SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PODRŠKA LOKALNIH SAMOUPRAVA PČELARSTVUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.707

Ministarstvo poljoprivrede propisalo je koju vrstu podrške lokalne samouprave mogu uputiti svojim poljoprivrednicima, sa navođenjem konkretnih mera, a lokalne samouprave će napraviti program koji ide na odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede, i nakon toga se realizuje.

Konkretno, za pčelarstvo je predviđena sledeća moguća podrška:

1) Nabavka novih pčelinjih društava.

2) Izgradnja objekata za proizvodnju meda.

3) Nabavka atestiranih vozila i prikolica za transport pčelinjih društava.

4) Nabavka opreme za pčelarstvo

    Košnice
    Centrifuge
    Električni otklapač saća
    Kade za otklapanje saća
    Električne pumpe i punilice za med
    Topionici za vosak
    Električni dekristalizator
    Automatski sto za pakovanje meda
    Kante i burad za med
    Cisterne za med
    Sušara za polen i
    Stresač pčela.

Od opštih troškova, priznaju se:

PRIMER LISTE OPŠTIH PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA

Opšti troškovi

Opšti troškovi poput:

– Naknade za arhitekte, inženjere i druge savetodavne naknade

– Studije izvodivosti i druge studije vezane uz projekat

– Patenti i licence

– Investicijska studija/poslovni plan

PRIMER LISTE MOGUĆIH RADOVA VEZANO UZ IZGRADNjU

A –GRAĐEVINSKI RADOVI

·       Radovi rušenja i rastavljanja

·       Pripremni radovi

·       Zemljani radovi

·       Betonski radovi

·       Armiračko – betonski radovi

·       Izgradnja s polugotovim proizvodima i prateći delovi

·       Radovi armiranja-učvršćivanja

·       Tesarski radovi

·       Zidarski radovi

·       Radovi izgradnje

·       Radovi izolacije

·       Krovopokrivacki radovi

·       B-ZANATSKI  RADOVI

·       Limarski radovi

·       Stolarski radovi

·       Bravarski radovi

·       Staklarski radovi

·       Krečenje i oblaganje

·       Podno oblaganje

·       Radovi rezanja kamena

·       Keramičarski radovi

·       Parketarski radovi

·       Molerski radovi

·       Oblaganje drvenim, kamenim ili veštačkim pločama

·       Radovi finalne montaže

C- INSTALATERSKI RADOVI

·       Električne instalacije

·       Radovi na vodoinstalaciji i kanalizaciji

·       Gasne instalacije

·       Instalacije centralnog grejanja

Pozivamo društva i udruženja pčelara da se HITNO obrate svojim lokalnim samoupravama, radi obezbeđenja moguće podrške pčelarstvu, jer se već u decembru usvajaju budžeti opština.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien