SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

JAVNI TENDER ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU NOVOG POSLOVNOG PROSTORA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.966

Na osnovu odluke IO SPOS-a, SPOS je ponovo raspisao tender za izbor izvođača radova za rekonstrukciju i adaptaciju novog poslovnog prostora SPOS-a.

Tender je u celini objavljen na sajtu SPOS-a.

Takođe, ovim putem pozivamo sve članove SPOS-a i druge zainteresovane, da firmama iz svog kraja ukažu na ovaj tender, kako bi izbor bio što veći, a samim tim raste verovatnoća da dođemo do najpovoljnije ponude koja bi mogla da odgovara mogućnostima SPOS-a, pošto na prvom tenderu nismo u tome uspeli, jer su ponude bile van finansijskih mogućnosti SPOS-a.

 

JAVNI TENDER ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU POSLOVNOG PROSTORA SPOS-a

 

Poštovani, ovim dopisom Vas pozivamo da učestvujete u dostavljanju svojih ponuda za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora Saveza pčelarskih organizacija Srbije, površine 67 m2 (sve detalje možete da vidite u projektu koji se nalazi u prilogu ovog poziva na ponudu – tendera) koji se nalazi u Novom Beogradu, ul. Agostina Neta br. 30, a ovim tekstom želimo da damo neke smernice i instrukcije u vezi sa projektom. Projekat koji se nalazi u prilogu predstavlja kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju, što znači da zahteva i takvu ponudu koja se odnosi na kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju, prema predstavljenom projektu. Međutim, svaka firma koja želi da učestvuje na ovom tenderu može dati i samo jednu ili više parcijalnih ponuda, za neki od navedenih delova rekonstrukcije i adaptacije. Znači, firme koje učestvuju na ovom tenderu mogu, osim kompletne, dati i parcijalne ponude, prema predstavljenom projektu, za sledeće poslove:

  1. samostalna ponuda za izradu i ugradnju rol-on zaštite velikih staklenih površina i ulaznih vrata na elektronski pogon (položaj i površina mogu se videti u priloženom projektu);
  2. samostalna ponuda za nameštaj (stolovi u obe manje kancelarije, ormani, kuhinjski nameštaj, fotelje koje stoje u uglovima velike prostorije, sa obe strane ulaznih vrata…) izuzev velikog konferencijskog stola u sali za sastanke, dok stolice nisu sastavni deo tendera;
  3. Samostalna ponuda za ostatak projekta u prilogu (sastavni deo ovog dela projekta je i veliki konferencijski sto u sali za sastanke, jedino se izuzimaju vrata kupatila, koja jesu deo projekta, ali su već naručena u sklopu prihvaćene ponude za ulazna vrata u poslovni prostor i velike i male prozore). 
  4. samostalna ponuda za kliritni luster (sa i bez osvetljenja)

Ulazna vrata u poslovni prostor, svi prozori, kao i vrata kupatila biće postavljena do 15. decembra, kada najranije očekujemo početak radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora, ako bude izabran izvođač radova po ovom tenderu.

Dobijanje dozvole za rekonstrukciju i adaptaciju od grada Beograda očekujemo do 10. decembra, jer je procedura pri kraju, a izabrani idejni projekat ozvaničio je licencirani arhitekta iz Beograda Predrag Stojićević, odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

Svaka zainteresovana firma može na tenderu da učestvuje sa kompletnom i sveobuhvatnom ponudom za kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju ovog poslovnog prostora ili može da učestvuje i sa ponudama koje se odnose na pojedine delove ovog tendera i projekta (gore su navedeni pojedinačni delovi projekta za koje je moguće dostaviti samostalnu ponudu). U tenderu se mora navesti tražena dinamika isplate za obavljeni posao u ratama (sa navođenjem datuma plaćanja rata), kao i iznos po ratama u procentima od ukupne vrednosti posla.

Firme koje dostave kompletnu i sveobuhvatnu ponudu, dužne su da je cenovno razlože u četiri gore navedena dela projekta, tako da iz ponude može eksplicitno da se vidi pojedinačna cena svakog od četiri dela projekta.

Ponude svih firmi treba da se nađu u Savezu pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) do 13. decembra 2010. godine, do 15 sati, kada će se pristupiti javnom otvaranju ponuda u prostorijama Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Molerova 13, 11000 Beograd. Savez radi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Slanje poštom je moguće, ali ne prihvatamo ponude koje stignu sa zakašnjenjem iz bilo kog, čak i opravdanog, razloga, jer se ponude jednostavno moraju naći u SPOS-u do naznačenog vremena. Zato preporučujemo onima koji ponude šalju na neki nedovoljno pouzdani način, da jedan primerak obavezno ponesu sa sobom na javno otvaranje ponuda. Komunikaciju sa SPOS-om, radi eventualnog razjašnjavanja nejasnoća, možete obavljati putem mejla [email protected] ili još bolje putem telefona 060/444-01-21. SPOS zadržava pravo da promeni vreme otvaranja ponuda, o čemu će obavestiti sve ponuđače pravovremeno.

Naglašavamo da je tokom javnog otvaranja ponuda obavezno prisustvo predstavnika svih firmi koje su dostavile svoje ponude, jer ponuda firme koja ne bude imala svog predstavnika na otvaranju ponuda, biće odbačena, bez otvaranja, zato što će se nakon otvaranja ponuda, pregovarati direktno sa svakim ponuđačem i kroz te direktne pregovore sa ponuđačima doći će se do najpovoljnije ponude, što znači da nikom nije unapred garantovano dobijanje tendera, bez obzira na visinu dostavljene ponude, ako se kroz direktne pregovore sa drugim ponuđačem, a u prisustvu ostalih ponuđača, postigne povoljnija ponuda u svakom pogledu, kako u pogledu cene, tako i u pogledu uslova plaćanja (nezavisno ili zavisno jedna od druge). 

Ponuđači su dužni da u prijavi za tender navedu ukupnu dužinu izvođenja radova u danima, i datum kada će početi sa radovima, ako budu izabrani. Za svaki dan kašnjenja u završetku radova u odnosu na dostavljenu ponudu, plaćaće se kaznena naknada SPOS-u (penali) koja će preciznije biti definisana ugovorom.

Ukoliko SPOS proceni da ponude nisu realne ili prevazilaze mogućnosti SPOS-a, SPOS zadržava pravo da po ovom tenderu ne izabere nijednog izvođača radova.

 

U tenderskoj dokumentaciji, svaka firma, pored specifikacije troškova za izvođenje radova, prema priloženom projektu i tenderu, treba da dostavi i sledeću dokumentaciju:

1) Kopija dokumenta o registraciji izdata od strane Agencije za privredne registre,

2) Potvrda Trgovinskog suda da nije izrečena pravosnažna ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti za poslednje 3 godine,

3) Potvrda poreskog organa da su izmirene poreske obaveze i doprinosi, radi uvida,

4) Kopija bilansa stanja za poslednje 3 poslovne godine, radi uvida.

Za Izvršni odbor SPOS-a,
Predsednik, Rodoljub Živadinović

 

PRILOZI TENDERA:

1) PROJEKAT

2) OSNOVA POSLOVNOG PROSTORA

3) T-STO

4) RADNI STO

5) PLAKAR

6) KUHINJA

7) ŠEMA OTVARANJA PROZORA I VRATA

8) KLIRITNI LUSTER 1

9) KLIRITNI LUSTER 2

10) KLIRITNI LUSTER 3

11) SLIKA 1

12) SLIKA 2

13) SLIKA 3

14) SLIKA 4

15) SLIKA 5

16) SLIKA 6

17) SLIKA 7

18) SLIKA 8

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien