SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PISMO MINISTRA DRAGINA POLJOPRIVREDNICIMA POVODOM REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.024

Ministar poljoprivrede dr Saša Dragin uputio je javno pismo svim poljoprivrednicima Srbije.

 

Poštovani Domaćine, 

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede interesi poljoprivrednika će i naredne godine biti na prvom mestu. Investiraćemo u poljoprivredu da bi svi koji se profesionalno bave tim poslom mogli pristojno da žive od svog rada a kako bi se sredstva što bolje iskoristila očekujemo i vašu pomoć. Podsećamo vas da naredne godine obavite registraciju svog gazdinstva do 31.03.2009. godine a formulare zahteva i prateću dokumentaciju možete podići u matičnoj filijali službe za javna plaćanja od 01.01.2009. godine.

I pored znatno umanjenog budžeta, Program mera za 2009. godinu biće razvojni. Profesionalni poljoprivrednici mogu u narednoj godini računati čak i na povećanje pojedinih subvencija. Sa druge strane, udruživanjem i zajedničkim nastupom na tržištu može se ojačati poljoprivreda Srbije i njen uticaj i značaj na domaćem i međunarodnom tržištu.

Tokom 2008 godine, Ministarstvo je pokrenulo inicijativu za osnivanje lokalnih Fondova za sufinansiranje i kreditiranje poljoprivrede kao i pomoć lokalnim samoupravama, formirana je Mreža za podršku ruralnom razvoju a sve sa ciljem da imamo bolju međusobnu komunikaciju i saradnju.

Pripremljeni su novi zakoni koji čekaju usvajanje, pišu se prateća podzakonska akta koja će svima olakšati rad i detaljno regulisati oblast poljoprivrede. Generalni inspektorat je pojačao sistem inspekcijske kontrole u svim oblastima poljoprivrede, da bi štitio vaše interese. U 2009. godini, formiraće se Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede odakle će se jedinstveno vršiti obrada i isplata svih subvencija.

Ukoliko i dalje budemo održavali odnos međusobnog poverenja i saradnje zajedničkim snagama možemo napredovati, zato vas pozivamo da aktivno učestvujete, da nam dajete svoje sugestije i unapređujete svoja znanja.

Želimo vam srećne praznike i rodnu godinu!

MINISTAR

dr Saša Dragin


AKTUELNA UREDBA O REGISTRU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien