SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ŠTA NAS NOVO ČEKA NA APIMONDIJIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.912

Naučni program predstojećeg Kongresa Apimondije već je poznat, te već znamo šta novo možemo da očekujemo.

Ukratko, to su sledeće najvažnije odabrane informacije: 

– Genetska baza agresivnosti pčela 

– Uticaj neposredne prirodne okoline pčela na razvoj pčelinjeg društva 

– Uticaj varoe i nozemoze na sposobnost učenja kod pčela 

– Gubici pčela u Kini 

– Deskriptivna epidemiološka studija pčelinjeg društva 

– Mreža za monitoring nestajanja pčelinjih zajednica u Italiji 

– Gubici pčela na srednjem istoku 

– CCD u Brazilu 

– Studija slučaja o uginućima pčela u Francuskoj tokom zime 2005-2006. 

– Uticaj pesticida primenjenih na kukuruzu u Kvebeku (Kanada) na pčele 

– Preživljavanje pčela tokom zime zavisno od vremena početka tretmana protiv varoe 

– Stradanje pčela u Španiji u profesionalnim pčelinjacima usled prisustva Nosema ceranae 

– Gubici pčela u Izraelu sa aspekta povezanosti virusnih infekcija sa gubicima 

– Smanjenje oprašivanja pčelama u Evropi 

– Procenjivanje snage pčelinjih društava korišćenjem digitalne fotografije 

– Remećenje socijalne komunikacije pčela pomoću alkohola 

– Analiza pesticida u medu u Nemačkoj 

– Gasna hromatografija za detekciju mešavina voska i parafina 

– Najvažniji elementi dobre pčelarske prakse 

– Strategija nove biološke bezbednosti za seleće pčelare 

– Napredne tehnike pčelarenja za podizanje prinosa meda u Grčkoj 

– Pčelinji otrov regeneriše oštećenje nerava 

– Antizapaljenski i imunski efekat polena 

– Probiotski efekat mlečnokiselinskih bakterija iz svežeg polena 

– Belančevine matičnog mleča kao nova klasa fiziološki aktivnih proteina 

– Lajmska bolest i apiterapija 

– Efekat krizina (chrysin) iz meda na ćelije melanoma 

– Povećanje antioksidativne aktivnosti ljudske pljuvačke in vitro i in vivo usled terapije propolisom 

– Polen u zaštiti jetre 

– 10.000 godina u izolaciji: pustinjske pčele Al Kufrah-a 

– Efekti klimatskih promena na evropske polinatore 

– Ispitivanje polena pomaže u proučavanju klimatskih promena 

– Kako klimatske promene utiču na zdravlje pčela 

– Nestajanje pčela kao globalni problem 

– Ocena gubitaka pčela kod profesionalnih pčelara u Francuskoj tokom zime 2007/2008 

– Uticaj virusa deformisanih krila na zdravstveno stanje matica 

– Efekti imidakloprida i amitraza na mlade pčele 

– Kontaminacija polena imidaklopridom kod biljaka čije se seme tretira ovim insekticidom 

– Bolesti i teški metali u pčelama u Holandiji, rezultati nacionalnog monitoringa iz juna 2008 

– Borba protiv alkoholizma uz pomoć pčelinjeg otrova 

– Efikasnost lečenja rana oblogama od meda u kliničkoj studiji 

– Apifito terapija kod demijelinizacije, analiza rezultata na uzorku od 33 pacijenta 

– Tretman multiple skleroze 

– Zajedničko delovanje konzumiranja pčelinjih proizvoda, lekovitih biljaka i sitnog voća na unapređenje imunskog sistema 

– Klinička iskustva Japana u primeni apiterapije kod bolesnika sa kancerom 

– Tretman psorijaze api-refleksoterapijom i pčelinjim proizvodima 

– Matični mleč i propolis sprečavaju razvoj insulinske rezistencije kod dijabetesa tipa 2 na životinjskom modelu 

– Gajenje pčela bez nozemoze u Danskoj 

– Odgajanje matica u različitim uslovima 

– Deset godina pčelarenja sa višematičnim zajednicama u Kini 

– Osobine i higijensko ponašanje pčela kranjske rase u Srbiji 

– Od nektara do meda: Studija utvrđivanja promena parametara kvaliteta meda tokom njegovog zrenja 

– Eksperiment kontrole Nosema ceranae u Grčkoj 

– Epidemiologija Nosema ceranae u Francuskoj 

– Da li studija uticaja kašmirskog virusa i varoe na pčele može pomoći razumevanju CCD-a 

– Nova mlečno-kiselinska bakterija inhibira razvoj uzročnika američke truleži u larvi pčele 

– Efekti subletalnih doza dva akaricida na biološke karakteristike pčela 

… … … … 

 

Stiče se utisak, pregledom svih radova za usmene prezentacije i za postere (posteri ovde nisu navedeni, mada ima dosta interesantnih), da je organizator, za razliku od prethodna dva kongresa, napravio mnogo rigorozniji izbor radova, što će podići kvalitet kongresa, evidentno je već na prvi pogled. 

Nadamo se da će ovaj kongres ostati zapamćen po visokom kvalitetu radova. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE