SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽAN KONSTITUTIVNI SASTANAK NOVOG IZVRŠNOG ODBORA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.928

Juče posle podne je u prostorijama SPOS-a u Beogradu održan konstitutivni sastanak novoizabranog Izvršnog odbora SPOS-a.

Sastanku su prisustvovali sledeći članovi IO SPOS-a: Damljan Dramlić, Milutin Petrović, Slobodan Cvitkovac, Miroslav Vasilijević. Dušan Kostić, Milorad Novković, Dejan Milošević, Slavko Luković, Marko Mandić, Tatjana Mrdak, Milorad Evtić i Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a.

Sastanku nisu prisustvovali sledeći članovi Izvršnog odbora SPOS-a: Milenko Gićanov, Goran Čakardić i Miladin Milosavljević.

U uvodnoj reči tačke dnevnog reda koja je bila posvećena konstituisanju IO SPOS-a, predsednik SPOS-a naglasio je one delove Programa rada SPOS-a 2012-2016. godine koji je usvojila Skupština i koji se tiču rada IO SPOS-a, i rekao da će rad svakog člana IO SPOS-a od sada biti izložen javnosti na sličan način kao i rad predsednika SPOS-a, te da će svako odgovarati za svoj rad, jer je Skupština SPOS-a izglasala Program rada koji podrazumeva delimičnu profesionalizaciju rada SPOS-a. To znači da će svi oni koji budu angažovani za neku aktivnost, biti potpuno odgovorni da tu aktivnost izvrše u zadatom roku i o tome podnesu izveštaj kako IO SPOS-a, tako i pčelarskoj javnosti. Takav program je predsednik SPOS-a predložio Skupštini i ona ga usvojila, iz razloga što se u prošlosti događalo da pojedini aktivisti SPOS-a, bez obzira da li su članovi IO ili ne, prihvate neko zaduženje, a onda ga ne izvrše, pa dodatni teret padne na one koji rade, što utiče na njihovu produktivnost. To se više neće događati, jer će rad biti još više nego do sada izložen pčelarskoj javnosti, i svačiji i rad i nerad biće javni.

Članovima Izvršnog odbora je stavljeno do znanja da je bilo kakav moderan rad apsolutno nemoguć bez poznavanja najosnovnije upotrebe kompjutera (internet i slanje i prijem mejlova), te da za te osnovne aktivnosti svi članovi novog IO moraju hitno da se obuče, do narednog sastanka, i da obezbede dostupnost kompjutera najmanje jednom dnevno, ako ga već nemaju, jer komunikacija mora biti maksimalna i pravovremena, radi kvalitetne i brze realizacije planiranih aktivnosti.

Predsednik SPOS-a takođe je naglasio da pčelari Izvršnom odboru neće oprostiti ni rad, a kamoli nerad, te da naredne aktivnosti moraju biti dodatno unapređene kako bi se ispunila sva očekivanja članstva SPOS-a. Svaki član IO SPOS-a moraće da preuzme deo odgovornosti, shodno svojim afinitetima. Još aprila 2009. godine, tadašnji ministar ekonomije Republike Srbije izjavio je za medije, da u tom trenutku 30% zaposlenih u državnoj administraciji nije radilo baš ništa, 40% je i radilo i nije radilo, a samo 30% je stvarno radilo i preuzimalo na sebe ceo teret posla. SPOS odbija da se ugleda na takvu državu, i sprovešće Program rada u potpunosti. Cilj SPOS-a je da svi odrađuju deo posla, da kompletno članstvo zna koji posao odrađuju, i da se i o najmanjoj aktivnosti podnose redovni izveštaji koji će biti javni. Takođe će se u narednom periodu uraditi nova sistematizacija zaposlenih, na osnovu koje će se tačno znati koje su dužnosti zaposlenih, i šta mogu da očekuju ako svoje dužnosti ne završe u propisanim rokovima.

Za zamenika predsednika SPOS-a izabran je jednoglasno Milutin Petrović iz Kragujevca. Zamenik predsednika SPOS-a je novim Programom rada SPOS-a dobio nove obaveze, koje će u narednom periodu morati da predstavljaju polovinu obaveza predsednika SPOS-a, te se očekuje značajno povećanje obima aktivnosti SPOS-a, takođe u potpunosti izloženo javnosti.

IO SPOS-a doneo je odluku da se svim kandidatima za članove IO SPOS-a koji nisu izabrani u Izvršni odbor na izbornoj Skupštini, dostavi dopis da se u roku od 7 dana od prijema dopisa izjasne da li žele da doprinesu radu SPOS-a, i na koji način, da navedu svoje afinitete, kako bi dobili odgovarajuće zadatke i tako unapredili aktivnosti SPOS-a, jer to što neko nije u Izvršnom odboru, ne znači da je van tokova, već može, ako je već imao takvu volju, da itekako pomogne rad SPOS-a.

Podeljena su zaduženja članovima IO SPOS-a povodom predstojećeg Simpozijuma Apimondije.

Doneta je i odluka o ovogodišnjem prikupljanju podataka sa terena o zimskim uginućima pčela, sa rokom dostavljanja podataka sa teritorije koju predstavlja, za svakog člana IO SPOS-a, do 1. maja 2012. godine.

Donete su i druge tekuće odluke po pitanju redovnih aktivnosti Saveza.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien