SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

UREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE O KREDITIRANJU U 2009. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.815

Vlada Republike Srbije usvojila je danas, 13. 3. 2009. godine Uredbu o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje kreditiranjem u 2009. godini.

Ovom Uredbom registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini biće odobrena dva modela kreditiranja:

1) subvencionisanje kamate kod kratkoročnog kreditiranja poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica;

2) dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i to poljoprivrednih gazdinstava – pravnih i fizičkih lica.

Krediti će se odobravati preko svih poslovnih banaka koje potpišu sa Ministarstvom Ugovore .

Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti se odobravaju registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima iz bančinih sredstava. Krediti se odobravaju u dinarima u iznosu od 50.000 do 700.000 dinara. Rok vraćanja kredita je do 12 meseci bez valutne klauzule. Kamata koju plaća krajnji korisnik je 5% za svo vreme trajanja kredita i plaća je zajedno sa glavnicom kredita o roku dospeća. Ostatak kamate plaća Ministarstvo banci. Krediti se mogu koristiti namenski za kupovinu repromaterijala i drugih obrtnih sredstava uloženih u poljoprivrednu proizvodnju.

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti se takođe odobravaju registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kako fizičkim tako i pravnim licima.

Ove godine Ministarstvo ima novi model dugoročnog odobravanja tako što poslovna banka učestvuje sa 60% odobrenog kredita a Ministarstvo daje 40% sredstava. Korisnik kredita plaća na bančina sredstva kamatu a na sredstva Ministarstva ne plaća kamtu. Rok vraćanja ovih kredita je 5-8 godinane posle isteka grejs period koji može biti od 1-3 godine u zavisnosti od proizvodnje za koju se traži kredit. Sredstva banke se vraćaju u prve tri odnosno pet godina otplatnog perioda o sredstva Ministarstva u poslednje dve odnosno tri godine.

Dugoročni krediti se odobravaju u evrima a isplaćuju u dinarima po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan isplate i isto tako se vraćaju.

Iznos odobrenog kredita može biti od 5.000 do 300.000 evra.

U trenutku postavljanja ove vesti na sajt SPOS-a, navedena Uredba još uvek nije bila postavljena na sajt Ministarstva poljoprivrede, pa vam ostale detalje ne možemo preneti dok zvanično ne bude objavljena. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien