SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽANO SAVETOVANJE PČELARA MORAVIČKOG OKRUGADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.532

U organizaciji Pčelarskog društva "Matica" iz Čačka, juče, 26. decembra, u sali Gradske skupštine, održan je skup pčelara Moravičkog okruga.

Organizator se potrudio da u zajednici i uz saglasnost sa pčelarskim društvima: Rudnika, Ivanjice, "Matice" iz G. Milanovca, "Čačka" i "Čačanske pčele" oba iz Čačka, i "Dragačevskih pčelara" iz Lučana da utvrdi program rada ovog okupljana pčelara. I pored činjenice da smo, poštom, na lične adrese, pozvali samo 50% organizovanih pčelara u SPOS-u, a prisutno ih je bilo njih 250.
Pred prepunom salom Gradske skupštine, sa punom pažnjom, preko 2,5 sata, pčelari su prvo saslušali predavanje Veroljuba Umeljića, pisca brojnih stručnih knjiga iz oblasti pčelarstva  na temu: "Izimljavanje, prolećni razvoj i priprema pčelinjih društava za glavnu pašu", a zatim dr. Rodoljuba Živadinovića, predsednika SPOS-a, koji je govorio  na temu: "Ekonomičnost  pčelarenja i preduslovi za plasman meda". Nakon toga, g. Živadinović uručio je vanredna priznanja SPOS-a, POVELJE SPOS-a uglednim građanima Čačka, koji nisu pčelari, a pomažu razvoj pčelarstva u Čačku, i redovna priznanja pčelarima.
Nakon ovog svečanog čina, sa jasnim konceptom, tezama, otvoreno je savetovanje pčelara Moravičkog okruga sa temom: "Mogućnosti i perspektive razvoja pčelarstva u Moravičkom okrugu". Potencirali smo da je SPOS u 2010. godini, uz ogromne  napore, uspeo da organizuje izvoz veće količine meda. Među njima su i dva čačanska pčelara, koji su izvoznicima prodali, jedan, nešto više od vagona, a drugi nešto više od pola vagona. Motivi za ovo naše savetovanje su proistekli iz podatka da 250 pčelara  oranizovanih u SPOS, u Čačku, u svom posedu imaju oko 12.000 košnica, pa pomnoženo sa prosečno godišnjim, mogućim prinosom od 20 kilograma meda, iznosi 24 vagona. Tržište Čačka je veoma malo da primi tu količinu meda, pa smo smatrali, da trebamo da tražimo rešenja, a ne da kukamo kako je cena meda mala. Prelaskom na temu savetovanja u prvi plan pojavila su se razna mišljenja i stavovi,  pa i demanti iz istih udruženja, pa su pčelari iskoristili priliku, opravdano, i  mogućnost da g. Živadinoviću postavljaju, najraznovrsnija pitanja, na šta im je on odgovarao, skoro preko jedan sat.
Zadovoljni smo kako se ovaj skup pčelara protekao. No, i dalje ćemo insistirati na temi koja je značajna za Moravički okrug i za Grad Čačka. Nadamo se da će u 2011. godini, okolnosti prisiliti pčelare da temu ozbiljnije shvate. Zato ćemo, sa istom temom, i novim programom  ovo savetovanje ponoviti u novembru 2011. godini u sali od 700 mesta.                                                                                                 

N. S. P

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien