SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREKRETNICA U SARADNJI SA UPRAVOM ZA VETERINU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.145

Danas je predsednik SPOS-a imao sastanak sa direktorom Uprave za veterinu dr vet. med. Zoranom Mićovićem i njegovim najbližim saradnicima. Na sastanku je postignuta puna saglasnost o praktično potpunom prilagođavanju naših pčelarskih propisa pozitivnim propisima Evropske Unije, što će pored dvogodišnje uspešne borbe SPOS-a za svetske cene meda u Srbiji, dati krucijalni vetar u leđa razvoju srpskog pčelarstva, na putu ka Evropskoj Uniji. Nadamo se brzom ostvarenju dogovorenog uz direktno uverenje da je postignuto puno razumevanje nadležnih za naše probleme pravi put u budućnost.

Sastanku su prisustvovali najbliži saradnici dr Mićovića, savetnik Zvonimir Rot, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja Budimir Plavšić, i načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin.

Postignuta je puna saglasnost o praktično potpunom prilagođavanju pčelarskih propisa pozitivnim propisima Evropske Unije, te u najskorijem periodu možemo očekivati program mera zdravstvene zaštite pčela u potpunosti usklađen sa pozitivnom evropskom praksom, zamenu pravilnika o prostorijama u domaćinstvu liberalnijim koji će takođe u potpunosti pratiti evropska iskustva po tom pitanju, a prihvatiće se i pozitivna evropska praksa obeležavanja pčelinjaka a ne košnica. Pored toga, pčelari će, kao i u EU, moći da stavljaju med u trgovine u ograničenim kontigentima direktno kao poljoprivredno gazdinstvo, bez otvaranja firme, po osnovu tradicionalnog načina prodaje, dok će za ozbiljnije količine sve biti kao i do sada. Poseban akcenat biće na higijeni proizvodnog procesa. I sam SPOS preduzeće korake po tom pitanju, donošenjem internog Pravilnika o dobroj pčelarskoj praksi koji će stalno podsećati pčelare kako treba ispravno raditi sa medom da bi on našao put do svih potrošača, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Sa načelnicom Odeljenja veterinarske inspekcije predsednik SPOS-a je posebno razgovarao detaljno o posledicama ukidanja, među pčelarima poznatog VES uverenja, o čemu smo već pisali na sajtu (OVDE), na čemu dugujemo veliku zahvalnost Upravi za veterinu. Naime, inspektor koji poseti pogon za otkup meda tražiće na uvid dokument koji dokazuje da je svaki pčelar koji je prodao med sproveo Program mera zdravstvene zaštite pčela na pčelinjaku, i dokument o analizi meda. Prava novost je upravo kod analize meda, jer inspekciju ne interesuje ko je uradio pregled meda, da li je to pčelar ili otkupljivač. Drugim rečima, ako otkupljivač poseduje internu laboratoriju, a ona nije akreditovana (što je najčešći slučaj, jer je akreditacija veoma skupa, a otkupljivači laboratoriju uglavnom nabavljaju da bi sami bili 100% sigurni u kvalitet meda koji otkupljuju), inspekcija će priznati i njihovu analizu urađenu po svim parametrima kvaliteta iz Pravilnika o kvalitetu meda, ako je otkupljivač sklopio ugovor sa nekom akreditovanom laboratorijom koja će vršiti sporadičnu kontrolu validnosti rezultata njegove laboratorije. Tako će se za izvesnu meru smanjiti troškovi analiza meda kod otkupljivača sa internom laboratorijom, jer njihove cene neće biti komercijalne već će samo pokrivati troškove, pošto im je u interesu da i na taj način vežu pčelare za sebe. To će naročito pomoći pčelarima sa manjim brojem košnica, jer su oni do sada pri otkupu imali jako velike troškove po kilogramu meda i nisu imali dovoljnu motivaciju da tako prodaju med, samim tim imali su lošije ekonomske rezultate i nisu ulagali u proširenje pčelinjaka.

Sve navedeno će maksimalno ubrzati razvoj pčelarstva, naročito sada kada smo konačno doveli svetsko tržište meda u Srbiju i obezbedili pristojne cene meda, koje će biti glavni podsticaj pčelarima za širenje pčelinjaka i povećanje proizvodnje, mnogo veći od subvencija.

Još jednom, PUNA zahvalnost Upravi za veterinu na punom razumevanju naših problema i punom prihvatanju pozitivne evropske prakse! Ovim gestom čine mnogo za pčelare Srbije, kao i za celu Srbiju! Ovim izmenama propisa, Ministarstvo poljoprivrede će na krucijalan način podići sektor pčelarstva na viši nivo i omogućiti njegov dalji razvoj u pravom, evropskom smeru!

Hvala još jednom!

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien