SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SASTANAK NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.765

U sredu, 27. avgusta, sa početkom u 12 sati, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održan je prvi sastanak Radne grupe 6 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračko poglavlje 8 „Politika konkurencije“, kome je prisustvovao i predsednik SPOS-a.

Radna grupa kojom NALED kordinira je stalno tеlo NKEU u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа izmеđu prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, parlamentaraca, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје ЕU.

Na prvom sastanku Radne grupe predstavljen je proces rada NKEU i naše trenutne pozicije kada je politika konkurencije u pitanju, sa akcentom na proces pregovora i usklađivanje zakonodavstva koje nam predstoji. Sastanku su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva, Evropskog pokreta u Srbiji, Pravnog fakulteta u Beogradu, Kancelarije za Evropske integracije, stručne zajednice i predstavnici OCD u Srbiji kojima je ova tema bliska.

Govornici su bili: Ana Knežević Bojović, koordinator za regulatornu reformu, NALED; Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa EU; Dušan Protić, pomoćnik ministra , Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija; Dušan Popović, profesor, Pravni fakultet, Beograd; Freek Janmaat, Šef sektora za Evropske integracije, Delegacija EU u Republici Srbiji.

 

U diskusiji je učestvovao i predsednik SPOS-a, koji je zapitao kako da srpski pčelari rade na unapređenju konkurentnosti svojih proizvoda, kada država ne želi da im sistemski pomogne u rešavanju osnovne konkurentske borbe sa nejolalnom konkurencijom koje i dalje itekako ima. Ostatak diskusije biće objavljen u posebnom tekstu na sajtu SPOS-a, i predstavlja frapantan primer šta je sve u Srbiji moguće, i kako takve pojave obeshrabruju poštene proizvođače da rade na unapređenju svoje proizvodnje. Na kraju, predsednik SPOS-a pozvao je inspekcije da budu bar onako efikasne u suzbijanju pojave falsifikovanja meda u Srbiji, kao što su bile efikasne u zabrani kompaniji BAMBI da na jednom svom proizvodu ispiše da u njemu nema GMO sastojaka!

Evo kako je NALED izvestio sa ovog skupa: OVDE.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE