate na časopis Pčelar i članarine SPOS-a iz inostranstva objavljen je na sajtu SPOS-a, a biće objavljen i u narednom broju časopisa Pčelar.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien