SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZAVRŠEN FEBRUARSKI BROJ ČASOPISA „SLOVENSKI ČEBELAR“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.689

Završen je februarski broj časopisa "Slovenski čebelar", čiji sadržaj možete ovde pročitati.

 

IZ VSEBINE
KAZALO

UVODNIK

Anton Tomec

IZ ZNANOSTI IN PRAKSE

Vlado Auguštin: Kumafos – kako se ga znebiti?

Andreja Kandolf in Nataša Lilek: Kakovost in varnost slovenskega medu v interni kontroli za leto 2010

Milan Meglič: Sheme kakovosti v Republiki Sloveniji in EU

Marko Borko: Evropski parlament o razmerah v čebelarstvu

Mojca Korošec: Mednarodno ocenjevanje ekološkega medu BiolMiel 2010

Franc Šivic: Novice iz sveta

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Janko Goričan: Delovanje koroških terenskih svetovalcev

DELO ČEBELARJA PO MESECIH

Miha Štular: Čebelarjeva opravila v februarju

VETERINARSKI NASVETI

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.: Veterinarski nasvet

ZGODOVINA ČEBELARSTVA

Janez Gregori: Čebelarji družine Rothschütz

Marjan Papež: Franc Francis Jager – duhovnik in priznani čebelarski strokovnjak v ZDA v prvi polovici 20. stoletja

OBLETNICE

DOGODKI IN OBVESTILA

OBVESTILA ČZS

MALI OGLASI

OSMRTNICE

IZ VSEBINE

VLADO AUGUŠTIN: KUMAFOS – KAKO SE GA ZNEBITI?

Največja težava je v tem, da lahko sredstva za zatiranje varoj ob nepravilni uporabi puščajo nevarne ostanke v medu in drugih čebeljih pridelkih. Glede ostankov v čebeljih pridelkih je še posebej nevarna kemična snov kumafos, ki je sestavina sredstva s trgovskim imenom CheckMite. Prav ta snov je bila na podlagi operativnega programa zatiranja varoze čebel leta 2010 uporabljena kot učinkovina v sredstvu za zatiranje varoj. CheckMite so plastični trakovi, ki vsebujejo 10 % aktivne sestavine kumafos. Gre za izjemno učinkovito sredstvo, ki ga uporabljajo tudi za uničevanje malega panjskega hrošča Aethina tumida. Glede na to, da CheckMite uničuje tega škodljivca, ki je približno petkrat večji od varoje, je učinkovitost pri varojah več kot pričakovana …

ANDREJA KANDOLF IN NATAŠA LILEK: KAKOVOST IN VARNOST SLOVENSKEGA MEDU V INTERNI KONTROLI ZA LETO 2010

Čebelarji imamo že od leta 2005 možnost, da v okviru interne kontrole medu, ki poteka v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS, med oddamo v analizo. V teh letih je bilo v interno kontrolo vključenih več kot 600 vzorcev medu. Izvajali smo analize, ki jih zahteva Pravilnik o medu (Ur. l. RS, št. 31/04, št. 89/04), to pa so: vsebnost vode, vsebnost hidroksimetilfurfurala (HMF), vsebnost prostih kislin, vsebnost netopnih snovi in vsebnost sladkorjev, pa tudi vrednost električne prevodnosti in aktivnost diastaznega števila. Določali smo še vrsto medu ter vsebnost ostankov sredstev za zatiranje varoj v medu. Analize, ki jih določa Pravilnik o medu, smo izvajali v našem laboratoriju, kjer smo ob pomoči strokovnjakov z Biotehniške fakultete določali tudi vrsto medu, vsebnost ostankov v medu pa so analizirali različni izvajalci, v zadnjih letih Kmetijski inštitut Slovenije. Lani smo določali vsebnost razpadnih produktov amitraza, in sicer zato, ker so čebelarji leta 2009 za zatiranje varoj po večini uporabljali Apivar, katerega aktivna učinkovina je amitraz …

MILAN MEGLIČ: SHEME KAKOVOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EU

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) se je za usmeritev v kakovost odločila leta 1999 z vzpostavitvijo Kolektivne blagovne znamke (KBZ) »Slovenski med kontrolirane kakovosti«, saj si je s tem predpisala višje kakovostne zahteve, kot jih je določal Pravilnik o medu. Zunanja kazalnika nadstandardnih zahtev sta bila npr. manj vode v medu in nižja vrednost HMF. Slovenski čebelarji so brez dvoma zmožni zagotavljati nadstandard, to pa dokazujejo že od vsega začetka delovanja sistema KBZ. Nosilni steber KBZ so bile (in so še vedno) Smernice dobre čebelarske prakse, ki so čebelarje usmerjale v izboljševanje proizvodnega procesa in v ohranjanje kakovosti medu. Pri uvajanju DČP v prakso so čebelarjem pomagali izšolani pregledniki za med …

MARKO BORKO: EVROPSKI PARLAMENT O RAZMERAH V ČEBELARSTVU

Poslanke in poslanci evropskega parlamenta so na plenarnem zasedanju 25. novembra 2010 v Strasbourgu med drugim sprejeli tudi predlog resolucije o razmerah na področju čebelarstva. »Kar koli dobrega bomo storili za čebele, bomo storili za človeka,« je povedal evropski poslanec Lojze Peterle …

MOJCA KOROŠEC: MEDNARODNO OCENJEVANJE EKOLOŠKEGA MEDU BIOLMIEL 2010

V mestu Katanija na Siciliji je od 5. do 8. decembra 2010 potekalo 3. mednarodno ocenjevanje ekološko pridelanega medu BiolMiel. Na prireditev, ki jo pripravlja italijanski certifikacijski in kontrolni organ ICEA, je prispelo 154 vzorcev medu, od tega 43 iz tujine – iz Avstrije, s Cipra, iz Grčije, Hrvaške, Nemčije, Španije, Turčije, Združenih arabskih emiratov in tudi pet iz Slovenije …

FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA

ZDA – Čeprav je rotenon insekticid rastlinskega izvora in zelo učinkovit v boju proti varojam, hkrati pa tudi hitro razgradljiv, ni dobil uradnega dovoljenja za uporabo v čebelarstvu. Eden izmed vzrokov za nezaupanje je bil med drugim sum, da so za Parkinsonovo boleznijo zbolevali ameriški ribiči, ki so z rotenonom uničevali ekonomsko nezanimive vodne živali v velikih jezerih …

FRANCIJA – Američan John Kefuss že več deset let čebelari in vzreja matice v okolici Toulousa na jugu Francije. Od leta 1984 do 1991 so raziskovalci pri njegovih čebelah testirali različna sredstva proti varozi. Tako je dobro spoznal vse prednosti in pomanjkljivosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje te zajedavske bolezni. Leta 1999 pa se je odločil, da svojih čebel ne bo več zdravil, temveč jih bo prepustil njihovi usodi po geslu »Pusti živeti ali umreti« …

NOVA ZELANDIJA – Čebelarji te države opozarjajo, da je na svetovnem trgu prodanega več medu manuke, kakor ga pridelajo sami. Zaradi tega upravičeno domnevajo, da ga nekateri trgovci mešajo s kakšnim drugim podobnim medom in si tako ustvarjajo velike dobičke, saj je znano, da dosega med manuke vrtoglave cene …

JANKO GORIČAN: DELOVANJE KOROŠKIH TERENSKIH SVETOVALCEV

Na območju Koroške deluje pet terenskih svetovalcev: Franc Tretjak, Janko Goričan, Vladimir Linasi, Pavel Praper in Maks Proje. Sam čebelarim z nekaj več kot 40 čebeljimi družinami. Čebelarim v različnih čebelarskih sistemih, to pa mi zelo koristi pri terenskem delu. Terenski svetovalci smo pri naših čebelarjih kar dobro sprejeti, saj se število svetovanj iz leta v leto povečuje …

MIHA ŠTULAR: ČEBELARJEVA OPRAVILA V FEBRUARJU

Pri čebelarjenju je zelo pomembno, da ves čas dosledno upoštevamo in izvajamo higienske ukrepe, torej, da redno razkužujemo opremo, oblačila in druge pripomočke, ki jih uporabljamo pri delu s čebelami. Za ta namen lahko uporabljamo obžiganje s plamenom, kuhanje pri temperaturi več kot 80 °C, pogosto pa za ta namen uporabljamo tudi kalijev in natrijev lug ali razkužilo Ecocid S. Predvsem čebelarjem začetnikom, ki nameravajo čebelariti v rabljenih panjih, toplo priporočam, da notranjost panjev pred prvo naselitvijo čebel natančno obžgejo s plamenom ali razlužijo …

ANITA VRANIČAR NOVAK, DR. VET. MED.: VETERINARSKI NASVET

– Do 1. februarja 2011 ste morali območnemu veterinarju poslati izpolnjen obrazec o uporabi zdravil in odpadu varoj (priloga 6 – list, ki je pripet v čebelarskem dnevniku).

– Ob odmrtju čebeljih družin pokličite veterinarja, da ugotovi vzrok smrti čebeljih družin.

– Ob toplejših izletnih dnevih preverite zaloge hrane v panjih!

JANEZ GREGORI: ČEBELARJI DRUŽINE ROTHSCHÜTZ

Za napredek čebelarstva na Kranjskem v 19. in na prelomu v 20. stoletje ima brez dvoma največ zaslug družina Rothschütz (tudi Roschütz), katere delovanje je najbolj povezano s Podsmreko pri Višnji Gori. Največja zasluga članov te družine je, da so z vsestransko popularizacijo kranjske čebele v številnih strokovnih člankih in knjigah pripravili solidne temelje, na podlagi katerih je bila naša čebela prepoznana kot samostojna rasa ali podvrsta medonosne čebele z znanstvenim imenom Apis mellifera carnica – posledica tega pa je njena tipska lokaliteta na ozemlju zdajšnje Slovenije. Poleg tega so »utrdili« tudi njeno domače ime – kranjska čebela …

MARJAN PAPEŽ: FRANC FRANCIS JAGER – DUHOVNIK IN PRIZNANI ČEBELARSKI STROKOVNJAK V ZDA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA

Oče Franc Jager sodi med pomembnejše slovenske čebelarske avtoritete, kljub temu pa o njem še vedno ne vemo dovolj. Zgodaj, še ne osemnajstleten, je moral po svetu. Konec 19. stoletja je odšel iz Slovenije v Združene države Amerike, v zvezno državo Minnesota in tam postal duhovnik. (Minnesota je zvezna država ob Gornjem jezeru na meji s Kanado. Država s 5,3 milijona prebivalcev je približno desetkrat večja od Slovenije.) Franc Jager je v novi domovini nadaljeval tudi družinsko čebelarsko tradicijo po dedu Martinu, ki je čebelaril v Goričah pod Nanosom. Franc Jager je tako izpopolnil svoje čebelarsko znanje, da ga je Svet državne univerze v Minneapolisu leta 1913 izvolil za prvega profesorja čebelarstva v Minnesoti …

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien