SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DOPIS NAČELNICE VETERINARSKE INSPEKCIJE SRBIJE SPOS-uDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.608

Kao što je i obećala, načelnica veterinarske inspekcije Srbije, gospođa Sanja Čelebićanin, dostavila nam je integralni tekst koji ukazuje pčelarima na njihove obaveze po trenutnim propisima Republike Srbije. To je dobra prilika da se pčelari Srbije još jednom, na jednom mestu, upoznaju sa tim propisima, da bi ih bolje upoznali, i shvatili zašto SPOS toliko insistira na njihovoj izmeni, zbog vrlo česte nesprovodljivosti, nelogičnosti ili neusklađenosti sa propisima EU.

Napominjemo još jednom da je najveći deo propisa koji nas blokiraju u radu veoma star, bar dvadesetak godina, neki i mnogo više, ali se do sada nisu primenjivali, a od sada moraju da se primenjuju. Zato je jedino rešenje njihova izmena i usklađivanje sa propisima EU. SPOS na tome insistira od aprila 2008. jer smo znali šta čeka pčelare vremenom i da će doći dan primene navedenih propisa, sa približavanjem EU, kada smo dostavili naše predloge za promenu svih spornih propisa. Do sada smo uspeli da promenimo Zakon o stočarstvu i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Učestvovali smo u izradi pet pravilnika, od kojih se kod Pravilnika o obeležavanju pčelinjaka i evidentiranju pčelinjih društava na žalost nismo složili sa Ministarstvom oko ključne stvari, a po pitanju preostala četiri pravilnika o kojima smo već pisali u Pčelaru, za sada je prihvaćeno preko 90% naših predloga rešenja, pregovori su u toku. Oko promene pravilnika koji reguliše prostorije u domaćinstvu tek smo se nedavno usaglasili da mora da se menja, kada je direktor Uprave za veterinu dao saglasnost za promenu, a sada je i načelnica veterinarske inspekcije pozvala SPOS da na partnerskoj osnovi učestvuje u njegovoj izmeni. Rekla nam je prilikom slanja ovog dopisa da će SPOS učestvovati u izradi podzakonskih akata vezanih za pčelarstvo, koji treba da se donesu na osnovu novog Zakona o bezbednosti hrane, kojima bi trebalo da rešimo i preostale naše probleme.

Zahvaljujemo se nadležnima na razumevanju, ali šaljemo i pismo ministru ovih dana kao izraz urgentnosti čitavog posla, jer je proces po nekim pitanjima do sada tekao neobično i nepotrebno sporo, što nanosi veliku štetu srpskom pčelarstvu.

Sledi dopis načelnice veterinarske inspekcije, gospođe Sanje Čelebićanin:

 

OBAVEZE PČELARA I PROIZVOĐAČA MEDA U LANCU BEZBEDNOSTI HRANE

U postupku usaglašavanja propisa i unapređenja uslova uzgoja i proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisalo je niz akata koji uređuju obaveze vlasnika i držaoca životinja, zatim uslove za objekte za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla.

1. Zakon o veterinarstvu («SL. GL. RS» Broj 91/05) u članu 84. da Ministar može da propiše obavezu obeležavanja i evidentiranja i drugih vrsta životinja što je bliže propisano Pravilnikom o obeležavanju pčelinjih društava i evidentiranja pčelinjaka («SL. GL. RS.» broj 41/09).

2. S tim u vezi obaveza svakog vlasnika i držaoca je da ovlašćenom obeleživaču – veterinarskoj stanici prijavi pčelinjak radi evidentiranja i obeležavanja pčelinjih društava.

3. Isti zakon je propisao u članu 51. Program mera zdravstvene zaštite životinja koji se donosi do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.

4. Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2009. god. bliže propisuje da se radi otkrivanja, praćenja i suzbijanja bolesti pčela obavezno evidentiraju sva gazdinstva na kojima se uzgajaju pčele.

5. U promet mogu da se stave samo zdrave pčelinje zajednice, odnosno one koje potiču sa registrovanih gazdinstava i kod kojih su sprovedene predviđene mere.

6. Obaveza vlasnika je da prilikom otvaranja pčelinjih zajednica u proleće obaveste veterinarsku stanicu koja sprovodi poslove po Programu mera zdravstvene zaštite kako bi zimske gubitke uginulih pčela dostavili pod nadzorom veterinarske inspekcije nadležnom naučnom ili specijalističkom institutu.

7. Objekti u kojima se vrši proizvodnja meda moraju da se registruju u skladu sa članom 72. Zakona o veterinarstvu, a bliže uslove propisuje Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog porekla («SL. List SFRJ» broj 53/89) .

8. Objekti za preradu i skladištenje meda prema vrsti proizvodnje i načinu rada moraju imati prostorije za:

            – prijem meda, prihvatanje i sanitaciju ambalaže,

            – preradu, punjenje, pakovanje i skladištenje proizvoda,

            – nejestive proizvode i konfiskat, odnosno zatvorene posude,

            – veterinarsku inspekciju,

            – garderobe i sanitarnu prostoriju

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija moraju odgovarati vrsti i obimu proizvodnje.

8. Objekti prostorije u domaćinstvu:

            – objekti prostorije u domaćinstvu ne mogu biti u sklopu sa stambenim prostorijama, a ulaz u radne prostorije objekta ne mogu biti kroz dvorište domaćinstva

            – zavisno od vrste i obima proizvodnje moraju imati zidove i podove izgrađene od vodootpornog materijala, glatkih površina koji se lako higijenski održavaju;

            – vrata i prozore zaštićene od ulaska insekata i glodara;

            – osvetljenje, koje u prostoriji obezbeđuje difuznu i ujednačenu svetlost odgovarajuće jačine;

            – opremu od materijala koji ne utiču štetno na proizvode, koja odgovara tehnologiji proizvodnje i načinu rada i koja se može lako čistiti, perati i sanitirati;

            – uređaj za hlađenje, koji omogućava skladištenje sirovina ili proizvoda na temperaturi do + 10 C;

            – posebno uređen sanitarni čvor (kupatilo i toalet) i ormar za radnu odeću i obuću;

            – higijenski ispravnu vodu i toplu vodu, uređaj za pranje ruku i opremu za pranje i sanitaciju posuda i pribora;

            – neposredan odvod otpadnih voda iz opreme i sa podnih površina i uslove za prihvatanje otpadnih voda (direktno u kanalizaciju ili septičku jamu).

            – posude (kontejnere) ili posebno zaštićena mesta za đubrište i otpatke.

9. U prometu životinje mora da prati Uverenje o zdravstvenom stanju koje za pčelinje zajednice važi tri meseca od dana izdavanja odnosno od dana produženja njegovog važenja, produžiti se može jednu godinu od dana izdavanja.

10. Utovar, pretovar i istovar pošiljke životinja i hrane za životinje koja se otprema prevoznim sredstvom van epizootiološke jedinice, podleže obaveznom veterinarsko-sanitarnom pregledu i izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke.

11. Zakon o bezbednosti hrane («SL. GL. RS.» broj 41/09) u članu 31. propisuje odgovornost subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje i to da u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa obezbede da hrana ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima kao i da dokažu ispunjenost tih uslova. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien