SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KUMAFOS OMETA RAZVOJ MATICADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.082

Evidentno je da varocid (kumafos – Perizin, Superstrips), veštački uveden u vosak koji je korišćen za izradu osnova matičnjaka, ima negativne posledice na matice. 

Koncentracija
od 100 ppm
kumafosa (što je dozvoljen
nivo
prema
EPA,
2000) smanjuje
proizvodnju
zrelih
matičnjaka
kod odgajivačkih
društava
i visoke
nivoe
(1 000) zaštite
i razvoja
matice.
Nivo
od 100 ppm kumafosa prouzrokuje
manje
i znatno
lošije
razvijene
matice.
Male
matice
su manje
produktivne
u uslovima
odgajanja
legla
(Boch and Jamieson,
1960).
Koncentracija
100 ppm kumafosa smanjuje
broj komercijalno
prihvatljivih
matica,
broj
matica
koje
rano
zaležu
i broj dobro
oplođenih
matica
u oplodnjacima
tokom
tri nedelje,
posebno
pod stresnim
uslovima.
Naši
rezultati
slični
su onima
koje
su dobili
Haarmann
i
drugi
(2002).
Zbog toga
što vosak
apsorbuje
hemijske
komponente
koje
mi koristimo
kao varocid,
mi moramo
povesti
računa
o nivoima
njihove
akumulacije
u pčelinjim
društvima.
Prijavljeni
nivoi
pesticida
u vosku
u Severnoj
Americi
imaju
red veličine
od 2–15 ppm (Wallner,
1999) do 50 ppm (Nasr
and Wallner,
2003),
ali mi se srećemo
i sa starijim
saćem
koje
ima
iznos
i veći
od 100 ppm što uzrokuje
probleme
za naše
eksperimentalne
matice
(nepublikovani
podatak).
Nasr
and Wallner,
2003, takođe
misle
da se kumafos brže
akumulira
u
vosku
od fluvalinata.
Ako vi držite
veoma
staro
saće,
ostavljate
varocid
u društvima
duže
nego
što je propisano
ili propise
ne poštujete, onda
možda
i ne
shvatate
koji
je nivo
varoacida prisutan
u saću
legla.
Ako su nivoi
varoacida koje
smo koristili
u ovom eksperimentu
bili
štetni
za matice,
ubijajući
neke
i imali
dugotrajne
efekte
smrtnog
ishoda,
šta se onda
dešava
sa pčelama
i trutovima?
Postoji
li visoki
procenat
nerazvijenosti,
kasnog
rođenja
ili umiranja
mladih?
 
Ovo je izvod iz teksta u novembarskom časopisu Pčelar (Jeff Pettis), o dokazanom negativnom uticaju kumafosa na razvoj matica. 
 
 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien