SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

JAVNI POZIV IO SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.726

IO SPOS-a objavljuje javni poziv za izbor lica sa iskustvom (pravna lica imaju prednost) za izradu studije izvodljivosti, biznis plana, ugovora i ostalih neophodnih dokumenata potrebnih za realizaciju plasmana meda članova SPOS-a na malo i veliko, kao i za prateće savetodavne usluge do okončanja realizacije projekta.

Kandidati treba da prilože:

1) Lične podatke osobe koja će raditi na izradi navedenih dokumenata sa biografijom i stručnom spremom;

2) Dokaze o angažovanju na sličnim poslovima u većem broju sličnih projekata. Lica sa većim brojem angažovanja imaju prednost;

3) Izjavu da će do okončanja posla i realizacije projekta, svi elementi angažovanja i rada na izradi traženih dokumenata predstavljati poslovnu tajnu, te da će o svom radu izveštavati samo one za koje mu Izvršni odbor SPOS-a dostavi pismeno odobrenje;

4) Izjavu da će tokom i nakon okončanja pisanja navedenih dokumenata, angažovati iskusnog pravnika za verifikaciju pravnih elemenata navedenih dokumenata, koji bi svojom izjavom garantovao pravnu ispravnost dokumenata;

5) Ponudu sa visinom honorara za obavljanje navedenog posla, koja mora da sadrži kratak predlog modela rešavanja problema plasmana meda članova SPOS-a na malo i veliko, zasnovan na zadatim postulatima Izvršnog odbora SPOS-a.

Osnovni postulati projekta: Izvršni odbor SPOS-a nije uspeo da obezbedi finansijsku konstrukciju za projekat izrade pogona SPOS-a za plasman meda, jer se definitivno radi o ogromnoj investiciji, a smatra da nemamo vremena za čekanje za prikupljanje dovoljne količine sredstava. Dok SPOS ne obezbedi finansijsku konstrukciju za sopstveni pogon, radi plasmana meda svojih članova na malo i veliko, SPOS će angažovati firmu izabranu na tenderu na osnovu tenderske dokumentacije koju će izraditi lice izabrano po ovom javnom pozivu, a koja će u unikatnoj tegli SPOS-a sa unikatnom etiketom SPOS-a plasirati med na tržište, uz garanciju kvaliteta potrošačima. Kvalitet meda će, osim inspekcijskih organa, nezavisnim kontrolama, pre stavljanja meda u promet, vršiti i SPOS. Detaljnije postulate dobiće izabrano lice na sastanku Izvršnog odbora. Ovaj koncept ne isključuje paralelnu izradu dokumenata potrebnih za sopstveni pogon SPOS-a, koje će takođe uraditi lice izabrano po ovom javnom pozivu, i koji će biti spremni za budućnost.

Prijava, sa svom traženom dokumentacijom, mora se naći u SPOS-u do 15. jula u 15.00 sati.

 

Za IO SPOS-a,

Dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien