SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.352

Na osnovu člana 35, stav 1, Statuta Saveza pčelarskih organizacija Srbije, zakazujem sednicu Skupštine Saveza pčelarskih organizacija Srbije za 28. januar 2012. godine, u 10 časova i 30 minuta, u amfiteatru Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, ul. Bulevar Oslobođenja 18, i predlažem sledeći 

 

 

DNEVNI RED

 

1. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE

– 4 člana radnog predsedništva

– 3 člana verifikacione komisije

– 3 člana kandidacione komisije

– 3 člana izborne komisije

– zapisničar i dva overivača zapisnika

 

2. USVAJANJE PREDLOGA NOVOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

 

3. PODNOŠENJE IZVEŠTAJA SKUPŠTINI

– Izveštaj o radu SPOS-a za 2011. godinu

– Finansijski izveštaj i Završni račun SPOS-a za 2011. godinu

– Izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu

– Izveštaj Suda časti za 2011. godinu

 

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE

– Izveštaja o raduSPOS-aza 2011. godinu

– Finansijskog izveštaja za 2011. godinu

– Izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu

– Izveštaja Suda časti za 2011. godinu

 

5. IZBORI

– Kratak ekspoze kandidata za predsednika SPOS-a, sa predlogom Programa rada SPOS-a i Finansijskog plana SPOS-a za 2012. godinu

– Izbor predsednika SPOS-a

– Verifikacija jedinstvene liste kandidata za članove Izvršnog odbora SPOS-a, izabranih na regionalnim sednicama delegata Skupštine SPOS-a

 

6. PODNOŠENJE SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

– Predlog Programa rada SPOS-a novoizabranog predsednika SPOS-a za 2012. godinu

– Predlog Finansijskog plana SPOS-a novoizabranog predsednika SPOS-a za 2012. godinu

 

7. RAZNO


Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije
Dr med. Rodoljub Živadinović, s.r.


P.S. Svi delegati Skupštine SPOS-a u statutarnom roku dobiće poštom pozive za Skupštinu SPOS-a sa pripadajućim materijalima.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien