SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA U BORUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.231

31. marta 2012 godine održana je redovna godišnja skupština DP “ALBINA“ u Boru.
Skupštini je prisustvovao član izvršnog odbora SPOS-a Slavko Luković i predsednik DP u Krivelju Dragutin Adamović.
Skupština je kasnila sa radom 30 minuta zbog kvoruma.Nakon jednoglasno utvrđenog dnevnog reda predsednik D.P. Vlastimir Dimitrijević podneo je izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prethodnu godinu, nakon čega je otvorena rasprava o podnetim izveštajima. Za reč se javio Slavko Luković kojom prilikom je pozdravio sve prisutne, skupštini poželeo uspešan rad, zahvalio se na ukazanom poverenju za izbor člana Izvršnog odbora SPOS-a,  a zatim je govorio o aktivnostima izvršnog odbora SPOS-a i trenutnim problemima oko zastoja u otkupu meda. Zatim su se javljali pčelari za diskusiju kojom prilikom je bilo predloga da se Izvršni odbor više angažuje i pomogne pčelarskim organizacijama na ostvarivanju saradnje sa lokalnim samoupravama, jer očigledno neke pčelarske organizacije imaju dobru saradnju  a druge kao što je njihova organizacija vrlo lošu.
Podneti izveštaji su jednoglasno usvojeni. Nakon toga izvršene su određene izmene u statutu društva koje se odnose na mandat trajanja predsednika i članova izvršnog odbora, na školsku spremu sekretara društva i predsednika disciplinske komisije, izmene su usvojene jednoglasno.
Skupština je izvršila izbor predsednika i članova izvršnog odbora, članove nadzornog odbora i članove disciplinske komisije za naredni četvorogodišnji period.
Za predsednika društva ponovo je izabran Vlastimir Dimitrijević jedoglasno.
Nakon završetka po dnevnom redu pčelari Bora su nastavili druženje sa gostima.

Slavko Luković

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien