SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PONUDA KANDIDATIMA ZA IO SPOS-a KOJI NISU IZABRANI, DA POMOGNU OSTVARENJE PROGRAMA RADA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.580

Kao što je poznato, i na poslednjoj Skupštini SPOS-a, predsednik SPOS-a obećao je da će svi kandidati za članove IO SPOS-a koji nisu izabrani u svojim regionima za predstavnike regiona u IO SPOS-a, dobiti poziv da se uključe u rad SPOS-a, istim elanom kojim su se i kandidovali za članove IO SPOS-a.

 

Ideja predsednika SPOS-a bila je ta, da kada već tako veliki broj pčelara želi da svim srcem pomogne SPOS-u uključenjem u njegov rad po Programu rada SPOS-a koji usvaja Skupština SPOS-a, za očekivati je da je ta želja nezavisna od izbora u IO SPOS-a, jer to je samo glavno Izvršno telo SPOS-a, a mogućnosti za pomoć u ostvarenju Programa rada SPOS-a ima nebrojeno.

Shodno obećanju predsedsnika SPOS-a, sekretar SPOS-a prosledio je pismo svim kandidatima za IO SPOS-a koji nisu izabrani, a to su: Zoran Sević, Mile Simonović, Dragan Mladenović, Aleksandar Milanov, Milomir Filipović, Slobodan Blagojević, Zoran Milojković, Žika Nedeljković, Jan Puškar, Milivoje Miletić, Radiša Vujičić, Slađan Simonović i Stanimir Javorac.

Sekretar SPOS-a ovih dana sastavio je izveštaj o dobijenim odgovorima:

Odgovor da žele da se uključe u rad SPOS-a na ostvarenju Programa rada SPOS-a koji je usvojila Skupština SPOS-a, DOSTAVILI SU: Aleksandar Milanov, Milomir Filipović, Slobodan Blagojević, Milivoje Miletić, Stanimir Javorac, Žika Nedeljković i Slađan Simonović. Ovom prilikom im se zahvaljujemo. IO SPOS-a će ih angažovati u narednom periodu, shodno njihovim izraženim afinitetima, i nagraditi ih za njihove konkretne zadatke.

Odgovor NISU DOSTAVILI: Zoran Sević, Mile Simonović, Dragan Mladenović, Zoran Milojković, Jan Puškar i Radiša Vujičić.

 

Evo kako je sve to izgledalo pre dve godine, sada je rezultat mnogo bolji, što jasno govori da nijedna novina ne može da zaživi odmah, već je za to potrebno vreme: www.spos.info/novost.php?id=1273

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien