SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IO SPOS-a RASPISAO IZBORE ZA DELEGATE SKUPŠTINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.422

Na sednici od 22. avgusta 2012. godine, IO SPOS-a je raspisao izbore za delegate Skupštine SPOS-a na osnovu člana 29, stav 1 Statuta SPOS-a.

Udruženja/društva pčelara trebaju u narednom periodu da izaberu svoje delegate za Skupštinu Saveza. Shodno članu 30, stav 1 Statuta SPOS-a, delegati Skupštine Saveza biraju se na skupštini osnovnih pčelarskih organizacija (društava i udruženja) shodno broju njihovih članova koji plaćaju članarinu Savezu, na način i po postupku utvrđenim njihovim statutima.

Poslednji rok za dostavljanje podataka o izabranom delegatu (ime i prezime, adresa i kontakt podaci) određenom da zastupa udruženje/društvo pčelara u Skupštini SPOS-a u naredne dve godine, koliko traje mandat delegata, jeste 31. decembar 2012. godine, kako bi stručna služba SPOS-a mogla pravovremeno da pošalje izabranim delegatima materijal za Skupštinu. Podatke o izabranom delegatu mora pratiti pisani i overeni dokaz nadležnog organa društva/udruženja o njegovom izboru.

Datum održavanja predstojeće Skupštine SPOS-a je 2. februar 2013. godine.

Što se tiče udruživanja udruženja/društava pčelara koja, shodno odredbama Statuta, a prema broju članova, nemaju pravo na samostalnog delegata (imaju ga samo oni sa najmanje 20 članova koji su platili članarinu Savezu), ali ga mogu ostvariti udruživanjem sa drugim udruženjem sa kojim bi imali zajedno najmanje 20 članova, i time ostvarili pravo na jednog delegata, potrebno je da se udružuju udruženja/društva pčelara koja geografski gravitiraju jedno prema drugom, tj. potiču iz istog izbornog regiona, iz praktičnih razloga. Udruženja/društva pčelara koja se udružuju kako bi zajedno imala najmanje 20 članova i time ostvarila pravo na jednog delegata na narednoj Skupštini SPOS-a, moraju u što kraćem roku (a najkasnije do 31. decembra 2012. godine) da dostave SPOS-u odluku nadležnog organa po njihovom Statutu, o tome sa kojim udruženjem se udružuju, kao i ime delegata koji će ih predstavljati, sa njegovim kontakt podacima i adresom.

Ako društva i udruženja ne dostave u propisanom roku ime izabranog delegata, poziv za Skupštinu biće poslat na ime predsednika društva ili udruženja. U tom slučaju, to ne znači da on može prisustvovati Skupštini Saveza, jer nije izabran za delegata na Skupštini svoje organizacije, već znači da je ta organizacija dužna da do datuma održavanja Skupštine SPOS-a izabere delegata, i sa pisanim i overenim dokazom o njegovom izboru ga pošalje na Skupštinu Saveza (u tom slučaju, delegat je dužan da na Skupštinu Saveza dođe bar sat vremena ranije, radi uvođenja u evidenciju, i formiranja konačnog spiska delegata). Bez takvog dokaza, nijedan član tog društva ili udruženja nema zakonsko pravo da prisustvuje Skupštini SPOS-a, čak ni predsednik, jer je Statut SPOS-a izričit po tom pitanju.

Molimo da uvažite sve navedene specifičnosti Statuta SPOS-a, kako ne bi došlo do nepotrebnih neprijatnih situacija.

 IO SPOS-a

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien