SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SAOPŠTENJE TIMOMEDA POVODOM NEISPRAVNOG MEDA OVE FIRME NAĐENOG U SLOVENIJIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.429

SPOS je danas primio saopštenje za javnost firme Timomed povodom neispravnog meda ove firme nađenog u Sloveniji, koje objavljujemo u celosti i bez komentara.

 

Saopštenje „Timomeda“ povodom teksta objavljenom u časopisu Pčelar u novembru 2010. godine o neispravnom medu firme „Timomed“ nađenom u Sloveniji

„Timomed“ je firma sa dugom tradicijom kvaliteta i dugogodišnji nosilac šampionskih pehara kvaliteta na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Jedan od osnovnih ciljeva poslovanja naše firme je konstantno unapređivanje kvaliteta naših proizvoda. Pored proizvodnje meda, posedujemo i sopstveni pčelinjak koji je, kao rezultat dobrog rada i zalaganja naših stručnjaka, prerastao u Centar za selekciju i reprodukciju matica. Osnov za dobijanje kvalitetnog proizvoda je kvalitetna sirovina, odnosno med. Zbog toga „Timomed“, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda, već godinama organizuje stručna predavanja iz oblasti pčelarstva i tako vrši edukaciju pčelara sa ciljem dobijanja što kvalitetnije sirovine. Takođe, učestvujemo u naučnim istraživanjima kako bi što više doprineli razvoju kvalitetnog pčelarstva u Srbiji. 
    Kontrolu kvaliteta naših proizvoda vrši nekoliko akreditovanih laboratorija u Srbiji. Pored toga, naša intrena laboratorija vrši kontrolu kvaliteta u nekoliko faza proizvodnje. Takođe, aktivno radimo na unapređenju naše laboratorije zapošljavanjem stručnog kadra, uvođenjem novih metoda analiza, priznatih na tržištu Evropske unije, kupovinom savremene opreme i sl.
    Povodom situacije nastale sa medom izveženim u Sloveniju želimo da obavestimo javnost i to:

1.    Cvetni med trgovačke marke Mercator, proizveden od strane Timomeda, poslat u Sloveniju u junu 2010 godine, podvrgnut je analizi u Poljoprivrednom institutu u Sloveniji. Po dobijenim rezultatima med je odgovarao svim parametrima kvaliteta po Pravilnicima Srbije, Slovenije i EU (fizičko – hemijska analiza, polenska analiza i sl.). Ipak, zatražena je dodatna analiza na enzim β – fruktofuranozidazu, u stranoj laboratoriji, iako se taj enzim nigde ne pominje i nikada nije tražena navedena analiza. Nakon dobijanja pozitivnog rezultata i uvida u sve izvršene analize, što u Srbiji, što u Sloveniji, došli smo zaključka da se taj enzim mogao naći u medu naših pčelara samo prilikom prihrane pčela šećernim sirupom ili enzimskim pogačama, koje su u masovnoj proizvodnji u Srbiji, a razlog njihovog korišćenja je izuzetno loša godina za med (po svim ostalim analizama med je prirodan i prisustvo enzima ne može biti indikator falisifikovanja meda jer on poseduje odličan odnos šećera, polena i svih ostalih parametara). Taj med nije vraćen u Srbiju, nito smo mogli da dobijemo ni jednu teglu kako bi uradili super analizu,  čime bi bilo dokazano prisustvo datog enzima.

2.    Cvetni med trgovačke marke Mercator, proizvoden od strane Timomed – a, poslat u Sloveniju u septembru ove godine, povučen je iz prodaje i vraćen proizvođaču zbog toga što je nakon izvršene analize u Sloveniji ustanovljeno prisustvo rezidua sulfanomida.  
Med koji je poslat u Sloveniju bio je podvrgnut sledećim ispitivanjima:
Ispitivanje kvaliteta ulazne sirovine prilikom otkupa meda, kao i gotovog proizvoda vršile su akreditovane laboratorije u Srbiji – med je odgovarao svim parametrima kvaliteta našeg i Slovenačkog pravilnika za med, kao i parametrima propisanim Evropskom direktivom za med (s’ obzirom na to da Timomed ima implementiran HACCP sistem i sistem upravljanja bezbenošću hrane ISO 22000:2005, mogućnost kontaminacije proizvoda u proizvodnom pogonu Timomeda je svedena na minimum).

Na osnovu dobijenih analiza, veterinarski inspektor u Srbiji je odobrio izvoz meda, a veterinarski inspektor u Sloveniji odobrio uvoz istog.
Nije bilo razloga u sumnju o zdravstvenoj ispravnosti tog proizvoda. Nakon što je u Sloveniji izvršena analiza po monitoringu, ustanovljeno je prisustvo rezidua sulfanomida, a samim tim i da naše laboratorije ne zadovoljavaju kriterijume Evropske unije i da se analize moraju vršiti u inostranoj laboratoriji, akreditovanoj za EU, za svaki proizvod koji se plasira na tržištu Evropske unije.
Timomed je uradio sve analize po nalogu veterinarske inspekcije i ispoštovan je svaki njihov zahtev. Zbog nedovoljno preciznih rezultata naših laboratorija, desio se povraćaj meda koji za posledicu ima veliki finansijski gubitak, kao i izuzetno lošu reklamu, koju su na žalost neki pokušali da iskoriste sa ciljem da se što više ukalja naše ime i ime naših pčelara iz Srbije. Timomed mnogo ulaže u očuvanje tradicije i kvaliteta, kao i u samu kontrolu kvaliteta proizvoda i nikada ne bi rizikovao zdravlje potrošača plasiranjem nebezbednog proizvoda na tržište. To se obezbeđuje poštovanjem propisa i iscrpnim kontrolama. Odgovornost za tačnost rezultata trebaju snositi laboratorije, a ne naručioc ispitivanja. 
Med koji je vraćen iz Slovenije, po nalogu Republičke veterinarske inspekcije, uništen je zbog prisustva rezidua sulfametazina i direktnu štetu je pretrpeo Timomed, a ne pčelari koji su prodali med sa prisustvom antibiotika.
Ovom prilikom apelujemo na sve pčelare da prestanu sa upotrebom antibiotika i drugih nedozvoljenih sredstava, kako bi prvenstveno oni doprineli zaštiti i razvoju kvalitetnog pčelarenja u Srbiji i, samim tim, dobijanju meda zavidnog kvaliteta (što srpski med svakako jeste) i njegovoj daljoj distribuciji, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.
 
 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien