SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZAŠAO PRAVILNIK O USLOVIMA HIGIJENE HRANEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.881

Danas je u Službenom glasniku izašao Pravilnik o uslovima higijene hrane koji reguliše i uslove higijene hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa i u pčelarstvu, a koji je u potpunosti usklađen sa pravilima Evropske Unije, i koji otvara novo poglavlje u oblasti pčelarstva i po pitanju prostorija u domaćinstvu.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla ("Službeni list SFRJ", broj 53/89 i "Službeni glasnik RS", broj 11/08) u delu koji se odnosi na uslove higijene hrane, Pravilnika o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, uslovima koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, higijensko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošiljka i obrascu uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke ("Službeni list SFRJ", broj 69/90) u delu koji se odnosi na uslove higijene hrane i Pravilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekta za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 11/08) u delu koji se odnosi na uslove higijene hrane.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2011. Pravilnik možete pogledati OVDE.

Ovaj pravilnik konačno otvara pitanje dobrih poljoprivrednih praksi, a SPOS već radi na tom pravilniku za pčelarstvo zbog stavljanja meda u unikatnu teglu u promet, tako da ćemo imati gotov predlog za Ministarstvo poljoprivrede.

Uskoro sledi još jedan pravilnik koji će definitivno regulisati prostorije u domaćinstvu pčelara, kako je davno dogovoreno sa Ministarstvom poljoprivrede, čime će se na kompletno ovo poglavlje staviti tačka.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE