SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

JAVNI TENDER ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU NOVOG POSLOVNOG PROSTORA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.686

Na osnovu odluke IO SPOS-a, SPOS je danas raspisao tender za izbor izvođača radova za rekonstrukciju i adaptaciju novog poslovnog prostora SPOS-a.

Tender je u celini objavljen na sajtu SPOS-a i poslat na adrese 16 firmi (od toga je 7 potencijalnih izvođača pronašao sekretar SPOS-a, a 9 članovi Izvršnog odbora, kako bi smo na osnovu većeg broja ponuda mogli da izdvojimo najpovoljniju).

Takođe, ovim putem pozivamo sve članove SPOS-a i druge zainteresovane, da firmama iz svog kraja ukažu na ovaj tender, kako bi izbor bio što veći, a samim tim raste verovatnoća da dođemo do najpovoljnije ponude koja bi mogla da odgovara mogućnostima SPOS-a.

 

 

JAVNI TENDER ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU POSLOVNOG PROSTORA SPOS-a

 

Poštovani, ovim dopisom Vas pozivamo da učestvujete u dostavljanju svojih ponuda za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora Saveza pčelarskih organizacija Srbije, površine 67 m2 (sve detalje možete da vidite u projektu koji se nalazi u prilogu ovog poziva na ponudu – tendera) koji se nalazi u Novom Beogradu, ul. Agostina Neta br. 30, a ovim dopisom želimo da damo neke smernice i instrukcije u vezi sa projektom. Projekat koji se nalazi u prilogu predstavlja kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju, što znači da zahteva i takvu ponudu koja se odnosi na kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju, prema predstavljenom projektu. Međutim, svaka firma koja želi da učestvuje na ovom tenderu može dati i samo jednu ili više parcijalnihponuda, za neki od navedenih delova rekonstrukcije i adaptacije. Znači, firme koje učestvuju na ovom tenderu mogu, osim kompletne, dati i parcijalne ponude, prema predstavljenom projektu, za sledeće poslove:

 1. samostalna ponuda za izradu i ugradnju velikih staklenih površina, tj. velikih aluminijumskih prozora (položaj i površina moguse videti u priloženom projektu);
 2. samostalna ponuda za izradu i ugradnju sigurnosnih ulaznih vrata (položaj i površina moguse videti u priloženom projektu);
 3. samostalna ponuda za izradu i ugradnju rol-on zaštite velikih staklenih površina i ulaznih vrata na elektronski pogon(položaj i površina moguse videti u priloženom projektu);
 4. samostalna ponuda za izradu i ugradnju malih aluminijumskih prozora u dvekancelarije i kupatilu (položaj i površina moguse videti u priloženom projektu);
 5. samostalna ponuda za nameštaj (stolovi u obe manje kancelarije, ormani, kuhinjski nameštaj, fotelje koje stoje u uglovima velike prostorije, sa obe strane ulaznih vrata…) izuzev velikog konferencijskog stolau sali za sastanke, dok stolice nisu sastavni deo tendera;
 6. Samostalna ponuda za ostatak projekta u prilogu (sastavni deo ovog dela projekta je i veliki konferencijski sto u sali za sastanke).

 

Svaka zainteresovana firma može na tenderu da učestvuje sa kompletnom i sveobuhvatnom ponudom za kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju ovog poslovnog prostora ili može da učestvuje i sa ponudama koje se odnose na pojedine delove ovog tendera i projekta (gore su navedeni pojedinačni delovi projekta za koje je moguće dostaviti samostalnu ponudu). U tenderu se moranavesti tražena dinamika isplate za obavljeni posao u ratama, kao i iznos po ratamau procentima od ukupne vrednosti posla (minimum na dve rate, od kojih bi jedna bila isplaćena avansno, odmah nakon izbora ponude i zaključivanja ugovora, a druga ratanakon 1.januara 2011.godine).

Firme koje dostave kompletnu i sveobuhvatnu ponudu, dužne su da je cenovno razlože u šest gore navedenih delova projekta, tako da iz ponude može eksplicitno da se vidi cena svakog od šest delova projekta.

Ponude svih firmi treba da se nađuu Savezupčelarskih organizacija Srbije (SPOS)do 19.septembra 2010.godine, do 10 sati, kada će se pristupiti javnom otvaranjuponuda u prostorijama Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Molerova 13, 11000 Beograd.Savez radi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Slanje poštom je moguće, ali ne prihvatamo ponude koje stignu sa zakašnjenjem iz bilo kog, čak i opravdanog, razloga, jer se ponude jednostavno moraju naći u SPOS-u do naznačenog vremena. Zato preporučujemo onima koji ponude šalju na neki nedovoljno pouzdani način, da jedan primerak obavezno ponesu sa sobom na javno otvaranje ponuda. Komunikaciju sa SPOS-om, radi eventualnog razjašnjavanja nejasnoća, možete obavljati putem mejla[email protected] ili telefonima 011/2458-640 i 060/444-01-21.

Naglašavamo da jetokom javnog otvaranja ponudaobavezno prisustvo predstavnika svih firmi koje su dostavile svoje ponude, jer ponuda firme koja ne bude imala svog predstavnika na otvaranju ponuda, biće odbačena, bez otvaranja, zato što će se nakon otvaranja ponuda, pregovarati direktno sa svakim ponuđačem i kroz te direktne pregovore sa ponuđačima doći će se do najpovoljnije ponude, što znači da nikom nije unapred garantovano dobijanje tendera, bez obzira na visinu dostavljene ponude, ako se kroz direktne pregovore sa drugim ponuđačem, a u prisustvu drugih ponuđača,postigne povoljnija ponudau svakom pogledu.

Ponuđači su dužni da u prijavi za tender navedu ukupnu dužinu izvođenja radova u danima, i datum kada će početi sa radovima, ako budu izabrani. Za svaki dan kašnjenja u završetku radova u odnosu na dostavljenu ponudu, plaćaće se kaznena naknada SPOS-u (penali) koja će preciznije biti definisana ugovorom.

Ukoliko SPOS proceni da ponude nisu realne ili prevazilaze mogućnosti SPOS-a, SPOS zadržava pravo da po ovom tenderu ne izabere nijednog izvođača radova.

 

U tenderskoj dokumentaciji, svaka firma, pored specifikacije troškova za izvođenje radova, prema priloženom projektu i tenderu, treba da dostavi i sledeću dokumentaciju:

1) Kopija dokumenta o registraciji izdata od strane Agencije za privredne registre,

2) Potvrda Trgovinskog suda da nije izrečena pravosnažna ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti za poslednje 3 godine,

3) Potvrda poreskog organa da su izmirene poreske obaveze i doprinosi, radi uvida,

4) Kopija bilansa stanja za poslednje 3 poslovne godine, radi uvida.

Za Izvršni odbor SPOS-a,
Predsednik, Rodoljub Živadinović

 

PRILOZI TENDERA:

1) PROJEKAT

2) OSNOVA POSLOVNOG PROSTORA

3) T-STO

4) RADNI STO

5) PLAKAR

6) KUHINJA

7) ŠEMA OTVARANJA PROZORA I VRATA

8) KLIRITNI LUSTER 1

9) KLIRITNI LUSTER 2

10) KLIRITNI LUSTER 3

11) SLIKA 1

12) SLIKA 2

13) SLIKA 3

14) SLIKA 4

15) SLIKA 5

16) SLIKA 6

17) SLIKA 7

18) SLIKA 8

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien