SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA PODRŠKU PČELARSKIM MANIFESTACIJAMA U 2010. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.747

Izvršni odbor SPOS-a raspisao je i ove godine konkurs za podršku pčelarskim manifestacijama u 2010. godini. 

Ovakav potez nametnuo se kao potreba za podizanjem nivoa i kvaliteta pčelarskih manifestacija, s obzirom na sistematske marketinške aktivnosti SPOS-a koje su u toku. Kao što već znate, od 1. januara 2009. godine SPOS ne dozvoljava stavljanje njegovog imena kao organizatora ili suorganizatora neke izložbe, ako aktivno ne učestvuje u njoj i ima uvid u sva događanja. Kad kažemo kontrola, mislimo prvenstveno na kontrolu kvaliteta ponuđenih proizvoda. Samo na takvim izložbama biće dozvoljena upotreba promotivnog materijala SPOS-a, jer moramo stvarati i čuvati imidž naše organizacije i obraz našeg zanimanja. 

KONKURS ZA PODRŠKU PČELARSKIM MANIFESTACIJAMA U 2010. GODINI

U cilju podizanja kvaliteta i sadržaja pčelarskih manifestacija, SPOS će učestvovati u organizovanju najznačajnijih pčelarskih manifestacija u 2010. godini. 
Pored protokolarnog, SPOS bi pružao i logističku, kadrovsku i medijsku podršku i finansijsku pomoć. Finansijsku pomoć dobiće samo jedna manifestacija za koju Izvršni odbor proceni da je od izuzetnog značaja, ali da još nije dostigla zadovoljavajući promotivni i organizacioni nivo, i to isključivo namenski. Finansijska pomoć ostalim manifestacijama ogledaće se isključivo u dodeljivanju određene količine besplatnog promotivnog materijala, uz obezbeđenje medijske podrške.  
Pozivamo društva i udruženja članove SPOS-a, da IO SPOS-a prijave pčelarske manifestacije u kojima bi SPOS učestvovao kao suorganizator. Uz prijavu treba dostaviti kompletan program manifestacije, koji obavezno mora da sadrži: naziv manifestacije, datum i mesto održavanja, osnovni i prateći sadržaji, očekivani broj izlagača, očekivani broj posetilaca, druge izvore finansiranja osim sopstvenih, sopstvene izvore finansiranja i kompletan finansijski plan. Ako društvo/udruženje pčelara u međuvremenu (nakon konkurisanja) obezbedi dodatne izvore finansiranja, dužno je da ih prijavi SPOS-u. U prijavi treba naznačiti i karakter željenog učešća SPOS-a. Rok za dostavljanje prijava isključivo preporučenom poštom je 31. avgust 2009. godine. Kada prijavu pošaljete poštom, obavezno o tome obavestite telefonom sekretara SPOS-a (011-2458-640, 060-444-01-21). U suprotnom, SPOS ne može da prihvati bilo kakvu posledicu neisporučivanja vaše pošiljke od strane pošte SPOS-u. 
O izboru manifestacije organizator će biti blagovremeno obavešten, najkasnije do kraja oktobra 2009. godine. SPOS zadržava diskreciono pravo da odabere manifestacije prema svojim trenutnim prioritetima, bez prava na žalbu. SPOS će stati samo iza izabranih izložbi, i one će se naći u godišnjem programu manifestacija. Program manifestacija biće objavljen u časopisu Pčelar, na sajtu SPOS-a i dostavljen turističkim organizacijama Srbije. SPOS će preuzeti na sebe medijsku najavu odabranih manifestacija. Pomoći će i kod eventualnog konkurisanja kod ministarstava i organizacija u čijoj je to nadležnosti.
Oni koji konkurišu moraju da dostave i izjavu da će se starati da se na manifestaciji ne prodaju pčelinji proizvodi koji ne odgovaraju Pravilniku i da neće zabranjivati prodaju bilo koje vrste pčelinjih proizvoda. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien