SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZAŠAO MARTOVSKI BROJ ČASOPISA „SLOVENSKI ČEBELAR“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.321

Izašao je iz štampe martovski broj časopisa "Slovenski čebelar".

 

 

dr. Peter Kozmus

IZ ZNANOSTI IN PRAKSE

dr. Peter Kozmus: Osnovna odbira v Rejskem programu za kranjsko čebelo 2011–2015

Vlado Auguštin: Kako kontrolirati in zmanjševati razvoj varoj?

Boštjan Noč in Andreja Kandolf: Pojav predelane sladkorne raztopine v medu – kaj storiti, da se to ne zgodi?

Tanja Magdič in Andreja Kandolf: Kaj pravi zakonodaja o prodaji čebeljih pridelkov in čebeljih izdelkov?

Franc Šivic: Novice iz sveta

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

dr. Stanko Kapun: Priprava čebel na prvo pašo

Jože Cemič: Terensko svetovanje čebelarjem v Posavju

SONARAVNO ČEBELARJENJE

Aleksander Mikuš: Ekološko čebelarstvo – sredstva in smernice

DELO ČEBELARJA PO MESECIH

Miha Štular: Čebelarjeva opravila v marcu

VETERINARSKI NASVETI

Martina Škof, dr. vet. med.: Veterinarski nasveti za marec

ČEBELJE PAŠE

Jure Justinek: Prve spomladanske medovite rastline in njihov pomen za čebele

ZGODOVINA ČEBELARSTVA

Franc Šivic: Ustanovitev Kranjskega društva za umno čebelarstvo leta 1873

DOGODKI IN OBVESTILA

OBVESTILA ČZS

MALI OGLASI

OSMRTNICE

IZ VSEBINE

DR. PETER KOZMUS: OSNOVNA ODBIRA V REJSKEM PROGRAMU ZA KRANJSKO ČEBELO 2011–2015

V zadnjih dneh leta 2010 so člani Sveta za živinorejo pri MKGP potrdili Rejski program za kranjsko čebelo za obdobje od leta 2011–2015 (RP), ki ga je kot Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo (PRO) vložila ČZS. V zadnjih mesecih smo ustvarjalci programa vlagali veliko energije v njegovo dopolnitev, zato smo zdaj še toliko bolj zadovoljni, da je program potrjen. V izvajanje nalog iz RP so že vključeni vzrejevalci matic in nekateri čebelarji, cilj PRO in Kmetijskega inštituta Slovenije kot Druge priznane rejske organizacija (DPO) pa je, da se v izvajanje rejskega programa vključi tudi čim več čebelarjev …

VLADO AUGUŠTIN: KAKO KONTROLIRATI IN ZMANJŠEVATI RAZVOJ VAROJ?

S stalnimi ukrepi proti varojam lahko preprečimo invazijo varoj in ohranimo čebelje družine v polni moči. Ti ukrepi so:

• večkratno izrezovanje trotovine,

• redna izdelava narejencev in izvajanje drugih apitehničnih ukrepov,

• natančno preverjanje napadenosti z varojami,

• poletno zatiranje varoj,

• jesenska kontrola in zatiranje varoj,

• končno zimsko zatiranje.

BOŠTJAN NOČ IN ANDREJA KANDOLF: POJAV PREDELANE SLADKORNE RAZTOPINE V MEDU – KAJ STORITI, DA SE TO NE ZGODI?

V zadnjem času vse prevečkrat slišimo o »ponaredkih medu«. Kadar govorimo o ponaredkih medu, imamo v mislih med, v katerem so z analizo ugotovili predelano sladkorno raztopino v medu. Navzočnost le te v medu je po večini posledica tehnološke napake, lahko pa tudi načrtnega krmljenja čebel za povečanje pridelka. Da bi v Sloveniji kdo v »laboratoriju « proizvajal med, pa skoraj ni verjetno, kajneda?

TANJA MAGDIČ IN ANDREJA KANDOLF: KAJ PRAVI ZAKONODAJA O PRODAJI ČEBELJIH PRIDELKOV IN ČEBELJIH IZDELKOV?

Pridelovalci lahko svoje čebelje PRIDELKE prodajajo brez posebnih omejitev, kljub temu pa morajo izpolnjevati v nadaljevanju navedene zakonske pogoje …

FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA

Nemčija – Ko so se pred nekaj več kot 33 leti v Nemčiji pojavile prve varoje, je skrb za varstvo čebel na državni ravni prevzel mladi znanstvenik dr. Wolfgang Ritter, ki je dandanes v čebelarskem svetu znan po tem, da že vrsto let vodi komisijo za zdravje čebel pri Apimondii. Letos bo sklenil svojo znanstveno kariero in se upokojil …

ZDA – Zdaj že znameniti WikiLeaks, ki je na svetovnem spletu najprej javno razgalil dvoličnost ameriških diplomatov in pozneje posegel še na druga področja človekove dejavnosti, je našel nekaj dobrih kosti za glodanje tudi na področjih okolja, kmetijstva in čebelarstva. Tako je nedavno objavil dokument o zaupnem sporazumu med Ameriško agencijo za okolje (EPA) in agrokemičnim velikanom Bayer, ki je v deželi onkraj Velike luže omogočil široko uporabo zloglasnega neonikotinoida klotianidina za obdelavo semenske koruze …

Avstrija – Čebelarka Rosi Fellner iz Breitenbacha na Tirolskem je lani na državnem natečaju v kategoriji Narava in okolje s svojim projektom »Svet čebel« premagala vse tekmece in si tako pridobila laskavi naslov »kmetica leta«. Priznanje ji je podelil kmetijski minister Niki Berlakovich …

DR. STANKO KAPUN: PRIPRAVA ČEBEL NA PRVO PAŠO

Uspeh prezimitve čebeljih družin ocenjujemo po 10. marcu. V subpanonskem podnebnem območju se zima po tem datumu navadno že poslovi, to pa še ne pomeni, da nas marca, včasih pa tudi še aprila ne bodo več presenetili vdori hladnega zraka s kratkotrajnimi snežnimi plohami. Pravilo starih čebelarjev je bilo, da so prvič pogledali v panje po jožefovem, to je po 19. marcu. Mogoče lahko zdaj ta datum zaradi podnebnih sprememb preložimo za teden dni prej, vendar naj to ne bo pravilo …

JOŽE CEMIČ: TERENSKO SVETOVANJE ČEBELARJEM V POSAVJU

Menda bo kar držalo, da je čebelarstvo svojevrstna strast. To spoznavam po približno desetih letih čebelarjenja, k čemur me je nagovoril brat, ki je ljubiteljsko čebelarstvo prevzel po očetu in mi pripeljal prvi roj. Od tedaj je ukvarjanje s čebelarstvom zame svojevrsten izziv …

ALEKSANDER MIKUŠ: EKOLOŠKO ČEBELARSTVO – SREDSTVA IN SMERNICE

Inštitut za ekološko kmetijstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na Univerzi v Mariboru je izdal publikacijo »Smernice in sredstva za ekološko kmetijstvo«. Delo je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi na področju ekološkega kmetijstva, predvsem pa tistim kmetom, ki so se odločili za ekološko pridelavo, saj so v njej zbrana vsa sredstva, ki so primerna za tovrstno kmetijstvo …

MIHA ŠTULAR: ČEBELARJEVA OPRAVILA V MARCU

V zadnjih letih so številni mediji polni ugibanj in namigovanj o občutnih podnebnih spremembah, ki bodo v prihodnosti naravo in z njo vsa živa bitja postavile v nezavidljiv položaj. Njihove trditve v svojih študijah potrjujejo klimatologi svetovnega slovesa, mnenja preostalih pa so različna. Nekateri razlagajo, da gre za povsem običajna periodična ponavljanja v daljšem časovnem obdobju, drugi pa svarijo pred skorajšnjim koncem zaradi pretiranega človeškega pohlepa. Kakor koli, sam sem bil nemalo presenečen, ko so se temperature v začetku februarja v nekaj dneh z –8 °C zvišale na +12 °C, torej je bila temperaturna razlika kar 20 °C, to pa je vsaj po mojem res nedopusten pojav, saj vsaka taka sprememba v naravi ne ostane brez posledic …

MARTINA ŠKOF, DR. VET. MED.: VETERINARSKI NASVETI ZA MAREC

V primerno toplih in brezvetrnih spomladanskih dneh boste pri vaših čebeljih družinah lahko opravili kontrolne preglede ter hkrati očistili podnice, preverili zaloge hrane in navzočnost zalege. Ta mesec še lahko zberete čebelje mrtvice in jih oddate v pregled na nosemo in pršico …

JURE JUSTINEK: PRVE SPOMLADANSKE MEDOVITE RASTLINE IN NJIHOV POMEN ZA ČEBELE

Pomad je čas, ko narava znova oživi. Čeprav se meteorološka pomlad začne šele 21. marca, lahko narava znake novega življenja pokaže že dosti prej. Odvisno od lege, podnebja in nadmorske višine se najzgodnejše rastline začnejo prebujati že konec januarja, vsekakor pa februarja. Vzporedno z razvojem rastlin v naravi se razvijajo tudi čebele …

FRANC ŠIVIC: USTANOVITEV KRANJSKEGA DRUŠTVA ZA UMNO ČEBELARSTVO LETA 1873

V sredini druge polovice 19. stoletja je dozorel čas, da so po vzoru čebelarskih društev, ki so nastajala v drugih avstrijskih deželah, tudi na Kranjskem ustanovili podobno čebelarsko organizacijo, katere cilj je bil izboljšati tedanje stanje in se enakopravno vključiti v sodobne tokove na področju čebelarstva. Zamisel o tem se je brez dvoma porodila v glavi barona Emila Rothschütza, posestnika iz Podsmreke pri Višnji Gori, enega izmed takrat najbolj izobraženih in vsestransko dejavnih čebelarjev pri nas, za idejo pa je navdušil še nekaj svojih somišljenikov, predvsem župnika Jožefa Jeriča iz Dobovca pod Kumom ter frančiškanskega patra Salvatorja Pintarja iz Ljubljane …

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien