SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽAN I TREĆI SASTANAK U MINIST. POLJOPRIVREDE OKO PRAVILNIKA O EVIDENCIJI I OBELEŽAVANJU KOŠNICADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.355

Danas je u Upravi za veterinu održan sastanak sa direktorom Uprave za veterinu povodom zahteva SPOS-a za izmenu Pravilnika o obeležavanju i evidenciji pčelinjaka. Pored direktora Uprave gospodina Zorana Mićovića, sastanku su prisustvovali i gospodin Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, kao i gospodin Petrović iz Uprave za veterinu.

Pregovarački tim SPOS-a činili su predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović, zamenik predsednika SPOS-a Milutin Petrović, predsednik SPOV-a Nedeljko Stevanović i predstavnik Izvršnog odbora SPOS-a i njegov član Goran Pešić.

Nakon detaljne argumentacije SPOS-a (OVDE, već dostavljena Ministarstvu 22. jula 2009) i duže iscrpne diskusije sa već poznatim konkretnim predlozima SPOS-a za rešavanje nastalog problema, krenulo se u direktne pregovore. Postignut je delimični kompromis.

Naime, direktor Uprave za veterinu i njegovi saradnici prihvatili su argumentaciju SPOS-a po pitanju problema koji bi nastao ako bi Pravilnik ostao takav kakav jeste, a pčelari morali da prijavljuju svaku promenu broja košnica u roku od 15 dana, uz obavezan izlazak ovlašćenog obeleživača na teren kako bi se uverio u tačnost izjave pčelara. Pored tehničkih problema koji su po nama skoro nerešivi i nesvrsishodnosti takvog postupka, to bi predstavljalo znatan finansijski izdatak za pčelare i neverovatno veliko fizičko opterećenje i gubljenje mnogo vremena usred sezone. Tako će Pravilnik biti povučen i u naredne najviše četiri nedelje u tom delu biti izmenjen, te će pčelari prijavljivati promene broja košnica samo dva puta godišnje i to u aprilu i oktobru. Po ovom pitanju, najlepše se zahvaljujemo direktoru Uprave i njegovim saradnicima na razumevanju.

Ali, po drugom pitanju, obavezi obeležavanja svake košnice brojem, ostali su čvrsti u njihovom stavu da se to jednostavno mora uvesti, zbog zahteva koje EU postavlja pred Srbiju, kao i zbog odredbe Zakona o stočarstvu koja nalaže obeležavanje domaćih životinja, a i pčele su, u smislu zakona, svrstane u domaće životinje. Naše navođenje Slovenije kao primer države koja je 2004. ušla u EU i to joj nije traženo, nije prihvaćeno jer nam je rečeno da tada EU to nije tražila, kao što nije tražila ni za konje, a danas traži kompletno praćenje proizvodnje, pa i u pčelarstvu. Svi naši napori i argumenti da objasnimo nepraktičnost i nesprovodljivost tog dela Pravilnika nisu urodili plodom. Rečeno nam je da to tako mora da ostane. Obećali su da će nam detaljnu argumentaciju proslediti pismeno, što ćemo objaviti, kako bi se sa njom upoznali svi pčelari.

Mi smo se izjasnili, na osnovu ovlašćenja dobijenih od Izvršnog odbora, da ne možemo prihvatiti takvo rešenje, ali da ga primamo k znanju. Takođe nam je rečeno da je ovaj Pravilnik definitivan preduslov za donošenje Uredbe o subvencijama po košnici, i da bez primene ovakvog pravilnika, suma određena za subvencije ne bi bila iskorišćena.

Izvršni odbor SPOS-a razmotriće rezultat ovih pregovora već na prvom svom sastanku za desetak dana.

Žao nam je što nas u Upravi za veterinu nisu do kraja razumeli. Znamo da će obeležavanje svake košnice dovesti do znatnih problema na terenu i pčelarima i obeleživačima. Ipak, zahvaljujemo se na razumevanju po pitanju prijavljivanja promene broja košnica. Ostaje nam da žalimo što stalni kontakt sa nadležnima nije postojao proteklih dvadesetak godina, te je izgubljena nit potpunijeg razumevanja za specifičnosti pčelarske proizvodnje od strane države, ali je sada definitivno pokazano da ta saradnja mora biti kontinuirana i da se više nikad ne sme da dogodi pomenuti prekid, ako želimo uspeh i napredak srpskog pčelarstva. Na nama, Savezu pčelarskih organizacija Srbije, je da stalno ukazujemo državi na probleme u pčelarstvu i da tražimo njihovo rešavanje. Nekada u tom procesu ima više, nekada manje uspeha, ali je kontinuitet u kontaktima ipak jedino rešenje za put u budućnost na korist i pčelara i države. To nije lako, ali je moguće. Dobri argumenti i upornost, kao i razumevanje druge strane, uvek su davali rezultate.

Na kraju sastanka, dogovoreno je još nešto jako važno, a to je da je direktor Uprave za veterinu dao konačnu saglasnost da krenemo u pregovore o promeni Pravilnika koji se odnosi na prostorije u pčelarskom domaćinstvu. Naime, na zahtev Evropske Unije, krenulo se sa primenom Pravilnika iz 1989. godine, a on ima veoma stroge kriterijume po pitanju prostorija u pčelarskom domaćinstvu, toliko stroge da se zahtevane prostorije ne mogu napraviti od temelja do krova bez dvadesetak hiljada evra. SPOS je još aprila 2008. godine poslao pismeni zahtev sa predlogom i obrazloženjem kako bi trebalo taj Pravilnik promeniti, a sada je data saglasnost da odmah možemo da počnemo sa aktivnostima na rešavanju pomenutog problema. Jer, pošto se počelo sa primenom Pravilnika, ušli smo u ćorsokak pošto veterinarski inspektori neće da uzimaju med na analizu od pčelara koji nemaju registrovane prostorije, te oni ne mogu da prodaju svoj med nikome, osim prijateljima i poznanicima na kućnom pragu. Jer, u Pravilniku je med tretiran kao mleko i slični proizvodi, iako je med skoro nemoguće zagaditi. Pravilnik zato mora biti ublažen za pčelare, inače će pčelarska proizvodnja biti potpuno blokirana. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien