SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA PODRŠKU PČELARSKIM MANIFESTACIJAMA U 2011. GODINI



Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.582

U cilju podizanja kvaliteta i sadržaja pčelarskih manifestacija, SPOS će učestvovati u organizovanju najznačajnijih pčelarskih manifestacija u 2011. godini, kao i u prethodne dve godine. 

Pored protokolarnog, SPOS bi pružao i logističku, kadrovsku i medijsku podršku i finansijsku pomoć. Finansijsku pomoć dobiće samo jedna manifestacija za koju Izvršni odbor proceni da je od izuzetnog značaja, ali da još nije dostigla zadovoljavajući promotivni i organizacioni nivo, i to isključivo namenski. Finansijska pomoć ostalim manifestacijama ogledaće se isključivo u dodeljivanju određene količine besplatnog promotivnog materijala, uz obezbeđenje medijske podrške.

Pozivamo društva i udruženja članove SPOS-a, da Izvršnom odboruSPOS-a prijave pčelarske manifestacije u kojima bi SPOS učestvovao kao suorganizator. Uz prijavu treba dostaviti kompletan program manifestacije, koji obavezno mora da sadrži: naziv manifestacije, datum i mesto održavanja, osnovni i prateći sadržaji, očekivani broj izlagača, očekivani broj posetilaca, druge izvore finansiranja osim sopstvenih, sopstvene izvore finansiranja i kompletan finansijski plan. Ako društvo/udruženje pčelara u međuvremenu (nakon konkurisanja) obezbedi dodatne izvore finansiranja, dužno je da ih prijavi SPOS-u. U prijavi treba naznačiti i karakter željenog učešća SPOS-a. Rok za dostavljanje prijava je 1. jul 2010. godine u 15 satiPrijave pristigle u SPOS nakon navedenog roka neće biti razmatrane. SPOS ne može da prihvati bilo kakvu posledicu neisporučivanja vaše pošiljke od strane pošte SPOS-u, te vam preporučujemo da nakon izvesnog vremena od slanja pošiljke, telefonom proverite pristizanje iste kod sekretara SPOS-a (011-2458-640, 060-444-01-21).

O izboru manifestacije organizator će biti blagovremeno obavešten. SPOS zadržava diskreciono pravo da odabere manifestacije prema svojim trenutnim prioritetima, bez prava na žalbu. SPOS će stati samo iza izabranih izložbi, i one će se naći u godišnjem programu manifestacija. Program manifestacija biće objavljen u časopisu “Pčelar”, na sajtu SPOS-a i dostavljen turističkim organizacijama Srbije. SPOS će preuzeti na sebe medijsku najavu odabranih manifestacija. Pomoći će i kod eventualnog konkurisanja kod ministarstava i organizacija u čijoj je to nadležnosti. Oni koji konkurišu moraju da dostave i izjavu da će se starati da se na manifestaciji ne prodaju pčelinji proizvodi koji ne odgovaraju Pravilniku i da neće zabranjivati prodaju bilo koje vrste pčelinjih proizvoda.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien