SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZAŠAO ČASOPIS „SLOVENSKI ČEBELAR“ ZA MARTDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.893

Upravo je izašao iz štampe časopis "Slovenski čebelar" za mart.

Evo i sadržaja broja:

 

UVODNIK

Marko Borko

SLOVENSKI MED

IZ ZNANOSTI IN PRAKSE

Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Poročilo o rezultatih interne kontrole slovenskega medu

Vlado Auguštin: Čebelji panji iz polistirena

Franc Šivic: Novice iz sveta

DELO ČEBELARJA

Andreja Smrdelj: Ključni mesec za razvoj čebeljih družin

ZDRAVJE ČEBEL

Dr. Urška Jamnikar Ciglenečki in dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.: Ugotavljanje okužb s čebeljimi virusi pri maticah in njihovih spremljevalkah

Mag. Lidija Matavž, dr. vet. med.: Ta mesec sta preživetje in moč čebeljih družin odvisni od posegov čebelarja

Alenka Jurić, dr. vet. med.: Kako bomo zatirali varoje v letu 2014?

ČEBELJE PAŠE

Jure Justinek: Vpliv žledoloma v gozdovih na medenje

ODMEVI

DOGODKI IN OBVESTILA

OBVESTILA ČZS

MALI OGLASI

V SPOMIN

IZ VSEBINE

MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: POROČILO O REZULTATIH INTERNE KONTROLE SLOVENSKEGA MEDU

Spremljanje kakovosti in varnosti medu je izjemno pomembno, saj glede na rezultate analiz lahko sklepamo o stanju kakovosti in varnosti medu, kar je lahko izhodišče za izvajanje drugih ukrepov na področju čebelarstva, npr. za uporabo zdravil za zdravljenje varoze. V letu 2013 sta bila na podlagi razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje za izvajalca interne kontrole izbrana inštitut za ekološke raziskave ERICo iz Velenja skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije (KIS). ERICo in ČZS sta preverjala kakovost medu, KIS pa je izvajal kontrolo ostankov sredstev za zatiranje varoj v medu …

VLADO AUGUŠTIN: ČEBELJI PANJI IZ POLISTIRENA

Za čebele je dober vsak panj, ki jim vse leto omogoča ugoden razvoj in počutje. Za čebelarja je panj delovno sredstvo, ki mora najprej omogočati primeren razvoj in dobro počutje čebel čez vse leto, hkrati pa mu mora z dobro tehnologijo, s čim manj stroški in vloženega dela na enoto pridelka omogočati kar največji donos. Panji, ki zadostijo tem zahtevam, so tudi panji, izdelani iz polistirena, ki je eden izmed najpogosteje uporabljenih tipov plastike …

FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA

ZDA – Dejstvo, da v Združenih državah Amerike vsako leto umre povprečno po 33 odstotkov čebeljih družin, nekateri spretno izkoriščajo za doseganje svojih zasebnih ciljev, a jih znajo dobro skriti za navidezno zaskrbljenostjo za usodo našega planeta …

SRBIJA – V tej državi so 1. septembra lani začeli izvajati projekt »Reka medu«. Nastal je v okviru evropskega programa IPA za Srbijo in prek avstrijske razvojne agencije ADA. Projekt je vreden 218.988 EUR …

ANDREJA SMRDELJ: KLJUČNI MESEC ZA RAZVOJ ČEBELJIH DRUŽIN

Samo na Primorskem smo imeli kmetje srečo, da nas ni zajel tako katastrofalen žled, kakršen je prizadel večino Slovenije, še posebej na Pivškem in Postojnskem. Kar nekaj čebelarjev sem prosila za fotografije čebelnjaka v žledu, vendar nekateri do oddaje mojega članka, žal, zaradi ledu in podrtega drevja sploh niso mogli priti do njega …

DR. URŠKA JAMNIKAR CIGLENEČKI IN DR. IVAN TOPLAK, DR. VET. MED.: UGOTAVLJANJE OKUŽB S ČEBELJIMI VIRUSI PRI MATICAH IN NJIHOVIH SPREMLJEVALKAH

Okužena čebelja družina je zaradi visoke stopnje organizacije dela v čebelji družini in socialnih stikov med čebelami ter zaradi velike gostote čebel v panju lahko velika nevarnost za širjenje virusov na sosednje panje oziroma v okolje. Zato je poznavanje načina prenosov virusov zelo pomemben del raziskav pri spremljanju dinamike in preprečevanja širjenja okužb s čebeljimi virusi. Ti se med posameznimi čebelami in med čebeljimi družinami prenašajo na dva načina, in sicer horizontalno in vertikalno. Če se virusi prenašajo med čebelami iste generacije, je to t. i. horizontalni prenos, neposredno s kontaktom ali posredno prek okuženega vektorja (varoje) oz. prek hrane, okužene z virusi. Pri prenosu virusov z matice na potomce pa govorimo o t. i. vertikalnem prenosu. Čebelji virusi se prek teh dveh mehanizmov uspešno ohranjajo v populaciji čebel …

MAG. LIDIJA MATAVŽ, DR. VET. MED.: TA MESEC STA PREŽIVETJE IN MOČ ČEBELJIH DRUŽIN ODVISNI OD POSEGOV ČEBELARJA

V marcu ob morebitnem odmrtju družine ugotovimo vzrok njenega propada. To je lahko huda gniloba čebelje zalege ali nosemavost oz. varoza. Če sami ne najdemo vzroka, se o tem posvetujmo s pristojnim veterinarjem VF NVI …

ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: KAKO BOMO ZATIRALI VAROJE V LETU 2014?

Zatiranje varoj pri čebelah je ključnega pomena za ohranjanje dobrega zdravstvenega stanja in preživetje čebeljih družin. Zatiranje varoj bo učinkovitoin uspešno le ob sodelovanju veterinarske stroke in čebelarjev ter ob preudarni uporabi zdravil. Vsi si želimo, da bi imeli na voljo učinkovito zdravilo, ki bi bilo enostavno za uporabo in ne bi imelo neželenih posledic, kot so ostanki v čebeljih pridelkih in škodljiv vpliv na čebele, vendar se moramo pogosto odločati med prednostmi in slabostmi posameznega zdravila …

JURE JUSTINEK: VPLIV ŽLEDOLOMA V GOZDOVIH NA MEDENJE

Zima 2013/2014 se je začela zelo milo. Za božično-novoletne praznike smo zaman čakali sneg, tega pa v večini države ni bilo še daleč v januar. Tako so bile januarske temperature razmeroma visoke, precej nad dolgoletnim povprečjem. V večjem delu Slovenije so zacveteli navadna leska, zvončki in trobentice, na Primorskem pa tudi že drugi znanilci pomladi. Čebele so v panje prinašale svež cvetni prah, matice so začele zalegati, tako da je zalega na 1–2 satih ponekod že dosegla velikost dlani. Čebelarji smo zaskrbljeno ugibali, kaj to pomeni za naše čebele, predvsem pa nas je skrbelo, kaj se nam še obeta, saj zime še zdaleč ni bilo konec …

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien