SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ANALIZA TROGODIŠNJEG KVALITETA RADA SPOS-a I ČASOPISA PČELARDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.798

SPOS na kraju svake godine na sajt SPOS-a, već tri godine unazad, postavlja anketu o kvalitetu svog rada, kao i o kvalitetu časopisa Pčelar. Sada je interesantno uporediti te rezultate nakon završene i poslednje ankete za 2010. godinu.

 

RAD SPOS-a 2008-2010.

Evo tabele vaših ocena putem anketa na sajtu SPOS-a:

 

      OCENA               2008          2009          2010

           5                       38%          55%           57%

           4                       34%          24%           26%

           3                       15%          10%             6%

           2                         6%            4%             3%

           1                         7%            7%             8%

Interesantno je da je zbir ocena odličan i vrlo dobar svo vreme rastao, sa 87% u 2008. godini, na istovetnih 89% u 2009. i 2010. godini, dok je zbir ocena dovoljan i nedovoljan padao sa 13% na 11%. Grafičko kretanje ocena u sve tri godine možete videti na sledećem grafiku, gde je svaka ocena obeležena drugom bojom:

 

 

KVALITET ČASOPISA PČELAR 2008-2010.

Evo tabele vaših ocena putem anketa na sajtu SPOS-a:

 

      OCENA               2008          2009          2010

           5                       31%          36%           29%

           4                       38%          30%           37%

           3                       17%          18%           19%

           2                         6%            7%             6%

           1                         8%            9%             9%

Interesantno je da se zbir ocena odličan i vrlo dobar kretao na sledeći način, sa 86% u 2008. godini, na 84% u 2009. i 85% u 2010. godini, dok se zbir ocena dovoljan i nedovoljan kretao od 14% u 2008. godini, na 16% u 2009. godini, i 15% u 2010. godini. Grafičko kretanje ocena u sve tri godine možete videti na sledećem grafiku, gde je svaka ocena obeležena drugom bojom:

Još jednom vam se zahvaljujemo na učešću u anketama! Mnogo nam znači vaše mišljenje koje nam daje signale šta radimo dobro, a šta treba dalje unapređivati!

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien